اعضاء جداشده از فرقه رجوی

افشای ماهیت سرکوب گر فرقه مجاهدین در جریان اخراج احسان بیدی

کمیسیون تروریست دست نشانده مجاهدین در اطلاعیه 20 مرداد 99 اعلام کرد؛ احسان بیدی که از مرداد 98 به مدت یکسال در یک کمپ بسته در آلبانی در وضعیت بازداشت خانگی قرار داشت توسط پلیس این کشور از خاک آلبانی اخراج شد وی احسان بیدی را که از اعضای جداشده این فرقه است مامور مخفی دولت ایران معرفی کرد.

مسئولین مجاهدین که دراین توطئه شوم دست ناپاک دولت آلبانی را هم دردستان کثیف خود داشتند فکر نمی کردند که باتلاش های افشاگرایانه اعضای جداشده در آلبانی و انسان های شرافتمند و فعالین حقوق بشر همانند آقایان اولسی یازچی و خبرنگارجرجی تاناسی و خانم وکیل میگنا بالا وبسیاری از سیاستمداران و وکلای آلبانیایی نتواند توطئه خودرا عملی سازد واین چنین عقب نشینی نماید.

مریم رجوی بزعم خود تلاش داشت تا بدینوسیله صدای احسان بیدی را که در کنار دیگر جداشدگان ماهیت ضدانسانی این فرقه جهنمی را افشا می کردند خفه سازند. اطلاعیه کمیسیون شورای دست ساز مجاهدین درحقیقت بابیان اینکه احسان بیدی یکسال در بازداشت خانگی و در یک منطقه پرت افتاده بود به نقض اولیه ترین حقوق انسانها که همانا عدم تفهیم اتهام و نداشتن وکیل مدافع درخصوص نامبرده اعتراف کرده است.

مجاهدین خلق که بابزرگ نمایی هر موردی درایران فریاد نقض حقوق بشر درمورد بازداشت شدگان سر میدهد وخواهان برگزاری دادگاه علنی با حضور وکیل مدافع برای هرمتهمی می گردد واصرار دارد که تمامی بازداشت ها درایران بدون تفهیم اتهام و حق وکیل مدافع بوده و متهمان درخانه های امن و بدون نظارت نگهداری میشوند، وقتی پای منافع کثیف خودش می رسد حق دولت آلبانی می داند که افراد را یکسال دریک محل به اسارت بگیرد و تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار داده و فرد را مجبور سازد که درخواست اخراج به ایران را امضا کند؟ مشخص نیست چرا وقتی پای دستگیری و استرداد مجرمانی همچون ریگی و روح الله زم به میان می آید یکباره شیفته حقوق بشر میشوند ودنیا را بهم می ریزند که آدم ربایی اتفاق افتاده است. براستی جرم احسان بیدی چیست که اینگونه بمدت یکسال باید در حصر خانگی باشد و در ادامه درمرز با یونان وقتی پلیس یونان از پذیرش وی جهت ورود به خاکش خودداری می کند وی را دربیابان به امان خدا رها سازند. ولی از آنجایی که دنیا قانونمندی خاص خود را دارد. ماهیت جریانات ودراین داستان ذات پلید فرقه مجاهدین وتناقض حرف تا عمل آنها خودرا عیان می سازد. و این چنین رجوی را خوار ومنفور درافکارعمومی افشا می نماید. براثرفعالیت فعالین حقوق بشر و فشار افکار عمومی بر دولت آلبانی آنها ناگزیر به عقب نشینی درقبال خواست عمومی می گردند. حال فرقه مجاهدین بور و خوار و ذلیل به عواقب کاری می نگرد که خودش مسبب آن بوده است. مدعیان شیاد حقوق بشر دست در دستان ناپاک و عناصر فاسد در دولت و دستگاه های امنیتی و سرکوب گر آلبانی در آن ایفای نقش کرده اند.
رستم البوغبیش

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا