مجاهدین خلق

اطلاعیه دروغین کمیته جعلی

اطلاعیه دروغین کمیته جعلی ایران دیدبان
بقایای مجاهدین در اروپا ، در راستای دست و پا زدن برای خارج ساختن نام این گروه از لیست سیاه گروههای تروریستی اروپا ،فراخوانی را برای انجام یک تظاهرات در بلژیک صادر کرده است که در آن شرمگینانه از بردن نام مجاهدین خودداری کرده و تحت عنوان کمیته برگزاری تظاهرات!!! از ایرانیان با هرعقیده و مرام وگروهبندی سیاسی خواسته تا به تظاهرات علیه برچسب تروریستی به مجاهدین بیایند.
کمیته جعلی مجاهدین از آنجا که می داند بهیچوجه قادر نیست تعداد زیادی سیاهی لشگر جمع آوری کند ، از همه با هر مرام و مسلکی خواسته تا به یاری آنها بیایند.
گردانندگان این تظاهرات از هم اکنون در حال تهیه عکسهای بزرگ مریم و مسعود رجوی و آرمهای مجاهدین می باشند تا شرکت کنندگان احتمالی را تحت پوشش قرار دهد.
علاوه بر این کمیته مجعول مجاهدین دروغپردازیهای همیشگی خود را تکرار نموده و سعی مجاهدین برای موج سواری از شرایط را نشان می دهد.
بقایای مجاهدین ، با این توهم که اعضای اتحادیه اروپا نیز مانندآنها دچار خود فریبی شده اند سعی دارند تا چند دروغ آشکار را به عنوان ادله بی گناهی خود در مقابل آنها اقامه کنند.
در اطلاعیه دروغین کمیته مجعول مجاهدین چنین نوشته شده است:
درشرایطی که آمریکا وائتلاف به موقعیت حقوقی مجاهدین مستقر در شهر اشرف براساس کنوانسیون چهارم ژنو اذعان کرده اند,
ودرحالی که به تصریح «مقامات ارشددولت آمریکا» پس از16ماه تحقیقات. هیچ مبنایی برای اتهام تروریستی حتی علیه یک عضو مجاهدین یافت نشده است.
بازگویی چنین دروغهایی در حالی است که مقامات اتحادیه اروپا و اصولآ همه اطلاع دارند که مسئولین آمریکایی اعتراف کرده اند که پذیرش موقعیت حقوقی مجاهدین صرفآ به این معنی است که آنها در جنگ ، بر علیه نیروهای ائتلاف جبهه گیری نکرده اند.
نکته مهمتر این که چه آمریکا و چه اتحادیه اروپا ، نام مجاهدین را بواسطه عملیاتهای تروریستی مجاهدین در ایران که رسمآ در نشریات و رسانه های خود آن را بر عهده گرفتند ،‌در لیست گروههای تروریستی قرار داده اند، بنا بر این تحقیقات 16 ماهه آمریکایی ها اختصاصآ در ارتباط با دست داشتن این گروه در جریانات 11 سپتامبر بوده است که مدرکی دال بر آن به دست نیامده است.
چنین دروغگویی هایی در حالی است که مجاهدین تا کنون از این وارونه نمایی ها هیچ سودی نبرده و نه تنها نتیجه ای برای آنها در بر نداشته است بلکه چهره فریبکار این گروه را افشاء ساخته است. 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا