مجاهدین خلق

نهادینه کردن فرهنگ مسالمت و پرهیز از خشونت

نهادینه کردن فرهنگ مسالمت و پرهیز از خشونت
هیئت تحریریه فلق
هدف از پرداختن به این بحث شفاف تر کردن یک مقوله پیچیده که اغلب آشفته به نظر می رسد و تشریح عوامل شاخص و تکرار شونده ای که بیان کننده اشکال گوناگون اعمال زور سیاسی هستند و بلخره تلاش براین است تا مسائل زیر قابل درک تر شود :
1) چرا انسانها در مواردی برخلاف تمایل خویش در به کار بردن زور شرکت می کنند
2) چگونه رفتار عاملان گوناگون به یکدیگر مربوط می شود.
3) -نقش کسانی که مستقیما در اعمال زور شرکت نمی جویند ولی با موضع گیری خویش این عمل را ممکن و یا مقدمات آن را مهیا می کنند
بررسی وتحلیل این مقوله از این جهت مهم است که امکانات مقابله را نشان می دهد ،رفتارهایی را که به خصوص نقش کند کننده در اعمال زور داردند و به عبارتی مشوق مسالمت جویی هستند تشریح و توضیح داده می شوند،و این که چگونه این رفتارها قابل آموزش اند.
نتایج تجربی که مستقیما به عاملان زور سیاسی و یا پرهیز از اعمال زور مربوط می شوند ،اندک هستند اما مورد تاکید بسیار قرار می گیرند این نتایج را تئوریهای روان شناختی و دستاوردهای تجربی تکمیل می کنند.
وهر تلاش در جهت صلح جویی ناگزیر به ارزشهای اخلاقی و سیاسی کشیده می شود زیرا هنگامی که انسان دست به عملی می زند فقط کافی نیست امکان عملی بودن آن را از نظر روانشناختی بررسی کند بلکه چه باید کرد راهم باید جزء کار قرار دهد.
هیئت تحریریه سایت فلق در نظر دارد با پرداختن به این بحث پایه ای با مدد گرفتن ازتجربه اعضای خودکه متاسفانه اغلب چنین مسیری را در فرقه مجاهدین طی کردند.
مسیر خشونت باری که حاصلی جزء به هدر دادن خون هزاران نفر از فرزندان این مرزوبوم در بر نداشت، و این روزها متاسفانه می بینیم که چگونه در انتهای این مسیر خیانت باربا سو استفاده از احساسات پاک کسانی که در سر سودای آذادی واستقلال وطنشان را داشتند.
وبا این نیت به دور هم گرد امدند ،اما رویای قدرت طلبی آقای رجوی آن را تبدیل به فرقه ای کرد که تمام عیار به خدمت جناح های جنگ طلبی درآمده، که در رویای دست یابی به طرح خاورمیانه بزرگ مردم این منطقه را به خاک وخون می کشند.
و در سایه همین حضوراست که وحشی ترین گروههای تروریستی با دست باز به قتل و غارت وحشیانه مردم بی دفاع این منطقه می پردازند.
با امید به این که از این طریق بتوانیم گامی هر چند کوچک در راستای روشنگری اذهان بر داریم


ادامه دارد

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا