شیوه‎ های مهار گوهران بی‎ بدیل

شیوه‎ های مهار گوهران بی‎ بدیل
سایت پرونده سیاه
در مسیر فعالیت های فرقه تروریستی وهمکاری خائنانه دارودسته رجوی با بیگانگان، دره های عمیق وحفره های خالی از انگیزش را با نام های بزرگ وپر طمطراق از قبیل گوهران بی بدیل، عنصر ناب مجاهد خلق، رشید ترین وآگاه ترین فرزندان خلق که هر کدام از این القاب به طور متوسط دهان بسیاری از خواهران شورای رهبری را کامل پر می کند، ضمناً برای کشیدن هر کدام از این نام ها حداقل یک یا دو خودروترابری سنگین نیاز است.
حال ببینیم چگونه این گوهران بی بدیل که در موارد بسیاری پاره های تن مسعود ومریم هم هستند، بایستی نگهداری وفریفته و مهار شوند.
قبل از هر چیز بایستی بدانیم که آیا این گوهران بی بدیل واقعاً داوطلب واز روی نیاز به آنجا آمده ودر آنجا مشغول فعالیت هستند؟ و یا بر اساس اجباراتی که در ذیل به آن می پردازیم، آیا واقعاً بلا جای گزین هستند؟ ویا اگر درهر سر فصلی که ترفندی برای مهار برخی از آنها پیدا نکردیم می توان جایشان را با تعدادی کارگر که برای کاریابی به کشور های عربی رفته اند یا برخی دیگر که جهت کاریابی به ترکیه رفته اندپر کرد، وبا وعده های دروغین از قبیل کار، امکانات وپاس اروپا می توان گوهر بی بدیل ساخت!
در پس پرده سیاه وسنگین وکاریابی که توسط سران فرقه تروریستی ساخته شده است، مبنی بر این که نیروهای داوطلب که گام به گام مبارزه را انتخاب کرده اند، می توان به سادگی از این دروغ بزرگ پرده برداشت واز میان آنان بسیاری اسیر وگرفتار حیله ونیرنگ های رجوی را بیرون کشید، درست مثل بیش از 700 نفری که بعد از سر نگونی دیکتاتورصدام از این فرقه جدا شده که بیش از 400 نفرآن ها به میهن باز گشتندوبقیه در کمپ امریکایی ها در انتظار سر نوشت دیگری هستند، وروزانه تعدادی از این گوهران بی بدیل وعناصر داوطلب موفق به فرار به کمپ می شوند.
جا دارد جهت یادآوری به نمونه های مختصری از ترفند های سران فرقه تروریستی جهت مهار ونگهداری اجباری همین اعضا وپاره های تن مسعود ومریم اشاره ای داشته باشیم.
ترفند اصلی وثابت مهاراستفاده از نشست های اجباری تحت نام نشست سرویس تشکیلاتی، غسل هفتگی وعملیات جاری می باشد، که اهرم های اصلی کنترل وقفل نیروهستند.
همان طور که سران فرقه تروریستی به این امر اعتراف دارند، اگر این نشست ها نبود از تشکیلات ما چیزی باقی نمی ماند.
در این نشست ها افراد ناچارند هر چه در دل دارند بیان کنند، تا مورد بر رسی روانشناسانه قرار گیرند وبعد از آن در زیر سخت ترین فشارهای تشکیلاتی فشارجمع حاضرهمه وافترا وحرف های رکیک به یک واقعیت ساختگی اعتراف کنند، وهمین اعتراف برگ ضمانتی برای جلوگیری ومهار همان فرد محسوب می شود، واین نشست واعتراف برای مدتی فرد را زمین گیرمی کند در حالی که توان حمل بارخوشنامی چون گوهر بی بدیل وعنصر داوطلب را داشته باشد.
در موارد بسیاردیگرکه جداشدگان به صورت انفرادی مراجعه می كنند، یا بقول مهوش سپهری وفهیمه اروانی شقا قلوس هایی كه اذیت می كنند وقصد جدایی دارند باز تحت بررسی قرار می گیرند وسلاحی بسیار برا وكارساز از شورای رهبری بكار گرفته می شود، كه با طنازی وحركت های دل چسب زنانه ودلربایی ایدئولوژ‍یك، جاذبه های خاص ایدئولوژ‍یك از جنس مریم، با حركات خاص زنانه، قول وعده ای خاص وهدی‍ه که بسط بیشتر آن در حریم وچهارچوب این مطلب نمی گنجد، بكار گرفته می شود.
بطوری كه یك دفعه متوجه می شویم خانم ژ‍یلا دیهیم به ما در ایدئولوژ‍یك شخصی بنام مجید روحی تبدیل می شود، وهر هفته روزهای پنج پنجشنبه او را به نزد خود می آورد تا دین ایدئولوژ‍یكی آن چنانی را نسبت به او ادا كند، چون مجید مدتی است هوایی شده وقصد جدایی دارد.
یا شیوه دیگری که با اعطای پست ها كاذب وساختنی مثل افسر ترابری، افسر مالی ، افسر آموزش M ،Mo، M قدیم باد برخی را خالی می كنند، كه برای مدتی دیگر هر چند موقت توان حركت وجدایی نداشته باشند.
جعل اخبار خانوادگی ، خبر های دروغ از ایران مثل اینكه رژ‍یم برادرت را دستگیر كرده است ، فلان اقوام تو را از كار بر كنارکرده اند، فلان كس را اعدام كرده ا ند، تو جایی برای رفتن نداری، وضعیت ایران سر شارازفقر وگرانی وبیكاری واعتیاد وفحشا است، چه بسا خانواده شما هم در این جمع باشند و تلویحاً لقب فحشا را به خانواده می دهند تا فرد بریده آبرویی برای بازگشت نداشته باشند.
تهدید نیزیكی از ترفند های فرقه تروریستی رجوی است، كه برای مهار وبه بند كشیدن افرد بكار می رود، می گویند: ما ازخون شهدا یمان گذشت نداریم، شما روی خون شهدا پا می گذارید، نمی توانید از اینجا خارج شوید واطلاعات ما را به رژیم بدهید.
در صورتیكه از اینجا خارج شوید توسط کردهای یه كتی وسپاه بدرنابود می شوید، واز این قبیل دروغ ها را بكار می برند تا اعضای فرقه تروریستی را زمین گیر نموده واز ریزش روز افزون آن ها جلوگیری نمایند. ولی با همت جداشدگان از فرقه وافشاگری روشنگرانه توطئه ها وترفند های رجوی برای ادامه فریب کاری واستثمارازافراد گرفتارنقش بر آب می شوند.یقیناً حیات سراسر خیانت وجنایت رجوی به سر آمده است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا