گردهم‎آیی تاریخی خائنین

گردهم‎آیی تاریخی خائنین
ایران‎دیدبان
تقارن تاریخی توده – مجاهدین
اصلی‎ترین نقطۀ اشتراک حزب توده و مجاهدین، همانا خیانت آنان به منافع ملی مردم ایران، وابستگی به بیگانه و به‎راه انداختن تشکیلات مافیایی است.
درود بر شرافت آنان که از هر دو جریان جدا شده، تاب خیانت و مزدوری را نیاورده و سربلند و آگاه، بر گذشتۀ همکاری خود بر هر دو جریان خط بطلان کشیدند.
رحمان کریمی، توده‎ای اسبق و سینه‎چاک کنونی مجاهدین، به‎راستی و حقیقت، جداشدگان از مجاهدین را با جداشدگان از حزب توده مقایسه می‎کند.*
وه که آفتاب آمد دلیل آفتاب
هر دو جریان در تلاشی خائنانه برای تحمیل کردن ارزش‎های معکوس به فضای سیاسی جامعه ایران بودند و قصد نمایاندن ننگ‎آورترین و زشت‎ترین اعمال به اسم انقلابی‎گری را داشتند. آنها پشت کردن به این ارزش‎های معکوس و وارونه‎نمایی‎ها را بریدن و خیانت نام نهادند.
یکی سر در آخور بلشویک‎های خائن به نهضت جنگل و قاتلین میرزا کوچک‎خان، با چپ‎گرایی وارونه، بر غارت سرمایۀ مردم ایران توسط دولت فخیمه پای می‎فشرد و با جوفروشی و گندم‎نمایی، قاتلین افرادی همچون محمد مسعود را شهید راه آزادی معرفی می‎نمود. و دیگری متصل به خزانۀ صهیونیستی و جیره‎خوار صدام، علم حمایت از منافع اسراییل در خاورمیانه را برداشته و کشتار مردم بی‎گناه و به آتش کشیدن و بمب‎گذاری و خمپاره‎زنی را مقاومت نام می‎نهد.
شکی نیست که در این دستگاه معکوس، سفلگی و تیغ بر مردم کشیدن و خیانت، مقاومت است و پایداری و جسارت والای انقلابی در زیر پا نهادن منافع حقیر گروهی و خروشیدن بر وابستگی و خیانت به مردم، بریدگی و طعمه‎گی و مزدوری نام می‎گیرد.
اما این از سر حادثه نیست که توده‎ای – مجاهد در کنار هم قرار می‎گیرند و شارلاتان‎بازی در آورده و برای آزادگان خط و نشان می‎کشند. این گردهم‎آیی تاریخی خائنین به ملت ایران است.
شکست و حقارت تاریخی توده – مجاهدین را معکوس و وارونه، در بیرون از خود جستجو می‎کنید! این خفت نتیجۀ پشت پا زدن ملت بزرگ ایران به خائنین و بیگانه‎پرستان است.
بیهوده با انگ‎زنی و تهدید و صدور حکم اعدام برای جداشدگان می‎کوشید بر حضیض تاریخی خود سرپوش بگذارید! زباله‎دان تاریخ پر است از ستون پنجم و خائن و بیگانه‎پرست و برای موجه جلوه دادن ارزش‎های معکوس خود باید به دنبال تغییر سنن حاکم بر خلقت و آفرینش باشید.
______________
* گفت‎وگو با رحمان کریمی در ارگان ماهواره‎ای مجاهدین

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا