فأ ین تذهبون

” فأ ین تذهبون”فرقه رجوی که سالهاست با طرح پروسه ها و انقلابات و ساختن قلعه حسن صباح و به حصر درآوردن اعضا در یک چهار دیواری به نام اشرف و تعلیمات سخت نظامی به زنان که از درون مجبور به کشتن عاطفه شدند و انجام عملیاتهای بی حساب و کتاب که جز کشته شدن عده ای و افزدون چند برگ به آلبوم تبلیغاتی رجوی به نام شهدا در بر نداشت و پرونده پروسه های بی سرانجام با تقدیم تسلیحات امانتی صدام ، به سربازان امریکایی و بر هم خوردن دیسیپلین اعضا و از دست دادن قدرت دید به یکباره از فاز نظامی با ساز و آواز به فاز فراخوانی روی آوردند و این دوگانه بودن استراتژی را به غایت درجه رساندند. سازمانی که همان نام فرقه برای آن زیبنده است و تا کنون جز زبان بازی و عبور از کنار تمامی اعتراضات و انتقادات اعضا و عناصر خارج از تشکیلات با فحش و ناسزا و اهانت کاری ارائه نداده و آبروی هر چه اپوزیسیون را هم برده ، بر باد داده ، و باعث رد گم شدن تمامی آنها شده به تازگی روحیه رفع ابهام به خود گرفته و در برابر فرقه خواندن و سکت دانستن و افشای بریده ها لب به التجا باز کرده و ابتکار ریز شدن را بکار می برد و از ساعت صفر به سازش و پیشنهاد رفراندم رسیده. اکنون با بکار بستن تمامی توان خود به کجا دارد، راهی می شود؟ باید گفت باز هم به ناکجا آباد!! هم و غمش شده تلاش برای خارج کردن نام خود از لیست تروریست ها که تا کنون موفق نبوده و نخواهد بود؛ چرا که”سه” شدن تمامی روابط نامشروعش مدتهاست عنوان و تیتر سایت ها و برنامه های تلوزیونی خارج کشوری است و تلاش جدید او برای حفظ پوشش ساختگی خود؛ یعنی ، شورا نیز به جایی نخواهد رسید. مگر رجوی پنهان شده درسوراخ سیاه و تاریکش توانست ، معامله با صدام حسین بر سر خاک و خون میهنی که از آن دم می زد، را در پرده نگه دارد؟ آیا قادر بود کردکشی عراقی ها را تا همیشه تاریخ جزو اسرار نگه دارد؟؟ مگر رسوایی های پی در پی و بایکوت کردن اعضای محصور در اشرف و به دیگر سخن نفرات بی یال و کوپال که هر روز عده بیشتری از آنان به تنگ امده و اعلام آمادگی برای خروج از حصار رجوی را می کنند، جهانیان نظاره گر نیستند؟؟ مگرتاریخ دو دهه خیانت و به رذالت افتادن که برای رجوی و فرقه اش رقم خورده را می توان از سیاهی ظلمت بیرون کشید؟؟؟ پس عجز و لابه ها بی فایده است و از سرنوشت محتوم فرقه که با قدرت طلبی و مزدوری رجوی رقم خورده، گریزی نیست؛ بنابراین باید پرسید” فأ ین تذهبون”به کدامین سو می روید” ای فرقه به بن رسیده و آخر خط!
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا