انجمن نجات خوزستان

همایش اعضای بازگشتی در دفتر انجمن نجات خوزستان – قسمت دوم و پایانی

یک فیلم پنج دقیقه ای برایمان پخش کردند که مسعود مریم را بعنوان مسئول اول انتخاب کرده بود

همایش اعضای بازگشتی در دفتر انجمن نجات خوزستان – قسمت اول

رستم آلبوغبیش:
همانطور که همه دوستانی که هر کدام سالیان در مناسبات مجاهدین خلق بودند اشاره کردند؛ در تشکیلاتی که مسعود رجوی در اشرف پایه گذاری کرده بود تنها چیزی که وجود نداشت بحث اختیار و اراده اعضا و حق اظهار نظر و رای دادن بود.

هرگونه بحث و یا نظر در مورد عملکرد مسعود و مریم و استراتژی مجاهدین خلق مرز سرخ تشکیلات اعلام شده بود و اعضا حق نداشتند حتی به آن فکر کنند. اعلام نظر پیشکش! مسئولین و فرماندهان یک جمله کلیشه ای داشتند که ذهن خود را به روی مسعود و مریم و استراتژی سازمان ببندید. یا به عبارت تشکیلاتی آن “گل بگیرید”.

یک چیز در این مناسبات برای اعضا به رسمیت شناخته میشد وآن هم بیان تناقضات بود. هر چیزی اعم از خطوط اجرایی، طرح های نظامی و استراتژی به ذهن اعضا میزد از طرف مسئولین و البته مسعود و مریم تناقض نامیده میشد. تناقض هم در فرهنگ مناسبات رجوی یعنی ناسازگار بودن با واقعیت و در یک کلام از قبل به اعضا تلقین میشد حرفی که میزنند با واقعیت نمی خواند. اعضا برایشان محرز شده بود انتقاد در اساس غلط است.

در مناسبات مجاهدین خلق رجوی جا انداخته بود که فقط خودش اصالت دارد بنابراین بخودش حق میداد که از سرتیم یک جمع سه نفره تا مسول اولی و بعد ریاست جمهوری مریم و شورای رهبری و همه مسئولین قسمت ها را خودش انتخاب کند و برای رای اعضا اصلا اصالتی قائل نبود. حالا همین رجوی با چنین دیدگاهی از مهندسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران حرف میزند! آیا بنظرتان مسخره نیست؟

جداشده های خوزستان

شنبه کلانتری:
بنظر من که بیش از 17 سال مناسبات مجاهدین حلق را با پوست وگوشت لمس کرده ام رجوی اصلا برای جان اعضا اهمیتی قائل نبود. حق رای بجای خود! شخص خودم در طی این سالیان یکبار در انتصاباتی که رجوی انجام میداد حق نظر و رای نداشتم هر تصمیمی که رجوی می گرفت در نشست ها در جریان آن قرار می گرفتیم و آن هم نه بصورت مشورت و یا بصورت حق رای بلکه از موضع بالا ابلاغ می شد.

مثلا همین انتخاب مریم بعنوان مسئول اول ما اصلا در جریان نبودیم! یک فیلم پنج دقیقه ای برایمان پخش کردند که مسعود مریم را بعنوان مسئول اول انتخاب کرده بود. بعد از پایان فیلم به ما گفتند بروید فکر کنید مریم چرا مسئول اول شد؟ واقعا مسخره بود ما که اصلا در جریان انتخاب او نبودیم به چه دلیل به چرایی این انتصاب مسعود پاسخ دهیم ؟ دیگر انتصابات هم به همین شکل بود ما فقط موظف بودیم در نشست عمومی و بعد از اعلام مسعود دست مان را به علامت تائید بالا ببریم. اصلا انتخابات و حق رای آزادی وجود نداشت. صندوق آرایی ما طی این سالیان به چشم ندیدیم. حالا همین رجوی از مهندسی انتخابات و محروم کردن مردم از حق رای صحبت می کند. واقعا جای شرم دارد!

حمید دهدار:
من می خواهم بگویم که اصلا فرقه رجوی صلاحیت اظهار نظر در مورد انتخابات ایران و نحوه برگزاری آن را ندارد. چون خودش با این موضوع بیگانه است. در فرقه رجوی موضوعی بنام انتخابات معنی نداشت که هر کدام از دوستان با ذکر نمونه هایی از بیگانه بودن فرقه با موضوع انتخابات توضیحی در این خصوص دادند. نکته بعدی اینکه سران فرقه به نحو مضحکی باز ازمردم خواستند که انتخابات را تحریم کنند! من می گویم هربار که فرقه رجوی و یا دیگر دشمنان ایران چنین درخواست نامشروعی داشتند اتقاقا مردم ایران پرشورتر از هر زمان دیگر پای صندوق های رای حاضر شدند. چون مردم ایران به ماهیت وطن فروشانه فرقه رجوی آگاهی دارند. بنابراین شایع سازی ودروغ بافی های فرقه مثل دفعات قبل هیچ تاثیری در روند برگزاری انتخابات در ایران ندارد .

نکته بعدی که لازم است به آن اشاره کنم این است که فرقه رجوی این روزها با بحران بی هویتی و فروپاشی روبروست و این موضوع را از پیام منتسب به رجوی درباب تشکیل موسسان پنجم می توان فهمید. دقیقا هر بار رجوی موضوع تشکیل موسسان ارتش بی یال و کوپالش را اعلام کرده نشانه این بوده که فرقه او با بحران مسئله داری اعضا و تخطئه شدن دکان فریبکاریهایش روبرو شده. که بنظر من حقه بازی رجوی درمورد تشکیل موسسان پنجم حتی دیگر در درون فرقه اش هم مصرفی ندارد .

مورد بعدی این است که چند روز پیش سالگرد اعدام بنیانگذاران و تعدادی از اعضای کادر مرکزیت سازمان مجاهدین بود که فرقه هر سال سعی می کند با دروغ های تکراری سعی کند علت عدم اعدام رجوی که به دلیل همکاریش با ساواک بوده را لاپوشانی کند . بنابراین به اعتقاد من فرقه رجوی با کارنامه ای مملو از خیانت، جنایت و دروغ گویی در انتهای مسیر خیانت بارش است .

جداشده های خوزستان

علی اکرامی:
من فکر میکنم دوستان تمامی حرف ها را زدند و بدرستی اشاره کردند که ادعا و اعتراض رجوی در اطلاعیه اخیر که به وی منتسب کرده اند چیزی شبیه یک جوک و خیلی مضحک است. آخر کسی باید در زمینه انتخابات و صیانت از حق رای افراد حرف بزند که خودش حداقل در عمل یکبار به اجرای آن ملتزم شده باشد. کسی باید نظام جمهوری اسلامی را متهم به مهندسی انتخابات کند که خودش استاد مهندسی انتخابات و تبدیل آن به انتصابات نباشد.

ما ادعا نداریم که در جمهوری اسلامی انتخابات بی نقص صورت می گیرد و این را خود مسئولین و دست اندرکاران و حتی کاندیدای شرکت کننده گفته اند که روند انتخابات گاها دچار اشکال میشود ولی کسی بعد از تایید صلاحیت ها روند انتخابات را مهندسی نمی کند. در انتخابات قبل دیده شد که تمایل حتی رهبر این نظام ممکن بود کس دیگری می بود ولی شخص دیگری از صندوق بیرون آمد و بعنوان رییس جمهور انتخاب شد پس انتخابات مهندسی نمیشود.

اما از رجوی باید پرسید شما یک بار انتخابات انجام بده صندوق آرا بگذار وتعداد کاندیدها راهم مشخص کن بعد انتخابات را مهندسی کن ما از شما قبول می کنیم. آخر شما با اصل موضوع انتخابات مشکل دارید . شما در تمامی این سالیان از سال 58 تا الان حتی یکبار انتخابات آزاد انجام ندادید وهمیشه انتصابات بوده. الان بیش از 40سال است که رهبر مجاهدین خلق هستی. یکبار خواستی اگر فردی در همین سازمان احساس کند از شما ذیصلاح تر است بیاید خودش را کاندید کند تا دیگران در یک انتخابات آزاد به او رای دهند. یکبار کاندیدی برای رقابت با مریم اعلام کردی حتی بصورت فرمایشی؟

مسعود رجوی اعتقاد دارد که اعضا نه تنها حق رای ندارند بلکه صاحب خون و نفس شان هم نیستند. او مشخص می کند که این نفس را کی گرفته واین خون کجا به زمین ریخته شود و اصولا بحث انتخابات با این فرقه سکت مسخره است. کسی به اصل انتخابات در ایران اشاره کند که حداقل به آن اعتقاد داشته باشد .

مورد دیگر اینکه چند روز پیش سالگرد اعدام بنیان گذاران مجاهدین خلق بود. رجوی تنها فردی از کمیته مرکزی بود که اعدام نشد. آیا اعضا در مناسبات این آزادی را داشتند که سوال کنند رجوی چرا اعدام نشد؟ البته علت برای همه مشخص است بریدگی و همکاری با بازجویان و لابی برادرش کاظم که جاسوس ساواک در خارج کشور بود و بعد درخواست کتبی تیمسار نصیری رئیس وقت ساواک از شاه برای عفو و تخفیف جرم اعدام. بعده م با آزادی از زندان ببینید این سازمان را به کجا و به چه مسیری کشاند. اضمحلال کامل و آلت فعل امپریالیسم سابق و زد و بند با محافل جاسوسی غرب و اسراییل و شیوخ مرتجع منطقه.

درپایان لازم می دانم که از حضور یکایک شما که در این جلسه و بحث شرکت کردید تشکر کنم .همچنین با سپاس فراوان از تمامی دوستان دیگرمان که بخاطر ضرورت رعایت فاصله اجتماعی و عدم تجمع از طریقه مجازی با ما در ارتباط بودند و زحمت کشیدند. به امید پایان دوران کرونا وشرکت در جلسات حضوری گسترده تر.
موفق باشید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا