فروغ جاویدان یا فروغ هخا رجوی

فروغ جاویدان یا فروغ هخا رجوی


علی شمس
سری به سایتهای متفاوت مجاهدین زدم تا ببینم در سالگرد فروغ جاویدان که عملیاتی بود که رجوی وعده دیدار در تهران را میداد و حتی مرکز فرماندهی خود را نیز در خانه فلان سرگرد مشخص کرده بود در این روزها چه عکس العملی نشان میدهند.
در سراسر سایتهای مجاهدین ووابسته به آن که دهها سایت را تشکیل میدهند بجز یکی یا دوشعر ازهواداران فراری وخود بریده وبه خارج فرار کرده نمیشد پیدا کنی مثلا یکی از این شاعره ها که ا زفراریان از ارتش ازادی بوده ومدتی بصورت چماقدار اینترنتی مجاهدین در اینترنت عمل میکرد واکنون با نامهای دیگر مستعار در حال انجام وظیفه است چنین سروده است
البرز ایستاد
و گوش به نفس های باد داد
اینک صدای گسستن زنجیرها بود
و صدای شکستن میله ها
با سرودی که اوج میگرفت
بهمسرایی بادهای دماوند
وبا ترجیع نامی بلند
نامی با هجاهای پنجگانه اش
وبرنگ جنگل وبرف و آلاله های خونین
درفروغ روشن سپیده دمان
میشود اینگونه غلو کرد ولی سران مجاهدین حتی سایت اشرف سیتی دیگر نمیخواهد که یادی از آن بکند وسالگرد این عملیات که رجوی در تخیلات هخائی خود هزاران جوان را به کشتن داد را دیگر حرفش را نزد همانطور که از رهبر گمشده دیگر نباید پرسید که استراتژی ورشکسته ای که سالها به شکلهای متفاوت دنبال کردی و روزی با سی خرداد خواستی که قدرت را در دست بگیری وروز دیگر با گسترده کردن مرگ بر… که خود بارها او را قائد اعظم نام نهاده بود ی وبر توهم توده ها دامن زده بودی و……
آری! اکنون سکوت مجاهدین در سالگرد فروغ جاویدان که استراتژی شکست خورده آنها را نمایان میکند دارای معنی بسیار است و نشانی از شکست استراتژیهای هخا رجوی که ارتش متوهم خود را باز وی استراتژِیک مینامید وبا خیالات خود مریم خود را به تهران میبرد،دارد.
راستی چرا رجوی پنهان است واز توهمات هخائی خود دفاع نمیکند ؟ چرا چوابگوی توهمات هخائی خونین خود نیست ؟
اکنون سکوت معنی دار مجاهدین در این روز خود باختگی استراتژیک در مقابل اربابان قدرت جهان یعنی امپریالیسم آمریکا که حاضر به هرنوع همکاری به گفته مدنی سخنگوی اشرف سیتی با آنها است میباشد.
این کوه البرز نبود که زنجیر میخواست پاره کند بلکه این صدای اسارت دیگری بود که زمان آن را رسوا کرد که چگونه در پشت کلمات وسوار بر خون میلیشیای تشنه عدالت اجتماعی و آزادی خواه براریکه قدرت سوار شود.
وامروز سران مجاهدین با یاموس یاموس کردن در مقابل جنگ طلبان آمریکائی نشانی ازمفت خوری آنها از میلیشیای قهرمان را نشان میدهند.
مجاهدین که روزی دشمن اصلی خلقها را امپریالیسم آمریکا میدانست اکنون دنیا را عوض شده میبیند وبدنبال او به گدائی بر میخیزد وبوش را عامل حرکت آزادی خواهی مردم در ایران وانگیزه ده آن میبیند –گفته برگزار کننده جلسه مجاهدین در واشنگتن -.
آیا مجاهدین عوض شده اند ویا آمریکا ؟ آیا مجاهدین دگردیسی ضدانقلابی پیدا کرده اند یا آمریکا دمکرات شده است ؟
موج سواری یکی از خصوصیات مجاهدین با حکومت رجوی در این سازمان شده است وفرصت طلبی یک سنت! رجویسم با کودتای خود در سازمان مجاهدین درواقع پایه های دگردیسی ضدمردمی وضدخلقی مجاهدین را گذاشت ومجاهدین را همردیف نیروهای جمهوری اسلامی برای حفظ سرمایه قرار داد که تنها در صدد تسلط قدرت بر ایران است. رجوی در فروغ جاویدان یک بار دیگر هخا بودن خود را بارز کرد وامروز شرمگینانه بخاطر طرفهای خارجی خود که قو ل همکاری صددرصد میدهند سعی در سکوت در این شکست که درواقع نشانی از حمایت صدام از آنها را داشت دارند.
بد نیست برای اینکه با وضعیت هخائی رجوی وقربانی کردن جوانان ایرانی برای توهمات قدرت طلبانه خود اشنا شوید به یک خاطره از یک شرکت کننده در عملیات هخائی رجوی یعنی فروغ جاویدان بنمایم تا این البرز کوهی را نشان دهیم که در اثر قدرت طلبی رجوی دوباره یک هخائی است که در نزد هواداران نیز میباشد از جمله خود این شاعره که خود ازاین ارتش فرار کرده وبعنوان بریده در خارجه جای گرفته است:
برادر یکی از اعضای شورای ملی مقاومت که در بخش روابط عمومی خارجی در کلن آلمان کار میکرد او از رفتنش به عراق در زمان فروغ جاویدان تعریف کرد که :
چند روز قبل از عملیات به آنجا رسیده ویک سلاح خراب به او داده وسه روز به او تمرین میداده اند وبعد او را راهی عملیات رهائی بخش رجوی میکنند. او میگفت که در این عملیات جرئت نمیکرده است سرش را بالا بگیرد وحتی شلوار خود را خراب کرده بوده است.
آری برای رجوی قربانی کردن جوانان ایرانی وشهید سازی پر سود بوده است ونمونه ای از جنایت رجوی است که کسی را با چنین شرایطی به عملیات بفرستد تا وعده اش درتهران باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا