نقض حقوق بشر

سریال برنامه پرونده فریبکاری آشکار یا فرافکنی های فرقه رجوی

دنیای غریبی ست. جداسازی اعضای خانواده ها به هر نحو ممکن برای ارضای میل به قدرت طلبی. استفاده از دروغ آشکار و عریان، بی هیچ شرم و مکثی وبه نام مقدس آزادی و دموکراسی، پیوند های خانوادگی را از هم گسستن و بذر نفرت و کینه را در بین آنان کاشتن ، شیوه ای ست که شاید در این دنیای بزرگ مختص رهبران و سردمداران فرقه رجوی باشد. این همه دروغ ، این همه شانتاز این همه وارونه نمودن حقایق و واقعیات به هر شکل و عنوان مایه حیرت و بهت همه کسانی ست که با متن رویدادها و واقعیات مواجه اند.

میخواستم اشاره ی جزئی به نامه هائی داشته باشم که اعضای خانواده محترم مجیدی از جمله مادر و خواهران و برادرانشان طی ماههای اخیر برای رهائی عزیز دلبندشان از اسارت ذهنی و فیزیکی فرقه تروریستی رجوی در سایت انجمن نجات و سایر سایت های فارسی زبان منتشر کرده اند، پیام اصلی و صریح نجات و رهائی نصرلله مجیدی از بیست و چهار سال اسارت در محیطی ست که بیشتر به یک باغ وحش شباهت دارد تا فضائی عقلانی، انسانی و دموکراتیک.

همه دغدغه خانواده محترم آقای مجیدی جلوگیری از به هرز رفتن سرمایه وجودی عزیزشان در باغ وحش اشرف است که عده ای انسان نما برای ادامه زندگی پلشت و بی ارزش خویش و به حساب آوردن خود در معادلات منطقه ای و بین المللی به هر طریق و روشی غیر انسانی افرادی همچون آقای نصرالله مجیدی را در محیطی کاملا بسته و بدور از تعاملات فرهنگی و سیاسی و جریان آزاد اطلاع رسانی محبوس کرده و مدام مشغول تزریق یکسری اوهامات و ذهنیات بیمارگونه و زشت تروریستی به آنان هستند. جا دارد به حافظه سردمداران فرقه رجوی تلنگری بزنم اگر آنان از کمترین صداقت و پرنسیب اخلاقی برخوردارند چرا همه نامه های اعضای خانواده مجیدی را که در سایت انجمن نجات انتشار یافته است در معرض دید مخاطبان برنامه پرونده قرار نمیدهند؟ و نیز چرا تمام نامه خواهر مجیدی را در برنامه پرونده نشان ندادند تا همگان قضاوت کنند که ترویج گران دروغ و فریبکاری و بی شرمی چه کسانی هستند‼

آیا جز این است که خانواده مجیدی خواستار ملاقات عزیزشان در خارج از قرارگاه اشرف و بدون حضور سردمداران فرقه تروریستی رجوی هستند؟ و بر این موضوع کاملا پافشاری میکنند؟ خانواده مجیدی با توجه به تجربه قبلی خویش عمیقا معتقدند که عزیزشان یعنی آقای نصرالله مجیدی در محیط قرارگاه اشرف جرئت و شهامت ابراز تمایلات ذهنی و درونی خویش را نداشته و نخواهد داشت؟
اگرکمترین پایبندی به اخلاق و صداقت در وجود و ذهن سردمداران فرقه رجوی مانده است به خواسته مشروع و قانونی خانواده محترم آقای مجیدی در ایجاد زمینه ملاقات با عزیز دلبندشان آقای نصرالله مجیدی در خارج از قرارگاه اشرف و با حضور مسئولین سازمان صلیب سرخ تن در دهند. اگر کمترین پایبندی به اخلاق و صداقت……

آرش رضائی
مسئول انجمن نجات دفتر آذربایجانغربی
24/7/1385

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا