مجاهدین و گروه‎های مسلح، عامل ناامنی دیاله

سرهنگ عراقی "حسن شاطی" در مصاحبه با روزنامه‎ی "الحیات" چاپ لندن با اشاره به وجود درگیریهایی برای سیطره بر دیاله گفت: برخی از افراد و گروههایی که سعی در تاثیرگذاری بر روند سیاسی عراق دارند با سازمان مجاهدین خلق همکاری تنگاتنگی دارند و اقدام به ایجاد آشوب و ناامنی در منطقهی دیاله میکنند، و نیروهای پلیس در این منطقه با مرگ دست و پنجه نرم میکنند.

عبدالواحد طعمه، خبرنگار روزنامه‎ی الحیات، گزارشی مبسوط از منطقهی دیاله تهیه کرده و طی آن با مسؤولان نظامی و مردم در رابطه با علل ناامنی روزافزون این منطقه مصاحبههایی را صورت داده است.

در قسمتی از این گزارش آمده است: این منطقه در فاصله‎ی 110 کیلومتری مرزهای ایران واقع شده است و اردوگاه گروه مجاهدین خلق در منطقه ی خالص در این استان قرار دارد. آنان در زمان حکومت صدام از این منطقه برای حمله به شهرهای مرزی ایران اقدام میکردند.

به نقل از ایران دیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.