سخنرانی رجوی نشانه درهم شکستگی روحی وروانی اوست

صحبتهای آقای رجوی را گوش دادم چند نکته درصحبتها وجود دارد.
اول : ازاینکه صدای آقای رجوی ازته گلو درمیامد وبه لحاظ روحی درهم شکسته شده بود برایم سنگین بود . یاد روزهایی افتادم که دراوج قدرت برای همه نوع مخالفی خط ونشان میکشید وصدایش رابالا برده وبا انگشت اتهامات رابه دیگران می چسبوند.

دوم : ناله اش درآمده که چرا واکسن امریکایی واروپایی وارد نکرده اند واکسنهایی که امروزه آزمایش خود را پس داده وحتی اروپا وخود امریکا ازروسیه وچین واکسن وارد می کنند ناراحت است که چرا آقای خامنه ای نگذاشت ملت ایران موش آزمایشگاهی شرکتهای غربی بشوند درمنطق آقا وخانم رجوی اسم این دوستی با ملت است.

سوم : اعتراض دارد که چرا گفته شده شبکه های اجتماعی راباید کنترل کرد برخلاف آزادی ست بخاطراین ازاینگونه حرفها میزند که خودش درتشکیلاتش بالاترین آزادی ها رابه نفراتش داده هرنفرصاحب چهارموبایل ودو کامپیوتراست با موبایلها ولگردی سیاسی می کنند وبا کامپیوترها تمام تلویزیونهای اینترنتی را نگاه می کنند وبالای هرآسایشگاه یک دیش نصب کرده ودرداخل آسایشگاه نفرات درزمان استراحت ووقتهای چند ساعته بیکاری ماهواره های جهان رانگاه وبه هرکانالی سرمیزنند باید هم ناراحت نقض آزادی ملت ایران باشد اینگونه تنظیم رابطه ازانقلابی گری اوست که انقلاب مریم را آورد ونهایت آزادی را درمناسبات پیاده کرد جهان باید برود ازآقاوخانم رجوی درس آزادی وآزادگی یاد بگیرد.

چهارم : می گوید ولی فقیه انتخابات را مهندسی می کند خودش کسی را میخواست مسئول اول کند که ازیکسال پیش تبلیغات راشروع شبانه روزدرهرنشستی توسط هرکس تبلیغات طرف انجام می شد آقای رجوی مگه درتعریف ازخانم فهیمه اروانی برای شخص شما گزارش ننوشته واعتراض کردم که نحوه تنظیم شما برای مسئول اولی تبلیغات انتخاباتی ست . ناراحت شده دستوردادی مرابه صلابه بکشند شما نبودی ؟ بعد آمدن امریکا بازی صندوق راه انداخت ازیکسال قبل شروع به تبلیغات کرد وروز انتخابات صندوقها رادرسالن گذاشت وگفت رأی بدهید سلسله مراتبی که مدنظرش بود راازتوی آن بیرون آورد وباقی مانده ها که رای نیاورده بودند را کرد مشاوربقیه ، میزان رأی هرکس بستگی به مسئولیتش درصندوقها انداخته میشد درآخرین انتخابات که دراشرف برگذاروخانم زهره اخیانی را می خواست مسئول اول کند خانم شورای رهبری فرمانده مقرازبنده سوال کرد بنظرت کی مسئول اول میشود گفتم خواهرزهره اخیانی ازقبل ازصندوق بیرون آمده رأی دادن بنده چیزی راتغییرنمی دهد که خیلی ناراحت شد اینهم ازانتخابات خودش کجا دیده اید که ولی فقیه بیاید وازکاندیدی حمایت وتعریف وتمجید کند یک نمونه نیست اگرمهندسی منظوراست خودش سرآمد همه بود وهست.

پنج : مدعیست ولی فقیه مردم رابه خاطرکرونا به گروگان گرفته وجهت جلو گیری ازسرنگونی واعتراض وبه خیابون ریختن مردم کرونا را علم وبا کشتار250 هزارملت رابه محاق برده است حرف جالب اینجاست ازیک طرف کشتاررا وسط می کشد ازطرف دیگرمی گوید ملت ایران خسته وتسلیم کرونا نشوید به خیابونها بریزید همراه کانونهای شورشی برعلیه ولایت جنگ صد برابربکنید احتمالا چون آقا خود امام زمان است موقع تظاهرات وتجمع چند میلیونی شخصا با جادو جنبل کرونا را دفع می کند وملت کرونا نمی گیرند اینگونه با خون ملت بازی وبه آنها توهین می کند ارزش وجایگاه مردم را درحدی پایین می آورد که می شوند گوشت دم توپ وکرونا درتظاهرات برای آقا وخانم رجوی کرونا آدمها را نمی کشد بلکه شفا بخش هرگونه مریضی که ازقبل هم داشته اند خواهد شد.

شش : سری هم به صحرای کربلا زده ومی گوید ولی فقیه درسوریه ویمن جنایت میکند معلوم نیست چه کسی محاصره هوایی ودریایی وزمینی کرده استخون کودکان بیرون زده وچند ده هزارآنها کشته ومعلول شده اند ازاین حرفها میزند تا ائتلاف جهانی برعلیه ملت سوریه ویمن پول بیشتری به حساب آقا واریز کنند.

هفت : قسمتی ازسخنرانی خانم را گذاشته که می گوید ولی فقیه 1500 نفررا کشته درصورتی که وزارت خارجه امریکا وسایردوستان انقدرروی این تعداد کشته که آقا وخانم به دهان انها انداخته بودند را نوشخوار کردند که ازدروغهای خود خجالت کشیده و1500 کشته را ازروی سایتش حذف و304 کشته را جایگزین کرده است.

دریک کلام سخنرانی آقای رجوی نشان داد که علاوه بردرهم شکستگی استراتژیک وانقلاب مریم ازنظرجسمی وروحی وروانی هم بشدت درهم شکسته شده است وباید گفت با این وضعیت هرگونه شانس بسیاربسیاراندک رسیدن به قدرت وخوردن گندم ری را کامل ازدست داده است.

وبلاگ وطنم -علی شیرزاد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا