معیار مزدوری در فرهنگ رجوی مزدور

فرقه رجوی که همه گونه مزدوری برای دشمنان ایران و ایرانی را امتحان کرده است ناجوانمردانه علیه جداشدگان خود جوسازی نموده و با وقاحت و بی شرمی آنان را متهم به مزدوری می کند. مروری بر آنچه با یکی از جداشدگان سابق به نام «شهرام نصیری» انجام داده اند به خوبی نشان می دهد که معیار مزدوری در فرقه رجوی چیست و رجوی ها چگونه هرگاه عضو جداشده ای نخواهد مطیع اوامر آنها باشد او را متهم به مزدوری می کنند و اگر همان فرد بار دیگر مطیع فرقه بشود این انگ پاک می گردد و خادم می شود.
شهرام نصیری یکی از اعضای فرقه رجوی بود که در سال 1373 همراه با صدها نفر دیگر متهم شد که نفوذی جمهوری اسلامی است و به زندان رفت. بعد هم که او را به مناسبات برگرداندند دیگر آن فرد قبلی نبود و افسرده و درخود شده بود.

ظلم رجوی ها در حق شهرام نصیری تنها به مواردی همچون زندانی کردن او یا نگه داشتنش در عراق با حقه و کلک و زور و فشار خلاصه نمی شود بلکه تاکنون چندین بار او را به عنوان مزدور متهم نموده و وقتی وی نتوانست بدون هزینه ماهانه، زندگی خودش را اداره کند و برای دریافت پول بار دیگر به سمت فرقه رفت و تن به خواسته های رجوی داد، مطلبی که علیه او در سایت های شان زده بودند را حذف و به جای آن نامه های معذرت خواهی وی را درج کردند تا هم او را تحقیر نموده و هم اعضای خواهان جدایی را بترسانند و هم به دیگر جداشدگان بگویند که نمی توانند بدون پول فرقه روی پای خود بایستند.

برای کوتاه شدن مطلب به نمونه های این داستان اشاره می کنم.

1- شهرام نصیری متهم به مزدوری می شود:
در اواسط خرداد 1400 یک سایت فرقه مطلبی با عنوان «ابلاغیه قطع رابطه و کمک مالی به شهرام نصیری- افشای مزدوری شهرام نصیری» درج نمود که در آن به صراحت شهرام نصیری را «مزدور» خواندند و نوشتند «از این تاریخ هرگونه ارتباط و کمک مالی مجاهدین با شهرام نصیری بالکل قطع می‌شود» و به این ترتیب در حالی که شهرام نصیری نیز همچون دیگر اعضای گرفتار در فرقه هرگز پولی نداشت، او را عامدانه تحت فشار اقتصادی گذاشتند تا مجبور به تسلیم شده و به خواست رجوی ها تن دهد. ضمن آن که به دیگر اعضای جداشده نیز از این طریق هشدار دادند که اگر برای ما علیه دیگر جداشدگان جاسوسی نکنید، همین مبلغ بخور و نمیرتان را هم قطع خواهیم کرد.

2- شهرام نصیری مزدور نیست:
در تاریخ 20 آذر 1400 در همان سایت که شهرام نصیری را مزدور معرفی کردند، مطلبی با عنوان «نامه دریافتی از شهرام نصیری» را درج نموده و اتهام مزدور بودن او کنار رفت. همان زمان در مطلبی با عنوان «داستان شهرام نصیری نمونه بارزی از سوء استفاده رجوی ها از محدودیت مالی اعضای خواهان جدایی» نوشتم و توضیح دادم علیت متهم نمودن شهرام نصیری به مزدوری چیست و رجوی ها چگونه از محدودیت مالی اعضای جداشده سوء استفاده می کنند.

3- شهرام نصیری بار دیگر متهم به مزدوری می شود:
در تاریخ 20 بهمن 1400 همان سایت مطلبی با عنوان «افشای مزدور شهرام نصیری» بار دیگر به این علت که وی به جاسوسی علیه دیگر جداشدگان ادامه نداده و با جداشدگانی که حاضر نیستند زیر یوغ رجوی ها زندگی کنند ارتباط برقرار کرده او را «مزدور» خواندند.

4- شهرام نصیری مزدور نیست:
در تاریخ 3 اسفند 1400 باز هم همان سایت مطلبی با عنوان «نامه دریافتی از شهرام نصیری» را درج نمود که محتوای آن توهین شهرام نصیری به همان صورت که رجوی ها می خواستند بود و به این ترتیب باز هم اتهام مزدوری که به او زده بودند کنار رفت!
نمونه شهرام نصیری به خوبی نشان می دهد که اعضای گرفتار در فرقه بدلیل محدودیت های مالی که رجوی ها با کمک آمریکا و عوامل فاسد در دولت آلبانی برای آنها ایجاد کرده اند و آنها را از حق پناهندگی محروم و در نتیجه از داشتن هویت مستقل محروم نموده اند، چطور در چمبره آنان گرفتار می مانند و وقتی جداشده و می خواهند زندگی مستقلی داشته باشند، رجوی ها با قطع جیره مالی آنها، آنان را تحت فشار قرار می دهند و از این موضوع برای بهره برادری و بهره کشی از جداشدگان سوء استفاده می نمایند.

همچنین این نمونه به خوبی آشکار می نماید که:
یکم: اتهام «مزدوری» به جداشدگان توسط رجوی که در انتهای خط مزدوری برای بیگانگان و دشمنان نشسته است برای ایجاد فشار بر آنان و زمینه سازی برای قطع جیره مالی آنهاست.
دوم: این اتهام تا چه حد مسخره و بی پایه است که خود رجوی ها ظرف چند روز آن را تغییر می دهند.
سوم: مشخص می کند که رجوی ها هر عضو جداشده ای که مطیع آنان نبوده و بخواهد روی پای خودش بایستد و تن به خواسته آنها برای جاسوسی علیه دیگر جداشگان ندهد را «مزدور» می خوانند و چنانچه عضو جداشده ای چنین کند این اتهام را پاک و از آرشیو حذف می نمایند.

خانم مارگارت تالر سینگر در کتاب فرقه ها در میان ما می نوسید که فرقه ها اعضای جداشده خود را بریده و مزدور و خائن می نامند. رجوی که در مزدوری برای دشمنان رو دست ندارد، وقیحانه با فرار به جلو تمامی مخالفان و منتقدان و خصوصا جداشدگان از فرقه اش را مزدور می خواند تا صفت اصلی خود را لاپوشانی نماید.

صالحی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا