خانواده ها

ضرورت اعمال فشار سازمان جهانی بهداشت به دولت آلبانی

تقریبا کشوری وجود ندارد که مورد تهاجم ویروس کرونا قرار نگرفته باشد وکشور آلبانی هم ازاین قاعده مستثنی نیست.
دراین مورد مشکل مضاعف این است که حدود 2500 نفر ازاعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از بیرون رانده شدن ازعراق ، درگوشه ی پرتی ازاین کشور و به صورت دسته جمعی زندگی میکنند و سوای معدود رهبران این جریان که میتوانند اتاقی داشته و خود را درآنجا قرنطینه کرده واز گرفتاری بدست این ویروس درامان بمانند، تمامی این افراد مجبور به کار جمعی و استراحت درآسایشگاه های عمومی میباشند که امکان قرنطینه شدن با درخانه ماندن برایشان ممکن نیست وجانشان درخطر است.
برابر تعهد دولت آلبانی درچندین سال پیش، قرار بود که این اسرای مسعود ومریم رجوی بعد از مدت کمی اقامت درکمپ ( هتل هایی در نزدیکی ترانا) وپس ازانجام معاینات پزشکی وروانپزشکی و معالجه ی بیماری های آنها که ازنظر دولت آلبانی این بیماری ها درآنها وجود داشت ، از زندگی اردوگاهی خلاص شده ودرسراسر جهان پخش شده وزندگی انسانی خود را داشته باشند که براثر فشار آمریکا ومتحدین مرتجع وپول دارش ، نه تنها این چنین نشد، بلکه این هتل ها تبدیل به اردوگاهی با تمام مشخصات یک تجرید خانه ی جمعی ( شبیه بیماران جذامی و …) شده واسرای رجوی نه تنها قادر به گرفتن سر رشته ی زندگی خود بدست خود نشدند، بلکه عینا مانند عراق اردوگاهی شده و با نرده، دوربین های متعدد و نگهبان های مسلح ، این فرزندان ما درست مانند اسرای جنگی تسلیم وبی اراده شده، موفق به کسب جواز زندگی مستقل انسانی نشدند!

برابر اخبار منتشره ، کرونا از داخل کشور آلبانی به این قلعه ی محصور وکاملا تحت تدابیر امنیتی شدید هم راه یافته وحدود 10 نفر از ساکنان آنجا را مبتلا نموده وگویا که یکی از مبتلایان درگذشته و رهبران سازمان مجاهدین خلق، بدون رعایت مسائل ومقررات بهداشتی ، اورا بدون حضور پزشکان آلبانی دفن کرده و مراتب را به افکار عمومی وخانواده اش اطلاع نداده اند!

نظر به اینکه دولت آلبانی تنها به خواسته های رهبران باند رجوی توجه داشته و التفاتی به این 2500 نفر نشان نمیدهد وآنها را نه انسان که جزو اموال رجوی ها میداند ، ما هیچ امیدی به اقدامات دولت آلبانی درجهت حفاظت جان این اسرای رجوی در برابر ویروس کرونا نداشته وبا عطف توجه به اینکه اکثریت بسیار بزرگ ساکنان این اردوگاه ( قلعه ی مانز) سنین پیری را میگذرانند ودربرابر این ویروس به شدت آسیب پذیرند ، از مقامات محترم سازمان بهداشت جهانی درخواست داریم که با اعزام نمایندگانش به محل، مانع بی عملی دولت آلبانی درمقابل حفظ جان این 2500 نفر باشند.
خاطر نشان میشود که برابر اعلام رسانه های آلبانی، دولت این کشور 200 نفر از پرسنل بهداشتی خود را به کشور ایتالیا اعزام نموده وبنابراین امکانات لازم را جهت انتقال این اسرا به محل های مطمئن قرنطینه شدن دارد.
ضمنا در زمانی که رسانه های رجوی، با وجود آزادی نزدیک به یکصد هزار نفر اززندانیان درایران که کاری بی سابقه درجهان است ، مشغول سخن پراکنی واشک تمساح ریختن برای زندانیان ایران است حتی 100 نفر هم از زندانیان دائم العمر خود را آزاد کرده اند که اینهمه جنجال آفرینی میکنند؟

گروهی از اعضای خانواده های اسرای رجوی در قلعه ی مانز آلبانی
تبریز- ایران

رونوشت :
1- وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ایران
2- وزارت امور خارجه ی ایران

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا