سازمان مجاهدین – کودک دزدی – لمپنیسم

سازمان مجاهدین – کودک دزدی – لمپنیسم


– کودک دزدی
درسلسله توطئه هایی که اخیرا سازمان مجاهدین برعلیه جداشدگان براه انداخته یکی هم مصاحبه است دیکته شده با امیر شمس حائری فرزند 23 ساله آقای هادی شمس حائری که در سایت مجاهدین بنام ایران افشاگر درج شده است که در جای خود از این سایت باید بسیارتشکرکرد چرا که هیچ کس دیگری نمی توانست به این گونه چهره پلید سازمان مجاهدین در پس پرده دمکراسی خواهی و آزادیخواهی را به هموطنانمان نشان بدهد.
در این مصاحبه دیکته شده از سوی ساواک رجوی، سازمان مجاهدین سعی کرده امیر را در برابر پدرش قرار داده تا او پدرش را مورد هتاکی و بی حرمتی قرار بدهد و سازمان از آب گل آلود، ماهی برای خوراک اعضای باند در حال نابودی اش بگیرد. ولی بی شک با این اعمال ضد انسانی که از خود بروزمی دهد، چهره رذالت پیشه اش را بیش از پیش عریانتربنمایش می گذارد. دراین مصاحبه دو نکته حائض اهمیت برای شناخت هر چه بیشتر مجاهدین وجود دارد که من سعی می کنم به آن دو بپردازم. یکی از آن دو نکته، تناقضی است که ترتیب دهنگان این مصاحبه، علی رغم اینکه برادرگوبلز را درجیب دارند مرتکب شده اند این است که از قول امیر خطاب به پدرش در رابطه با تغییر نام فامیلی اش نوشته اند نبايد با اين جسارت اين طفلان صغير 23ساله و 19ساله، مخالف باشي! یعنی آقای امیر شمس حائری در هنگام مصاحبه 23 ساله وخواهرشان نصرت نیز 19 ساله هستند و در پاراگراف ماقبل آخر همین مصاحبه از قول امیر آمده بايد بگويم كه حالا 8 سال از بودنم در سازمان می گذرد. آیا من (نگارنده این مطلب) در اینجا مطلبی را از این مصاحبه تحریف کرده ام و یا نسبت دروغی را به این مصاحبه کذایی داده ام ؟. حال اگر ریاضیات توطئه گران مجاهدین ضعیف است من برایشان با ماشین حساب آنرا حل می کنم. اگر 8 سال در عراق بودن امیر را از 23 سال سن او کم بکنیم می ماند 15 سال، یعنی همانطورکه به درستی دراول همین مصاحبه کذایی از قول آقای شمس حائری آورده اند که مجاهدین کودکان را از اروپا ربوده و به عراق برده اند آیا مجاهدین وقتی امیر 15 ساله را از سر کلاس درس از آلمان دزدیده و به عراق بردند او را در آن سن کودک می دانستد یا بالغ می دانستند ؟ وقتی آقای شمس حائری اعتراض به این کودک دزدی مجاهدین داشتند چرا با تهمت و افترا جواب او را دادید ؟. وقتی امیرکودک 15 ساله را ازسر کلاس درسش ربوده و به آن شهر جهنمی انتقال دادید و سالها او را به طرق گوناگون شستشوی مغزی داده و از انسانیت تهی کرده و عواطف فرزند به پدر را دراو کشتید و دست آخراو را در مقابل پدرش قرارمی دهید تا پدرش را با کلماتی لمپنی مورد بی حرمتی قرار بدهد. آیا این مصاحبه دیکته شده که با دست خودتان کودک دزد بودن سازمان را به اثبات رساندید جنایتکارانه هست یا نیست ؟. سازمان بارها به دروغ این مسئله را عنوان کرده که شمس حائری مانع درس خواندن امیر شده ، ولی ایادی همین سازمان با دزدیدن او در سن 15 سالگی از سردرش درآلمان و انتقالش به عراق را چگونه توجیح می کنند ؟
مورد دیگری که حائض اهمیت می باشد این استکه درابتدای این مطلب به آن اشاره شد مجاهدین با ادبیات چاله میدانی خودشان سلسله توطئه های رذیلانه را بر علیه جداشدگان بنمایش گذاشتند. این ادبیات مجاهدینی سالهاست که فضای ایرانیان در اروپا را مسموم کرده است و هر ایرانی که از کنار مجاهدین گذر کرده از بوی برخورد لمپنی آنها حالش بهم خورده است. درهمین مصاحبه دیکته شده به امیر شمس حائری، ادبیات مجاهدین جدای از اینکه خطاب یک فرزند به پدرش باشد، وجدان هر انسان باشرفی را دگرگون می کند. دراین مصاحبه دیکته شده، من سعی کردم تمامی کلماتی که نثار آقای هادی شمس حائری شده را یکبار دیگر بنویسم و همه انسانهای با وجدان را به قضاوت بخوانم. توجه داشته باشید که این کلمات را از زبان امیر شمس حائری خطاب به پدرش که او مشتاقانه آرزوی دیدارفررندانش را دارد نوشته اند.
– ادبیات لمپنی مجاهدینی
یاوه های این مزدور( 2بار)/ ترهات آخوندی این مزدور / این مزدور( 4 بار)/ دجالگریهای این مزدور کثیف / مهره بد نام وزارت اطلاعات / نشخوار دعاوی تکراری / پاچه گیر مجاهدین / پارس کردنهایی از قبیل… / مهره بی ارزش / عوضی / مامور اطلاعات / ارتباط با دژخیمان اطلاعات / بوی ننگ و خباثت نام فامیلش / نام فامیلی ننگینت / مزدور کثیف با دجالیت آخوندی / هم کاسه با مزدوران آخوندی / وقاحت از امام به ارث برده / مزدور آخوندها / مزدور اجیر شده / تهی از انسانیت / وقیح و پلید / ناپدری / مقاصد کثیفش / ترفند کثیفش / بی عاطفه / رفتار ضد انسانی / چابلوسیهای مشمئز کننده / تیراین مزدور به سنگ خورده… / عنصر بی عاطفه.
اگر این کلمات دیکته شده لمپنی را از مصاحبه امیر شمس حائری حذف کنیم مابقی حرفهایش نشان دهنده اوج رذالت و ستمی است که این سازمان در حق امیرها مرتکب شده وغم جانکاهی آنها را رنج می دهد و هزاران امیر دیگرنیزدرمسیراهداف پلید این سازمان تروریستی پرپرشده و به نابودی کشانده شدند.
حال می خواهم هر انسان بی طرفی قضاوت بکند آیا مجاهدین با این فرهنگ عقب افتاده، زبانم لال اگر درایران آفتابه دار مسجدی شدند چه بر سر مردم خواهند آورد ولی از آنجایی که در ایران پایگاه مردمی ندارند، چند صباحی نوکری صدام را کردند واکنون بدون هیچ پرده پوشی مزدوری آمریکا را می کنند ولی دیر نیست که مردم ایران حق این وطن فروشان و کاسه لیسان دشمنان مردم ایران را در دادگاه های مردمی کف دستشان خواهند گذاشت. آن روز دور نیست!
جعفر بقال نژاد 25 مرداد 84
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا