اعضاء جداشده از فرقه رجوی

اطلاعیه کانون آنتی ترور

تغییر نام سایت

07.02.2005

کانون آنتی ترور پس از یک دوره فعالیتهای فرهنگی و روشنگرانه که شروع آن در 12 سپتامیر با برگزاری سمینار آنتی ترور در امستردام صورت گرفته بود، به نتایج ثمر بخش زیر دست یافت.

فعالیت های کانون درواقع ریشه یابی تروریسم و خشونت گرائی از زاویه روانشناسانه و براساس قانونمندیهای اجتماعی و فرهنگی از طریق تشکیل میزگرد پرسش و پاسخ و بحث های آزاد با شرکت علاقمندان و متخصصین میباشد.

به دعوت مراکز آموزشی و دانشگاهی تا کنون در شهرهای مختلف کشور هلند این برنامه های آموزشی و بحث های سیاسی – اجتماعی با حضور خبرنگاران و دست اندرکاران دولتی و غیردولتی توسط کانون “آنتی ترور” برگزار شده است.

در همین راستا بود که کانون از مجاهدین برای شرکت در یک میزگرد پرسش و پاسخ با شرکت گروه های سیاسی ایرانی و خبرنگاران و رسانه ها دعوت نمود تا ضمن ارائه مدارکشان پیرامون ادعاها و اتهامات، به سئوالات دگراندیشان و منتقدان و جداشدگان نیز پاسخ دهند

آنچه تاکنون به عنوان جواب دریافت کرده ایم، فقط توهین و تهدید و.. بوده است که ما آنرا همچنان نادیده گرفته و مجددا از آنان برای شرکت در یک میزگرد پرسش و پاسخ با شرایطی که قبلا ذکرنموده بودیم، دعوت به عمل میاوریم.

کانون آنتی ترور(ضد تروریسم) به خاطر مجموعه دلایلی که در زیر آمده نام خود را به “کانون پیام آزادی” تغییر می دهد.

دلایل تعویض نام کانون “آنتی ترور”

1- نام آنتی تروربرای بسیاری از مردم به معنی ارگانی تلقی میشد که درخدمت سازمان امنیت دولت هلند قرار دارد.

2- برداشت عامه مردم از ترور و آنتی ترور اینست که هردو در جهت ضدیت با یکدیگر و از ابزار همانندی برای پیشبرد اهداف خوداستفاده میکنند و هر دو بیان کننده کاربرد خشونت برای رسیدن به اهداف مورد نظر است.

3- بکار بردن کلمه “ترور” چه مخالف و چه موافق، لفظی کریه و ضد تمدن بشری است و در هر حالت دافعه برانگیز و منزجر کننده است.

4-اهداف کانون در واقع پیام آزادی است.

پیام آزادی، آزادی از حصار ذهنی دراسارت فرقه هاست.

پیام آزادی، تحمل گرائی، انعطاف پذیری و نرمالیزه شدن افکار عمومی است.

پیام آزادی، زدودن فرهنگ خشونت و ترور از ذهن وافکار عمومی است.

پیام آزادی، خلع سلاح جسمی و ذهنی و رفتاری از فرهنگ خشونت وترور میباشد.

پیام آزادی، آزادی تمامی زندانیان سیاسی است.

پیام آزادی، محکومیت هرگونه اعدام و شکنجه است و آن را درهر مسلک و مرامی محکوم میکند.

پیام آزادی، رشد و نمو فرهنگ تبادل نظر و احترام به عقاید یکدیگر با هر نام و مرام و نشانی است.

پیام آزادی، زدودن فرهنگ مراد ومراد بازی و حرمت گذاری به هویت و موجودیت و آگاهی بشری است.

کانون پیام آزادی، با سازماندهی سمینارها و فعالیت های آموزشی و فرهنگی –اجتماعی سعی دارد که پیام آزادی را در حد توان به همه جا و همه کس برساند.

سایت کانون پیام آزادی، به نامwww.rahai.nl بزودی فعالیت های جدید خود را آغاز خواهد نمود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا