مجاهدین خلق

نعل وارونه!

نعل وارونه!ایران دیدبان
بیانیه اخیر شورای ملی مقاومت ،‌اگر چه همانند همیشه ، تکرار ادعاها و آمال و آرزوهای مجاهدین است ، اما از آنجا که این بیانیه تنها فعالیت غیراجباری مجاهدین پس از سقوط صدام به شمار می آید ،حاوی برخی نکته های قابل تامل و قابل پاسخگویی می باشد و با نگاهی کوتاه به آن می توان برخی از ابعاد فریبکاری و دیپلماسی دوگانه مجاهدین را درک نمود.
در بخشی از این بیانیه مجاهدین، دست به ساخت ماکت موقعیت اجتماعی و حمایت مردمی برای خود زده اند ، آن هم از قول یک اصلاح طلبی داخلی که به اعتقاد آقایان مجاهدین ، نظریات آنها در مورد مسائل ایران فاقد اعتبار می باشد.
اخیراً تاجزاده، از نظریه پردازان جبهه دوم خرداد ، در مصاحبه با روزنامه شرق (7تیر 83) به‌این حقیقت اعتراف کرد. از تاجزاده سؤال میشود: «چرا متحصنین مردم را بسیج نکردند؟» و تاجزاده در پاسخ میگوید: «به نفع اصلاحات نیست مردم را این چنین به خیابانها بکشانیم. به علت این که پتانسیل اعتراض در مردم زیاد است. مخالفان هم به دلیل موقعیتشان میتوانند به سرعت مسیر اعتراضات را منحرف کنند و آن را به خشونت بکشانند. کافی است دو نفر شعار انحرافی سر بدهند و عده ایی از آن شعارها حمایت بکنند و یک درگیری پیش بیاید، همان اتفاقی میافتد که در ۱۸تیر افتاد.
مجاهدین سپس با استناد به این اظهارات ، چنین نتیجه می گیرند
تمام نگرانی اصلاح‌طلبان حکومتی در این اعتراف، آشکار شده است: «پتانسیل اعتراض در مردم»، «موقعیت» مؤثر «مخالفان» نظام در بسیج مردم و تکرار رویدادهای 18تیر سال 1378 و خیزشهای شبانه سال گذشته، میتواند «به سرعت مسیر اعتراضات را منحرف» و آن را به سمت پایان دادن به نظام جهل و جنایت بکشاند.
به این می گویند یک فقره اختراع پایگاه اجتماعی و ساخت جنبش اجتماعی که تنها مکتشفین سازمان مجاهدین از عهده آن بر می آیند!!
اگر پتانسیل اعتراضی مردم آنقدر بالاست که موقعیت موثر مخالفان نظام ( که لابد حتمآ مجاهدین هستند ) می تواند آنها را به سمت پایان دادن به این حکومت ببرد ، ممکن است آقایان مجاهدین در شورا توضیح دهند که چرا منتظر آن هستند تا اصلاح طلبان حکومتی مردم را به صحنه بیاورندو فرصت برای به انحراف کشاندن آن برای مجاهدین فراهم آید؟؟!!
ممکن است بفرمایند با این موقعیت موثر که مجاهدین در عرصه داخلی دارند ، چرا در پشت دیوارهای کنگره ها و دفاتر وکالت اروپا سرگردان هستند و باید اجازه فعالیت خود را از ارتش یکم آمریکا دریافت نمایند ؟!!
البته مکتشفین و مخترعین مجاهدین در شورای ملی مقاومت ، مسئله ای با چنین ابعاد گسترده و جهانگیری را بدون توضیح نگذاشته و پاسخ آن را بطور مبسوط ارائه نموده اند تا آنجا که در بیانیه تصریح گردیده است :
در اثر تلاشهای مقاومت در عراق و سایر کشورها، فضایی کیفاً جدید و آکنده از حمایتهای شورانگیز نسبت به مقاومت در عرصه اجتماعی ایران ایجاد شده است که نمونه های آن بسیارزیاد و چشمگیرند و بایستی جداگانه به آنها پرداخت.!!!
در حالی که بیانیه دهها بند در مورد وضعیت داخلی عراق و شرایط مجاهدین در فرانسه دارد ، مجاهدین حتی شرمگین از شعارنویسی های جسته و گریخته ای که طی سال 83 با خرید کارگر شعار نویس داشتند ،عاجز از آن است که حتی یک نمونه کوچک، ولو تجمع 5 نفر را به نفع این گروه از داخل ایران گزارش نماید.
این همه در حالی است که مجاهدین با اسف و دریغ از فرصت رایگان عراق برای ایران سخن می گویند.
تمام آنچه مجاهدین به آن عنوان ابتلائات و سختی هایی می دهند که طی 16 ماه گذشته از سر گذرانده اند ، ناشی از سقوط صدام است و آنها بی تعارف این اتفاق را بزرگترین هدیه به ایران می دانند.
به سیاق تحلیل های مجاهدین که خود را وزنه مقابل حکومت ایران می دانند ، باید نتیجه گرفت که اگر این بزرگترین هدیه برای ایران بوده است ، بمثابه بزرگترین ضربه بر پیکر این گروه نیز بوده است.
میزان ضربه و سرگیجه ناشی از سقوط صدام به اندازه ای است که بیانیه صراحت دارد علت حمله آمریکا به عراق دولت و عوامل اطلاعاتی ایران بوده اند!!!
اما از آنجا که سرنگونی صدام این فرصت را به جهان داد تا برای مدت کوتاهی ، وقایع جاری در عراق اعم از گورهای دسته جمعی و شکنجه و کشتار شیعیان و دزدیهای میلیاردی از منابع و دارایی های مردم عراق و حمایت از گروههای تروریستی بالاخص گروه تروریستی مجاهدین را ببینند، مجاهدین را به یک عقب نشینی آشکار از مواضع تروریستی خود کشاند و فریبکارانه و تضرع طلبانه،‌برای فرار از بحرانهای مبتلابه این گروه ، در خواست برگزاری رفراندم را نمودند.
این بیانیه سند متقنی است بر طرح سیاسی کارانه رفراندم از سوی مجاهدین که صرفآ در جهت حل تضادهای تشکیلاتی و منافع گروهی آنها عنوان گردیده است ، بنحوی که تصریح می کند :
در سال گذشته خانم مریم رجوی طرح رفراندوم برای تغییر رژیم را به منظور خنثی کردن توطئه ها و برچسبها علیه مقاومت ایران، اعلام نمود.
تناقض آمیز ترین اظهارات مجاهدین که حقآ گستاخانه تر از حزب توده از سوابق خیانت و جنایت خود حمایت می کنند ،در آخرین فراز بیانیه خود را نشان داده است :
شورای ملی مقاومت ایران بر اساس خط مشی اصولی خود مبنی بر مخالفت با هرگونه مداخله نظامی خارجی در اوضاع ایران و مخالفت با هرگونه آلترناتیو سازی از جانب قدرتهای بزرگ، برضرورت قطع همه حمایتها و امدادرسانیها در قبال دیکتاتوری مذهبی وتروریستی حاکم برایران، تأکید میکند و خواستار پشتیبانی نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی از برگزاری رفراندوم به منظور تغییر رژیم حاکم بر ایران است.
آقایان عقل کل در شورای ملی مقاومت که درتوهم و توهم پراکنی ، دست کمی از رجوی ندارند و همه مسائل را آنگونه که رویاهای دن کیشوت وار آنها اقتضاء می کند می بینند ، گمان می برند که مردم ایران ، بنا بر یک اظهار نظر نیم بند در انتهای بیانیه ، تحریکات و هم خطی عملی آنان را با جنگ طلبان و اشغالگران نایده می انگارند؟
فعالترین انگیزاننده شبکه صهیونیستی و جنگ طلب فاکس نیوز بر علیه ایران ، فعالترین عضو مجاهدین در ایالات متحده می باشد.
کرارآ زائران ایرانی عتبات عالیات در عراق از سوی مجاهدین به عنوان جاسوسان و عمال رژیم ایران معرفی شده اند.
هر روزه مجاهدین وظیفه دارند تا مواضع ضد آمریکایی و ضد اشغالگری مسئولان ایرانی را به سمع و نظر رسانه های آمریکایی برسانند.
هر روز مجاهدین در مورد خطر بلعیدن عراق توسط ایران و خطر پاگرفتن یک دموکراسی که توسط اشغالگران به عراق هدیه شده است برای ایران داد سخن می دهند.
اگر نبود امداد رسانی های جنگ طلبان پنتاگون که دوباره معاهدات کلامی بین مجاهدین و صدام اعتبار نمی یافت!!!
تلاش 15 ساله مجاهدین برای جلب حمایت آمریکا که اکنون به تلاش برای بیرون آمدن از لیست گروههای تروریستی محدود شده است ، آیا این یک آلترناتیو سازی ملی یا برآمده از حمایت مردمی است؟!!!
مجاهدین با تکیه بر حمایت کدام قدرت غیر بزرگ (در کنگره و وزارت دفاع آمریکا )قصد آلترناتیو سازی دارند.
مجاهدین نمی توانند با چنین شعارهای فریبنده ای که صرفآ برای مصرف داخلی و سرپوش گذاشتن بر ذلت دامنگیر این گروه در 16 ماه گذشته طرح می شود ، ذهنیت مثبتی در مورد خود ایجاد نمایند و آنچه بطور قطع و یقین در تاریخ ایران ثبت گردیده است ، نام مجاهدین است که همواره در کنار نام دشمنان ایران ، قرار دارد.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا