لاف در غربت زدن رجوی

ترامپ 4 سال پیش که بر مسند ریاست جمهوری آمریکا نشست از همان روز اول خط دشمنی خود را با مردم ایران با خروج از برجام ، اعمال تحریم های ظالمانه بیشتر، ترور سردار حاج قاسم سلیمانی و حمایت از گروههای تروریستی در پیش گرفت. تا به زعم خود حکومت مورد دلخواه آمریکا در ایران را حاکم کند.

این توهم احمقانه او به مشاورینش از جمله جان بولتون سرایت کرد، که وی در سال 97 در جمع گروه تروریستی رجوی وعده داد بزودی با آنها درتهران جشن پیروزی خواهد گرفت ! ترامپ روز به روز برای رسیدن به وعده ای که داده بود فشار حداکثری تحریم را ادامه داد.

این تصور احمقانه ترامپ گروههای خارج کشوری و بخصوص فرقه رجوی را متوهم کرده بود که می توانند بعنوان آلترناتیو حکومت ایران قدرت را بدست گیرند. بطوریکه حتی با هم جنگ ودعوای قدرت را شروع کردند. رجوی به نیروهای وامانده خود وعده داده بود که بزودی سرنگونی محقق خواهد شد و قدرت را در ایران بدست خواهد گرفت ! ترامپ که در 4 سال زمام داری اش کاری نتوانسته بود بکند قلدرمابانه گفت در دور دوم ریاست جمهوریش با اعمال تحریم های بیشتر ایران را تضعیف و مجبور به پذیرش شروط آمریکا خواهد کرد و در گام بعدی حکومت در ایران را تغییر خواهد داد !

باند رجوی هم تا توانستند حول این بلف ترامپ تبلیغ کردند. زمان گذشت و انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آمریکا شروع و در نهایت ترامپ بازنده و خواب وخیالهای رجوی هم به هم ریخته شد.

بطوریکه شوک عدم انتخاب مجدد ترامپ باعث سردرگمی در فرقه رجوی شد و سران آن به هذیان گویی افتادند. اما ظاهرا اوضاع درون فرقه آنقدر آشفته شده که سران فرقه مجبور شدند سرکرده خود را از درون تابوت خود بیرون آورند تا شاید با دادن پیامی نیروهای سرخورده خود را آرام کند . رجوی که معلوم بود از عدم انتخاب مجدد ترامپ عصبانی است با حیله گری گفته “کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من ” با ترامپ ویا بدون ترامپ با کانون های موهوم شورشی سرنگونی محقق خواهد شد !

واقعا که هرکس این پیام رجوی را بخواند متوجه می شود که چقدرخودش عصبانی است و اوضاع درونی فرقه اش به هم ریخته شده و آینده تاریکی برای فرقه اش می بیند. اما باید به این مردک خوابیده درگور خود و تفاله های بازمانده از فرقه اش گفت: زهی خیال باطل، 40 سال است دولت هایی در آمریکا برسرکار آمدند و رفتند و با اعمال تحریم نتوانستند ملت ایران را به تسلیم وادارند و به همین مدت هم شما لاف سرنگونی زدید.

آن زمان که تحت حمایت صدام توپ و تانک داشته و لب مرز ایران بودید هیچ غلطی نتوانستید بکنید الان که هزاران کیلومتر دورتر از ایران با نفراتی پیر و از کار افتاده در کمپ مانز هستید! چه غلطی می توانید بکنید؟ موضوع کانون های شورشی هم توهمی است که در اذهان اعضای خود کردید. ولی باید بدانید که مردم ایران سالهاست که باج به آمریکا نداده و به شما خائنین هم تحت هر شرایطی اجازه نخواهند داد پایتان به ایران برسد پس همچنان درهمین توهم خودتان بمانید تا روزیکه درهمان آلبانی مدفون وبه زباله دان تاریخ فرستاده شوید .
رستم آلبوغبیش

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا