هزینه های آتی سازمان مجاهدین برای برون رفت از بحران

انتشار سالانه لیست گروه های تروریستی وزارت امور خارجه امریکا علیرغم ابقاء نام سازمان و الحاق موارد تشدید کننده در خصوص دلایل حفظ نام سازمان در لیست، کماکان با سکوت معنی دار سازمان مجاهدین همراه است. این سکوت در حالی دنبال می شود که مجاهدین تا همین چند روز پیش تمام ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی خود را معطوف به مقابله با اتحادیه اروپا و همچنین شورای وزیران این اتحادیه و کشورهای فرانسه، انگلیس، کانادا و …به دلیل عدم تمکین رای دادگاه لوکزامبورگ کرده بودند. این سکوت برای مجاهدین که بر اساس یک سنت دیرینه و قابل پیش بینی هر گونه موضع گیری مشابه را با اتهاماتی از قبیل مماشات گر، زدوبند، ساخت و پاخت، معامله بر سر آلترناتیو دمکراتیک و اتهاماتی از این جنس پاسخ می گفت، دور از انتظار و قابل تعمق نشان می دهد. مجاهدین در واکنش به اولین حضور نامشان در لیست گروه های تروریستی وزارت امورخارجه امریکا آن را محصول زدوبند امریکا با جناح اصلاح طلب ارزیابی کردند. توجیه آنها تاکید بر این معنی بود که شرط ایران برای نزدیکی به امریکا ثبت نام سازمان در لیست گروه های تروریستی وزارت خارجه امریکا بوده است.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.