مجاهدین خلق

دودهای چهارشنبه سوری

دودهای چهارشنبه سوری

مهدی خوشحال
جشن چهارشنبه سوری که به میمنت و گرامیداشت آخرین چهارشنبه هر سال توسط مردم ایران برگزار می شود، یکی از جشن های مهم و تاریخی ایرانیان بوده و هست. مردم در این روز شادی و سنتی، هر آن چه غم و اندوه و کدورت به جای مانده از سال کهنه را در دل دارند، اندرون آتش ریخته و به پیشباز صلح و دوستی و آشتی می روند. چهارشنبه سوری، آخرین چهارشنبه هر سال است و مردم از این فرصت، فرصتی که می رود به بهار و زندگی و سرسبزی بیانجامد، جامه و تن و دل را نو می کنند.
ولی سال هاست این روز فرحنده و مبارک، دستاویز قماربازان سیاسی قرار گرفته و آنان می پندارند با این روز شاد و شادی آفرین نیز می توان انبوه ناکامی و شکست های شان را پوشش قرار بدهند و یا کلاهی از این نمد برای خودشان فراهم نمایند.
یکی از این گروه هایی که پس از سوء استفاده از همه شئونات زندگی و اعیاد ملی و مذهبی مردم، حال یادش آمده که از شادی و آتش های چهارشنبه سوری نیز می توان بهره برداری سیاسی نمود و آتش های خانمانسوز جنگ و تباهی را برایشان به ارمغان آورد، گروه شکست خورده و بیگانه پرست مجاهدین خلق هستند که با تصور این که هنوز هم ولی نعمت شان جناب سیداللرییس حضور سیاسی و نظامی دارد و باید «جرقه و جنگ» را به یادش آورد، سر از پا نشناخته و با دلی پر از کینه و نفرت، دم از استفاده سیاسی و تبلیغاتی از سمبل های زندگی و صلح طلبانه مردم می زنند. کسانی که بویی از زندگی، دوستی و عواطف انسانی نبرده اند، به نظرشان هر آتشی را می توان به آتش خانمانسوز جنگ علیه مردم و در راستای اهداف شوم و قدرت طلبانه استفاده کرد، این بار با دنائت و خباثت تمام می کوشند فرهنگ و سنت های زیبا و کهن ایرانی را مورد تعدی و تجاوز قرار دهند و به فرهنگ ناپاک خود بیالایند.
ولی هیهات، شب پرستان و جنگ طلبان هنوز نمی دانند یا این که نمی خواهند بدانند، زمستان گذشت و رفت، روسیاهی برای ذغال باقی مانده است. زمستان جهل و فریب و دروغ، گذشت و عنقریب بهار زیبا و زندگی و طراوت می آید و تشبث از پلیدی ها و فراخوان برای آتش افروزی علیه مال و جان و ناموس مردم، هم چنان آب را به آسیاب آتس افروزان داخلی خواهد ریخت و از این رهگذر زندگی، امنیت و شادی را برای مردم تنگ خواهند کرد. ولی با این وجود و با وجود فراخوان از مردم برای آتش افروزی و خانمانسوزی، آتش زندگی علیه کینه و کدورت از جانب مردم افروخته خواهد شد و دودش کماکان به چشم آتش افروزان جنگ طلب خواهد رفت.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا