هنر رهبری!؟

هنر رهبری!؟
پرونده سیاه
اگر از تک تک اعضاء فرقه رجوی با لاخص عناصر خلص سئوال گردد هنر وویژه گی خارق العاده رهبری چیست؟ جواب خواهند داد که تبدیل شکست به پیروزی واما در تبلیغ، وهم چنین خواهند گفت شگرد مخفی شدن وحفظ خودخاص اوست.
گم شدن یا اختفاء ویا زندانی ویا حتی مردن رجوی از سال 1372 شروع شد در حقیقت ضرورت غیبت کنونی به سال 72 اعزام مریم به فرانسه گره خو رده اگر تئوری وریل وپروسه این هنر رهبری را بطور تکاملی بررسی کنیم به این نتایج خواهیم رسید.
1_رجوی در زندان شاه بنیانگذاران را لو داد وباعث اعدام آنها شد اولین پیروزی خود را در آنجا رقم زد.
2_ سپس رودر روی خلق ایستاد وانحراف استراتژی 30 خرداد سال 60 را محقق کرد آن هم دومین پیروزی او بود.
3_ در اروپا قصد سوزاندن تمام گروهها وشخصیت های سیاسی داشت واقدامات تروریستی انجام داد که منجر به اخراج از فرانسه شد رجوی برای ماست مالی این شکست تن به خیانت مزدوری برای صدام داد این را هم مرحله نجات از بحران فرنگ نامید وجزء پیروزی خود ثبت کرد.
4_وقتی در عملیات فروغ در سال67 تمام نیروهایش از دست داد وباعث کشته شدن بی هدف تعدادزیادی جوان ایرانی شد با ترفند اینکه مقاومت را بیمه نموده این را هم از نقاط قوت خود ثبت کرد.
5_سال 69 وبحران اشغال کویت توسط صدام وتهاجم امریکا فرا رسید در آنجا هم خود را تمام شده می دید لذا با کشتار وسرکوبی ملت عراق صدام را حفظ کرد وآنرا هم با وقاحت از پیروزی های خود نامید.
6_رجوی در جمع بندی سال 70 به بعد در تمامی سخنرانی هایش اظهار داشت اگر او عراق را ترک کند معنی استراتژیک بدین معنی خواهد داشت که دنیا از او خواهد خواست جواب دو دهه رفتن زیر چتر صدام وکشتار نظامی را بدهد ،لذا او در سال 72 با ترفند رئیس جمهور ی برای مریم وایجاد موقعیت استقرار در اروپا نوعی مشروعیت تغیر استراتژی وبرگشت به فاز قبل از ورود به عراق را تثبیت نمود این هم از نقاط موفقیت خود بیان کرد.
اکنون بعد ازگذشت دو سال از لال شدن اطلاعیه دهندگان سابق رجوی در انتصاب یک چهره کاملا تروریستی بنام صدیقه حسینی به عنوان رئیس فرقه در مقر نظامی خلع سلاح شده به ارث رسیده از صدام به طور غیر مستقیم مریم در پیامی به همین مناسبت مژگان پارسایی مسئول سابق فرقه را نایب خود ورجوی در عراق منتصب می کند او می خواهد کم کم زبان باز کرده وبگوید مسعود در عراق ودر نوک پیکان ارتش آزادیبخش نیست بلکه در کنار رود سن در ماه عسل بسر می برداین هم آخرین مرحله پبروزی تا این لحظه اما این بار نکته مهم این است که او در مقابل مسئله دوران خود کم آورده وخود را به سیمرغ رسانده.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا