نقض حقوق بشر

برای یک بسته آدامس خواب را بر ما حرام کردند

قبلا گفته بودم از کارهایی که فرقه رجوی با ما می کرد و به چه اندازه حیرت آور بود! زمانی مسئول مقر ما زنی بود بنام زهرا گرابیان با نام مستعار ( سارا ). ساعت حدود 11 شب بود که می خواستیم استراحت کنیم، یک دفعه بلندگوهای محوطه شروع کردند به آهنگ زدن! همه از آسایشگاه بیرون زدیم که ببینیم چه خبر است. یکی دو تا از مسئولین فرقه آمدن گفتند حاضر شوید بروید سالن غذا خوری گفتیم خبری شده در جواب گفتند: حتما خبری است که می گوییم بروید سالن. ما هم آماده شدیم و به سمت سالن حرکت کردیم.

فواد بصری

در سالن غذا خوری یک ساعتی نشستیم که سارا خانم تشریف بیاورد. رجوی و سرانش مریض و روانی بودند غیر از اذیت و آزار کار دیگری نداشتند! سارا بعد از یک ساعتی وارد سالن شد و میکروفن را بدست گرفت و شروع کرد به مزخرف گویی. ما هم در حال چُرت زدن بودیم و خسته! در ادامه گفت: خواهر مریم همش به فکر ماست و هر روز به او گزارش وضعیت شما را می دهیم. خواهر مریم در فرانسه چندین نفر را بسیج کرده که برای ما هدیه بخرد. این هدیه تبرک است و گفته هر طوری که شده به دست شما برسانم. گمرک عراق بابت این هدایا کلی مالیات گرفته و کلی کارهای روابطی در این رابطه انجام شده است.

من در دلم گفتم این چه هدیه ای است که گمرک عراق تا این اندازه سفت و سخت گرفته! ما را در سالن به خط کردند و نفری یک بسته آدامس 10 تایی به ما دادند. اکثر نفرات جوش آورده بودند، از جمله من! تا ساعت 2 نیمه شب در سالن بودیم و با دوستانم صحبت می کردم. می گفتند این دیگه چه جور مسخره بازیست . یک سری از افراد منظور افراد خود شیرین به سارا می گفتند ما این هدیه را نمی خوریم تبرک است بایستی آن را قاب گرفت ( عقب ماندگی ما در فرقه رجوی ) آن شب خواب ما را کوفت کردند .

چند روزی گذشت یک دوستی در آماد مقر داشتم. سری به انبار آماد زدم. چشمم به قفسه های انبار افتاد که دیدم یک بسته از آدامس ها در قفسه بود. به دوستم گفتم واقعا این آدامس ها از فرانسه آمده است؟ خنده ای کرد و گفت: تو چقدر ساده هستی! مریم خانم در فرانسه در حال گشت زنی و خوش گذرانی است. اینها کی به فکر ما بودند که الان باشند تمام این آدامسها از بغداد خریداری شده. آدامسهای بدرد نخور که با قیمت ارزان از یک شرکت خریداری شده! فقط به کسی نگو بین خودمان باشد . اینها با این کارشان می خواستند به نفع مریم تمام شود و یک ژستی بگیرند . فقر فرهنگی ما در فرقه رجوی تا حدی بود که با یک آدامس سر ما شیره می مالیدند .

فواد بصری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا