اگر شرایط سرنگونی فراهم است چرا رجوی همچنان مخفی است؟

ارگان های تبلیغاتی فرقه مجاهدین خلق از روزهای اول شروع اعتراضات مردمی در بوق های تبلیغاتی خود مستمرا می دمیدند که شهرهای ایران یکپارچه در شورش و آشوب است و قیام مردم وارد مرحله تعیین تکلیف و سرنگونی شده و شیرازه امور از دست مسئولین جمهوری اسلامی خارج شده است. مجریان و تحلیل گران این فرقه در انعکاس خبرهای اعتراضات مردم و وضعیت شهرها چنان تبلیغ و تحلیل می کردند که گویی ظرف چند روز آینده کار جمهوری اسلامی تمام است.
اگرچه برای ما که سالیان دراین فرقه بوده ایم این شیوه بکارگرفته شده و تحلیل های آبکی ومن درآوردی مسئولین شناخته شده است و بیش از هرچیز مصرف داخلی داشته وبرای مغزشویی اذهان اعضای بخت برگشته وتحت اسارت ذهنی و عینی و منحرف کردن از وضعیت وخیم تشکیلاتی و بن بستی که درآن گرفتار هستند بکارگرفته میشود، ولی اگر بخواهیم از نگاه یک ناظر بیرونی و کاملا بی طرف این ادعاها وتحلیل های فرقه مجاهدین خلق را بررسی وتجزیه و تحلیل کنیم اولین سوال منطقی از مسئولین ارگان های تبلیغاتی وستاد سیاسی فرقه این است، اگرچنانکه شما می گویید سرتاسرشهرهای ایران غرق در شورشگری است وکنترل بیش از 100شهر از دست ارگانهای امنیتی ونظامی خارج شده وهرلحظه احتمال سرنگونی وجود دارد پس چرا درچنین شرایط خطیری رهبری شما که مدعی رهبری قیام است، خودرا علنی نمیکند وهمچنان در بیشه لمیده است؟
با مروری به تاریخچه انقلاب اکتبر روسیه و فرانسه و هند و ایران آیا رهبران این انقلابات بصورت مخفی و با پیام های نوشتاری انقلاب را به پیروزی رساندند؟ لنین درانقلاب اکتبر قبل از سرنگونی حکومت تزار با قطار خودرا به شوروی رساند ودرجریان پیروزی انقلاب اکتبر درکنار مردم بود. فیدل کاسترو در جریان مبارزه برعلیه نظام رافائل لنونیداس تروخیو به همراه چگوارا و 100نفر از یارانش بایک قایق به کوبا بازگشت بیشتر یارانش به محض پهلو گرفتن قایق دستگیر ویا کشته شدند وفقط اوبه اتفاق 10 نفر موفق به فرار شدند ودرنهایت با پناه جستن درکوه های سیترا مانسترا درجنگ چریکی ودرکنار مردم انقلاب را به پیروزی رساند. دریک مورد دیگر ایت الله خمینی درحالیکه هنوز دولت بختیار برسرکار بود به ایران امد واز داخل ایران پیروزی انقلاب بهمن ماه را امکان پذیر ساخت. حال من با توجه به شناختی که از رجوی دارم وی استاد بی بدیل فرار در سر بزنگاه های تاریخی وسرفصل های مهم است حال از وی انتظار ندارم که ریسک کرده وبداخل ایران بیاید تا درکنار مردم بیش از 100شهر شورش وانقلاب را به نتیجه برساند اما ازاو انتظار می رود که حداقل این جسارت را بخرج داده ویک پیام تصویری بدهد تا بعداز سالیان غیبت حداقل چشم نیروهایش به جمال نامبارکش روشن شود. براستی سران فرقه رجوی چرا درچنین شرایطی که بقول خودشان جامعه غرق درشورش وعصیان است وادعا دارند احتمال سرنگونی رژیم وجود دارد باز رجوی را علنی نمیکنند؟ پس یا بقول ترکی الفیصل مرحوم شده ویا از طرف اربابانش بخاطر ان گذشته خیانت بار وغیرقابل اغماضش تحت اجبار مجبور شده خفقان گرفته ودرصحنه سیاسی خود را علنی نکند. درهر دو صورت موضع گیری بنگاههای خبرپراکنی بی بی سی وصدای امریکا درطی هفته های اخیر که علنا با اعلام اینکه فرقه مجاهدین خلق هیچ پایگاهی درمیان مردم ایران ندارند وهیچ یک از طبقات شرکت کننده دراعتراضات اخیر را نمایندگی نمی کنند یکبار دیگر ثابت کرد زوزه های سران این فرقه دردستگاهای تبلیغاتی شان صرفا مصرف داخلی داشته ومی خواهند چند صباح دیگر سر این نیروهای بخت برگشته را شیره مالیده و کام تلخ خود را شیرین کنند.
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا