سندی جدید از اعتراف‌های ذهنی زنان گرفتار در فرقه رجوی – قسمت دوم

اخیرا سندی به دست فراق رسیده که نشان می‌دهد زنان گرفتار در فرقه رجوی چگونه علیه همدیگر گزارش نویسی کرده و به شیوه عصر حجر روزگار سپری می‌کنند. به گزارش فراق، در متن پیش رو متوجه خواهید شد که زنانِ مغزشویی شده چگونه سر مسائل عادی در زندگی روزها درگیر شده و به همدیگر فحش و ناسزا نثار می‌کنند. گزارش عملیات‌های جاری در زیر بعد از غسل‌های هفتگی توسط مسئولان رده‌ها تنظیم شده و در اختیار سران فرقه کثیف رجوی قرار گرفته تا بر اساس آن برنامه ریزی‌های خود را برای کنترل بیشتر روی افراد تنظیم کنند.

بخش اول این گزارش روز گذشته منتشر شد، در ادامه بخش دوم و پایانی اعتراف‌های ذهنی برخی از زنان گرفتار در فرقه رجوی را می خوانید:

تهمینه خداوردی نکته خاصی نداشته است. الان تهدید این است که نفراتی که برای چک اماکن روزانه به آنجا می روند، آنها را ببیند و دوباره شغبی شود (بهتر است از قبل سناریویی برای این کار با او داشته باشند).

پروین شاه محمدی هنوز هیچ گزارشی بعد از آن برخورد ننوشته و در ظاهر سر حال و سر کار بوده است.

فاطمه نطاقی گزارشی عطف به بحث طعمه نوشته و ربط داده به برخوردها و مناسبات نسرین عدیلی و نوشته احساس خوبی از مناسباتش ندارم (گزارش به زهره اخیانی داده شده).

نسترن رستگار از آنجا که حاضرنشد مسئولیت امنیت کانال ها را بگیرد، مسئولیت پرسنلی و امداد به او داده شدکه پذیرفت و تحویل گرفته و به فاطمه همدانی وصل شد.

شمسی زرگران از آنجا که کلاینت به او داده شده که بتواند با خبرگزاری و… تبادل داشته باشد، خیلی خوشحال است. مدتی است حالت اخم و عصبانیت و…ندارد و در برخورد با پیرامونش ریلکس است.

فاضله امامی نکته خاص و جدیدی نداشته است.

منیژه ناظمی حاضرنشده نوار نشست عمومی را گوش کند، گفته بعدا زمان می دهم که حالم بهتر شد.۱۲ماده را نیز هاجر برایش خوانده که از ۵ به بعد گفته مغزم نمی کشد، در مورد گواهینامه هم هاجر به او گفته که باید همه بنویسندکه گفته بله همه باید بنویسند ولی فعلا ننوشته و خوابیده است. ضمنا هاجر گفته عکس فاضله و…را از دیوارت جمع کن، زمانش گذشته که گفته کدام فاضله نمی شناسم و…

مریم نظام هنوز نوار را گوش نکرده و هیچ سئوالی هم نکرده که بحث چه بوده است. (قرار است فردا گوش کند.)

فریده علیزاده مطرح کرده که ذهنم درگیر است. من باید کارم زیاد باشد و کار اطلاعات طبق توجیهاتی هم که شد، نیاز به یک مدیریت ندارد و تازه راه هم نیفتاده است. (الان کنترل پروژه های داخلی FM به او داده شده که استقبال کرده است.)

سمیرا نوشته شهنازمحمدی فضایش باز نیست، شاید به این خاطر است که فقط کارش کمیته است.

منیرتژ دیشب گفته یک نامه برای رئیس تیف نوشته ام که یا اینها را بکشند یا ما خودمان طعمه ها را می کشیم و گفته نیازی به ملاحظات سیاسی هم ندارد، وقتی اینجا آمدند خودم می دهم. (کلا خیلی به هم ریخته است).

مهناز ابوذریان نکته خاصی نداشته و وضعیتش خوب است، در کارش نیز فعال است و دیگر بعد از نشست عمومی خودش را نمی اندازد و تغییر کرده است.

الهه شکوه از اینکه افسانه گفته شما سه نفرکه تاکنون در نشست زهره کامیاب شرکت داشتید، به نشست خواهران ثریا بروید، خیلی داد و بیداد راه انداخته و به جمع پریده و… (افسانه نوشته چنین تصویری از او نداشتم).

زهرا داعی گفته برادر سال ۸۱ گفته بود مگر شما هم طعمه می شوید، لذا من هم گواهینامه ننوشتم.

مهنازعباسپور درگزارشی به گیتی درخواست داده برعلیه ناصرروایی(الف سابق)، بریده برگشتی به ایران وارد جنگ سیاسی شود، گفته بگویید چکارکنم.

مینا دانشور از حقوقی گفته احساس خوبی از مناسبات مهنازعباسپور ندارم، هر بار وارد سالن می شویم با یک نفرپچ پچ می کند. (مشخصا افسر و مهتاج را نام برده است).

فریبا نامدار به خدیجه برهانی انتقاد کرده که درمجموع این وارد شدن و چک و کنترل رفت و آمدهای ما و یکسری ازکارها دافعه برانگیزاست. در ادامه این انتقاد نوشته (درجمع نخوانده) مواردی که می بینم ناخودآگاه باعث تحلیل مسئولم می شود که چرا اینطوری چاپلوسی می کند و یا کنترل او را به حساب این می گذارم که به او گفته شده است. ضمنا درخواست کرده حنیف را ببیند و او را برای سالگرد مادرش به مزار ببرد (هنوزبه اوجوابی داده نشده است).

مهری شادباش درحال تحویل دهی کار به مهری علیقلی و مریم حسینی است تاخودش مسئولیت نیرویی معاونت ها را تحویل بگیرد.

شایسته گزارش نوشته که محبوبه عالی وقتی برنامه ع. ج خواهران را دید گفته من با خواهران ستاد ع.ج نمی روم (مسئول نشست ستاد، وجیهه و نشست نیرویی رقیه می باشد). درنشست رقیه شرکت می کنم. شایسته گفته رقیه که نباشد، پری می گذارد که گفته اشکالی ندارد به آن نشست می روم.

سرور لحمی فضایش سنگین و گرفته است و پیگیری تحویل اتاق کنترل به برادران را کرده است.

پوران در نشست به افسانه بامنیری انتقادی کرده که همیشه گربه زیر میزش است و مواد اطراف و روی میزش که به شدت به هم ریخته وگفته دروغ می گوید و قبول ندارم. برایش کمی از بحث طعمه را بازکردند و ربط به نقش خودمان و…که گفته من انتقاد دروغ را نمی پذیرم و نشست را ترک کرده است.

پروین شاه محمدی فضایش دنبال جمع و جورکردن کار و بستن بار سفر است. دنبال دوختن لباس و گرفتن چندین نوع پارچه و…می باشد (بعدازصحبت فائزه گفته انشاالله کارم درحال درست شدن است و۱۸ روز دیگر بیشتر نمانده و باید تلاش کنیم که این مدت همه کارها را بکنیم.)

وی گفته برخوردهای زهره کامکار مدتی است عصبی شده و شکایت داشت که تردداتم را حل نمی کند.

نسرین عدیلی فضای عمومی اش خوب و در کار فعال و خیلی معقول است. وقتی حرفی را با تفاهم بزنیم راه می آید و تقابل نمی کند یا در مقابل اشکالات از خود انتقاد می کند. وی به همراه سهیلاصابر به داخله سراغ حوری رفته و از او خواسته برایمان نشست بگذار چون وقت نداریم و ملات می خواهیم.

مریم نظام نکته خاصی ندارد. گزارشی حول توزیع کفش نوشته که چرا به این صورت و بدون هیچ سیستمی توزیع شد و این بلبشویی خود یک بی احترامی به خواهران است. (گفته وضعیتی غیرقابل کنترل و زشتی درآنجا بود.)

دیشب حوالی ساعت ۲۱ سارا گرابیان اتفاقی فاضله امامی را به همراه شمسی دیده که دوتایی درخیابان ۵۰ قدم زنان صحبت می کردند. (امروز در نشست صدیقه اساسا نزدهمدیگرنرفتند).

نسترن رستگار امروز عصر به محض ورود به سالن سریع کنار نسرین عدیلی رفته و با همدیگر تا آخر نشست صحبت می کردند، در پایان نیز بیرون سالن علنا با بگو بخند زیاد از همدیگر جداشدند. امشب در میهمانی که زهره قائمی به خواهرانش داده، شرکت نکرده و گفته غذا هم برایم کنار نگذارید.

پروین فرهمند از اینکه می خواسته برای توجیه م.ت برود ولی به اوگفته شده فقط مواضع ابلاغ شده می روند (یعنی م.پ وم.ت یکی شده است) شروع به گریه کرده که چرامی خواهید مرابیرون کنید، من می خواهم همینجا بمانم حتی اگر جاروکشی کنم، من مشکل دارم و در همه تغییر سازماندهی ها عقب می روم اصلا مرا تحت مسئول منظر بگذارید. چندین گزارش از برخوردها و بی محلی کردنهایش آمده که چون در تغییر سازماندهی بوده، به اوگفته نشد.

منظرکریم دادی در گزارشی نوشته وقتی دیدم ثریا ظهیری م.ت شده قیاس بازمانی که خ.فهیمه بود و اینکه لاله م.ت بود کردم وگفتم حتما سطح م.ت پایین کشیده شده است. درگزارش دیگری نیزنوشته وقتی دیدم نام همه خواهران برای پروژه ها روی تابلو نوشته شده گفتم شما (پری چهر) روی من حساب نمی کنید و….

فرشته نبئی در گزارشی ذهن خود را خیلی روی بتول رجایی بازکرده و نوشته اشعه تکبر و… از او می گیرم و از کنارمان که رد می شود هیچ نگاهی به آدم نمی کند و او ما را علف هرز هم نمی بیند و… وی گزارشی نیز از خودش و حسادت ها و قیاسی که در رابطه با حمیرا حجتی دارد، نوشته است.

فتانه حسین محمدی، از اینکه به اوگفته شده باید آشپزی ۴۹ را نیز انجام دهیم، خیلی عصبانی شده و برخوردهای تندی با پری چهرکرده و اصرار داشته سرانه ها یکی شود، گفته کسی حرف مرا گوش نمی کند، اگراین کار رابکنید، باید سر قوی تری برای اداری خودتان بگذارید ومن نمی توانم.

مهناز ابوذریان مسئولیت خدمات آموزشی را کامل از فریال تحویل گرفت.

سوادبه شریف از این که جوادقدیری درقبال سئوالاتی که سودابه حول یک C.D فنی از او داشته با بی اعتنایی برخوردکرده، خیلی به هم ریخته و به ثریا گفته چرا من در جریان این کارها نیستم و عقب افتادم و جواد قدیری باید مرا تحقیر کند. همه این حرف ها رابه فائزه نیزگفته ام که تحقیر می شویم و….

سرور فقهی در رابطه با آسایشگاه بدون اطلاع جا به جا شده و به اتاق مژگان همایونفر رفته است. هنگام حسابرسی هم گفته شما تضادم را درک نمی کنید و دو سال است حل نکردید، خودتان در اتاق های دو نفره هستید و این تضادها را ندارید. (بعد از صحبت با او چون اتاق مزبور هم مناسبش نبوده مجددا تخت خود را برگردانده است.)

نوشین نامور فضای به هم ریخته دارد. مناسباتش با خواهرانش نیز به هم ریخته و تنظیم نیست. به فهیمه هم گفته با نفراتم مشکل دارم و…(طاهره عزیزی تحت مسئولیتش نیزحرمت نگه نمی دارد و به اوگفته تو خودت به هم ریخته ای وتلافی اش را سر ما در می آوری و…)

زهرا ابوحمزه در رابطه با وسایل و امکاناتی که قرار شده برایش تهیه شود، تنظیمات خیلی بدی دارد. علی رغم اینکه به اوگفته شده موضوع درحال پیگیری است ولی با سایرخواهران حول این موضوعات برخوردهای تند و نامناسبی داشته و گفته پول اجناسی که برایم می خواهید بخرید بدون اجازه و کنترل خودم خرج نکنید.

به گفته هاجر منیژه ناظمی در اتاق دربسته و تاریک خود در حال ورزش سنگین بوده همچنین دیده شده که نشسته و بدون عینک در حال دیدن فیلم سینمایی بوده است (هاجر از پنجره دیده است.) این درحالی است که به هاجرگفته مژده مژده، در حد۶۰ ثانیه می توانم بنشینم. وی با مینو رابطه اش خیلی به هم ریخته است.

برای این حقایق تلخ فقط می توان افسوس خورد و گفت فرقه با این روش می خواهد افراد را از دسترسی به اطلاعات صحیح دور نموده و آن ها را منزوی کند چرا که فقط در این صورت می تواند از آن ها برای دستیابی به اهدافش بهره برداری نماید.

به گزارش فراق، جداشده های فرقه رجوی بارها از شیوه های کثیف مغزشویی در این فرقه پرده برداشتند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا