مجاهدین خلق

اطلاعيه دروغين كميته جعلي

اطلاعيه دروغين كميته جعلي ايران ديدبان
بقاياي مجاهدين در اروپا ، در راستاي دست و پا زدن براي خارج ساختن نام اين گروه از ليست سياه گروههاي تروريستي اروپا ،فراخواني را براي انجام يك تظاهرات در بلژيك صادر كرده است كه در آن شرمگينانه از بردن نام مجاهدين خودداري كرده و تحت عنوان كميته برگزاري تظاهرات!!! از ايرانيان با هرعقيده و مرام وگروهبندي سياسي خواسته تا به تظاهرات عليه برچسب تروريستي به مجاهدين بيايند.
كميته جعلي مجاهدين از آنجا كه مي داند بهيچوجه قادر نيست تعداد زيادي سياهي لشگر جمع آوري كند ، از همه با هر مرام و مسلكي خواسته تا به ياري آنها بيايند.
گردانندگان اين تظاهرات از هم اكنون در حال تهيه عكسهاي بزرگ مريم و مسعود رجوي و آرمهاي مجاهدين مي باشند تا شركت كنندگان احتمالي را تحت پوشش قرار دهد.
علاوه بر اين كميته مجعول مجاهدين دروغپردازيهاي هميشگي خود را تكرار نموده و سعي مجاهدين براي موج سواري از شرايط را نشان مي دهد.
بقاياي مجاهدين ، با اين توهم كه اعضاي اتحاديه اروپا نيز مانندآنها دچار خود فريبي شده اند سعي دارند تا چند دروغ آشكار را به عنوان ادله بي گناهي خود در مقابل آنها اقامه كنند.
در اطلاعيه دروغين كميته مجعول مجاهدين چنين نوشته شده است:
درشرايطي كه آمريكا وائتلاف به موقعيت حقوقي مجاهدين مستقر در شهر اشرف براساس كنوانسيون چهارم ژنو اذعان كرده اند,
ودرحالي كه به تصريح «مقامات ارشددولت آمريكا» پس از16ماه تحقيقات. هيچ مبنايي براي اتهام تروريستي حتي عليه يك عضو مجاهدين يافت نشده است.
بازگويي چنين دروغهايي در حالي است كه مقامات اتحاديه اروپا و اصولآ همه اطلاع دارند كه مسئولين آمريكايي اعتراف كرده اند كه پذيرش موقعيت حقوقي مجاهدين صرفآ به اين معني است كه آنها در جنگ ، بر عليه نيروهاي ائتلاف جبهه گيري نكرده اند.
نكته مهمتر اين كه چه آمريكا و چه اتحاديه اروپا ، نام مجاهدين را بواسطه عملياتهاي تروريستي مجاهدين در ايران كه رسمآ در نشريات و رسانه هاي خود آن را بر عهده گرفتند ،‌در ليست گروههاي تروريستي قرار داده اند، بنا بر اين تحقيقات 16 ماهه آمريكايي ها اختصاصآ در ارتباط با دست داشتن اين گروه در جريانات 11 سپتامبر بوده است كه مدركي دال بر آن به دست نيامده است.
چنين دروغگويي هايي در حالي است كه مجاهدين تا كنون از اين وارونه نمايي ها هيچ سودي نبرده و نه تنها نتيجه اي براي آنها در بر نداشته است بلكه چهره فريبكار اين گروه را افشاء ساخته است. 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا