مجاهدین خلق

مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی

کتاب “مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی”، تجربیات و خاطرات دو دهه حضور هادی شبانی در مناسبات سازمان مجاهدین خلق است. نوشتن این کتاب مدت یازده سال زمان برده است.

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

آقای هادی شبانی هدف از نوشتن کتاب ” مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی ” را این گونه بیان نمودند :

“من خودم به خاطر فریبکاری شعارهای دروغین رجوی جذب سازمان شدم و نزدیک به دو دهه در مناسباتش زندگی نموده و به تمام برخوردها و اعتقادات شان و موارد دیگر اشراف پیدا کردم و دریافتم این سازمان روی دروغ و فریبکاری بنا نهاده شده و به همین خاطر بعد از جدایی تصمیم گرفتم تجربیات و خاطرات خود را به رشته تحریر در بیاوریم تا درسی برای نسل جوان باشد که مانند من اسیر فریب های رجوی نشوند .”

هادی شبانی
آقای هادی شبانی نویسنده کتاب “مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا