وارونه نمایی

سیل و اینهمه خوشحالی مجاهدین

تیتر مطلب فرقه ی رجوی که رسانه هایش منتشر کرده، ” سیل و این‌ همه وحشت و دغدغهٔ امنیت! چرا؟” نام دارد که منصفانه بود که این عنوان به” سیل واینهمه خوشحالی مجاهدین!” تغییر می یافت وچرا؟
اولابخاطر داشتن منابع لجستیکی زیاد، مهارت ها و ورزیدگی هایی که درآنها وجود دارد، حضور نیروهای نظامی درمناطق سیل زده امری ضروری است وبرعکس، عدم حضور آنها امری غیر طبیعی بوده وحکایت از بی توجهی حکومت ودولت به این سانحه میکرد.
خواننده ی محترم حتما باور داشته باشد که اگر این نیروها درمحل های حادثه حضور نمی یافتند، باند رجوی ساز خود را طور دیگر کوک کرده ومیگفت که آنها مردم را تنها گذاشتند تا بیشتر متحمل خسارات وتلفات بشوند!
ثانیا، این باند ضد ملی با ایجاد این جنجال ها، یا میخواهد نیروهای نظامی درمناطق لازم حضور نیافته ویا مشتاق است که حضورعملی آنها را بمعنای سرکوب مردم جلوه دهد وخلاصه یک جنگ روانی مداوم با مردم براه انداخته تا ازروحیه ی مقاومت آنها بکاهد وباعث خرابی بیشتر گردد.
بیشتر رسانه های رجوی درمورد این حادثه نوشته اند:
“آنچه که این روزها در کنار ابعاد تکان‌دهندهٔ ویرانیهای سیل، به‌خصوص ضایعات انسانی زیادی که در شیراز به‌بار آورده و همچنین ابعاد خسارات در استان گلستان و استان خوزستان و چندین استان دیگر کشور به‌وضوح قابل رؤیت است، وحشت‌زدگی است که سراپای رژیم را دربرگرفته که می‌توان انعکاس آن را در ایجاد یک فضای پلیسی – امنیتی شدید در مناطق سیل‌زده دید”.
آیا تردد های مسئولین کشور به مناطق مصیبت دیده کار غیر عادی وامنیتی شمرده میشود؟
اگر این ترددها درکار نباشد، ضمن اینکه هماهنگی های کافی برای دفع خطر انجام نمیگیرد، بلکه شما مدعی میشوید که مسئولین دولتی ازسر ترس یا دشمنی با مردم، ازخانه هایشان بیرون نیآمدند وگذاشتند که مردم مصیبت بیشتری را تجربه کنند!
شما قلبا مایل هستید که نیروهای نظامی درمناطق مورد بحث حضور نیابند تا تلفات بیشتری ببآر آید وآنگاه با دلسوزی ریاکارانه برای مردم، برعلیه رژیمی که قصد واگذاری قدرت بشما جوجه ها را ندارد، جار وجنجال بپا کنید!
ضمنا چرا اصرار دارید که آمار تلفات بیشتر اعلام شود؟!
که مردم را بیشتر ترسانده وآنها را دچار یاس وافسردگی کنید تا نتوانند بنحو شایسته ای رفع خطر نمایند؟!
درادامه:
” معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: «پلیس با افرادی که بخواهند با انتشار شایعه در خصوص حوادث سیل اخیر در فضای مجازی باعث تشویش اذهان عمومی و برهم‌زدن آرامش جامعه شوند، برخورد قانونی می‌کند”.
بلی!
روحیه دادن به مردم که کارهای خود را با دقت وزیاد وتشویش کمتر انجام دهند، کار درستی است ودرعوض جنجالی ترکردن موضوع وترساندن ونا امید کردن مردم، برمیزان خسارات افزوده و ایام مصیبت را طولانی تر میکند.
کاری که مجاهدین رجوی درپی آن هستند.
بازهم:
” از سوی دیگر خانم مریم رجوی با تجدید تسلیت‌ به مردم مصیبت‌زده، عموم هموطنان را به همیاری ملی برای نجات محاصره‌شدگان در سیل و پیدا کردن مفقودان و کمک به آسیب‌دیدگان فراخواند. وی از همه مردم به‌ویژه جوانان خواست با تشکیل شوراهای مردمی در هر شهر و محله و روستا با سیل و عوارض مصیبت‌بار آن مقابله کنند. این تنها راه غلبه بر عوارض سیل ویرانگر در اولین گام است”.
کمک مردم به سیل زدگان بسیار خوب است.
اما مسئله اینجاست که این کمک ها با درخواست مریم رجوی که مردم میدانند ریاکارانه وفرصت طلبانه است انجام نمیگیرد ودرخواست هم نمیکرد، کار بهمان روال خوبی که جریان دارد، ادامه پیدا میکرد.
مردم کارهای بزرگی کرده اند ومیتوانند بازهم انجام دهند، اما واقعیت این است که ادوات تکنولوژیک موثرتر، دردست دولت است ومردم درهماهنگی وهمکاری با این نهادها میتوانند ثمره ی بهتری از فداکاریهای خود ببرند!
ضمنا، مردم اعزام شده به مناطق بحران، توسط شوراهای روستاها، دهیارها، شوراهای محل، ریش سفیدان ومعتمدین هرمحل هدایت میشوند و احتیاجی به تشکیل شوراهای خیالی مریم ندارند.
حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا