رجوی زیر تیغ شمشیر الهه عدالت کودکان سرباز

روز ۲۲ آپریل دادگاه کودکان سرباز در هامبورگ برگزار شد. پیش از آنکه کودکان سرباز در محل دادگاه حضور یابند فرقه رجوی با گسیل تعدادی از کادرها و هواداران به جلو دادگاه تلاش  داشتند صحن محدود دادگاه را پر کنند و حتی هواداران گسیل شده به دادگاه به تیم کودکان سرباز که عکس و نوشته ای از کودکان سرباز را در دست داشتند در محل داد گاه جمع شده بودند و امیر یغمایی به آنها می  گفت: «شما اینجا  چکار می کنید؟ مگر شما در عراق بودید آن زمان که ما کودک سرباز بودیم؟ شما در اروپا در حال زندگیتان بودید و عشق و حالتان را می کردید شما که در عراق و ارتش مجاهدین حضور نداشتید؟ » … در برابر پروپاگاندای شناخته شده افراد گسیل شده به عنوان گروه فشار رجوی، امیر یغمایی در کنار امین گل مریمی قرار داشت و شجاعانه به آنها پاسخ میداد: «حرفتان چیست؟ خب بیایید حرفتان را  بزنید».

فیلمبردار سوئدی که قصد دارد فیلم مستندی از کودکان سرباز تهیه کند از این صحنه ها فیلمبرداری می کرد و گروه فشار رجوی از همین موضوع ترسیده و دست و پای خود را جمع کرده بودند (پیش از این به هنگام شهادت آقای ایرج مصداقی در دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد همین گروه فشار که به تیم «صلابه کشان» شناخته شده اند طی یک ویدئویی در فضای مجازی اعلام کرده بودند: «ما فردا می رویم استکهلم و ایرج مصداقی و دوستانش را به صلابه می کشیم …» هنگامی که در یک اقدام اصولی و قانونی این موضوع به دادگاه و پلیس سوئد اطلاع داده شد آن دو تن دستگیر و زندانی شدند و صبح در قبال پرسش و بازجویی پلیس سوئد از چنین سخنانی در ویدئویی و صلابه کشی…، از ترس  و وحشت عاجزانه و… گفته بودند: «ما شوخی کردیم!» یکی از این دو تن صلابه کش بهرام مودت عضو شورای ملی مقاومت است، علاوه بر این تا پایان شهادت آقای ایرج مصداقی پلیس اجازه تجمع به فرقه رجوی در مقابل دادگاه را نداده و فرقه رجوی از کف خیابان نیز جمع شدند و همچنین تعدادی دیگر از همین گروه فشار که از سراسر اروپا می خواستند با اتوبوس و … وارد سوئد شوند از مرزهای سوئد بازگرادنده شدند).

دادگاه هامبورگ امیر یغمایی

در دادگاه هامبورگ کسانی می توانستند شرکت کنند که شاهد نباشند به همین جهت امین گل مریمی و امیر یغمایی از تیم کودکان سرباز و از سوی فرقه مجاهدین دو تن از سرپرستان امین گل مریمی در کودکی و همچنین مادر وی( زهرا افسای) که قرار بود از طریق زوم در دادگاه شرکت کنند، نتوانستند در دادگاه حضور یابند.

در صحن دادگاه خانم لوئیزا هومریش و وکیل ایشان با وکلای فرقه رجوی شرکت داشتند. دادگاه کشوری حکم داده بود که از کل گزارش طولانی دیسایت درباره زندگی امین گل مریمی سه جمله حذف شود: «امین گل مریمی با تانک در نزدیکی مرز حضور داشته» ، « سرپرست امین گل مریمی در آلمان با او دعوا ساختگی کرده تا امین بتواند از هایم  فرار کند»، و سوم اینکه « در سال یکبار می توانست مادرش را ببیند».

قاضی و … دادگاه  مطلع بودند در هر صورتی که این سه جمله از گزارش حذف شود و یا نشود، یکی از طرفین در خواست استیناف خواهند کرد و دادگاه باید مجدد به دادگاه بالاتر ارجاع شود و سیاستشان این بود که کماکان این سه جمله را حذف کنند تا درخواست به دادگاه بالاتر برود، به همین جهت هیچکدام از شاهدان دو طرف به دادگاه فرا خوانده نشدند.

در دادگاه ۲۲ آپریل در هامبورگ روی سه مورد بحث هایی صورت گرفته و رئیس دادگاه گفته است: « من می بینم که از سوی دو طرف تعداد بسیاری در دادگاه حضور یافته اند». وکیل خانم لوئیزا هومریش می گوید:« از طرف ما هواداری نیامده است»( تنها هواداران فرقه رجوی در دادگاه حضور داشتند) بنابراین در دادگاه نیز کسی بعنوان شاهد حضور ندارد و رئیس دادگاه سپس ادامه داد: « امین نزدیکی مرز در درون تانک بود، دوم اینکه سرپرست وی در آلمان با او دعوای ساختگی کرده تا امین بتواند از هایم  فرار کند و سوم اینکه شما چگونه می توانید ثابت کنید که مادرش را سالی یک بار می دید و این وضعیت شامل همه اعضا دیگر می شد…»

وکیل کودکان سرباز پاسخ می دهد:« ما شاهدی داریم به نام امیر یغمایی که در همان یگان امین گل مریمی بوده و این شاهد در اینجا حضور یافته و اگر می خواهید بیاید و شهادت بدهد، همچنین امیر یغمایی می تواند به زبان انگلیسی صحبت کند.» در این لحظه وکیل فرقه رجوی اساساً هول می کند که مطلع می شود چنین شاهدی وجود دارد و می گوید:« نه نیازی نیست صحبت کنیم.»

در واقع اگر شاهد (امیر یغمایی) در دادگاه حضور یافته و شهادت میداد، کودکان سرباز پیروز شده بودند، اما روند و مشی  دادگاه  این است که به دادگاه بالاتری ارجاع شود تا امکان حضور شاهدان وجود داشته باشد.

دادگاه هامبورگ امیر یغمایی

این روندی است که دو طرف پرونده باید تصمیم گیری کنند … با توجه به هزینه ای که این دادگاه و استخدام وکلا در بر دارد… در صورتی که دادگاهی تشکیل شود که شاهدان کودکان سرباز بتوانند در دادگاه حضور یابند به طبع پیروز یک درصد حذف شده از  گزارش دیسایت (سه مورد حذف شده) نیز از کودکان سرباز خواهد بود.

در مجموع دادگاه در نقطه ای است که ۹۹ درصد گزارش دیسایت درباره کودکان سرباز و داستان زندگی و ربوده شده امین گل مریمی و…باقی می ماند و تنها یک درصد آن مورد اختلاف است و مجله دیسایت و کودکان سرباز بر سر همین یک درصد و سه نمونه فوق به احقاق حقوق خود می پردازند، به همین جهت گوزن پیر و فرتوت نرینه سالار رهبری عقیدتی فرقه مجاهدین تمام سُم کوبی و سُم سایی خود و صلابه کشانش در این دادگاه را بکار گرفته است، در حالی که گوزن فرتوتی ۹۹ درصد شاخ هایش در نبرد حقوقی با کودکان سرباز شکسته شده است، اینک تنها و تنها از موضع درماندگی نیازمند است تا از یک درصد شاخ به جا مانده اش به حفاظت بپردازد. رجوی رهبر عقیدتی فرقه مجاهدین به کرات در نشست های طولانی خود برای اعضا و از جمله همین کودکان سرباز از داستان « داوود و جالوت» سخن می گفت اما گویی دادگاه کودکان سرباز در هامبورگ نبرد داوود است و جالوت… و رجوی می خواهد با پیروزی یک درصدی چهره خودش را سرخ نگه دارد.

به همین جهت به رغم گذشت ۲۴ ساعت از پایان دادگاه هامبورگ در تاریخ ۲۲ اپریل، سایت های زنجیره ای فرقه رجوی که همواره در یک سیاست « فرار به جلو» شیپور پیروزی در دادگاه را می نواختند این بار سکوت پیشه کرده است، زیرا تنها تیتری که می توانند در شیپورشان بدمند این است  که: « ما پیروز شدیم و هنوز ۱۰۰ گل نخوردیم و در برابر گل آخر اشرف نشانان مقاومت می کنند»؟

اگر چه گوزن فرتوت نرینه رهبری عقیدتی می خواست با سم کشیدن بر زمین،  گرد و خاک بپا کند، اما این بار حتی نتوانست با سیلی نیز صورت خود را سرخ نگه دارد. در حقیقت دادگاه کودکان سرباز در هامبورگ نیز بخشی دیگر از فضاحت، فساد و تبهکاری فرقه رجوی را برملا ساخته است، اما اندک شرمی نیز در این جماعت و رهبری مخفی شده از مردم و اعضا و هواداران یافت نمی شود تا از وجه انسانی صورتش را سرخ سازد، این وضعیت بالینی «جالوت» است که خود را همیشه با عبارتهای پر طمطراق « فرماندهی کل» می نامید، و اینک خود و ناوگان وکلایش که در یک فقره مدعی بود ۱۲۰۰۰ وکیل در انگلستان از وی حمایت می کنند در برای چند تن از کودکان سرباز در دادگاه هامبورگ زانو به خاک سائیده است.

دادگاه و شاخ گوزنها

صحنه نبرد، روشنگری و دعوای حقوقی طرفین به صورتی است که گویی دو گوزن شاخ به شاخ شده اند، یک سو تیم کودکان سرباز و در سوی دیگر تیم فرقه رجوی که رهبرش خود را با عناوین «فرماندهی – کل – ارتش- آزادیبخش – ملی – ایران» ، « مسئول شورای ملی مقاومت ایران» و « رهبری عقیدتی فرقه مجاهدین» ، « یگانه آلترناتیو رژیم» ، « امام زمان و…حجّت خدا بر روی زمین و…» و … یدک می کشد و تا جایی که  حتی رجوی در قراگاه اشرف با شور و حرارت  از صفت « فرماندهی کل» اسم می برد تمام تنش تکان می خورد، و از چنین القابی در جان و بام و نام خود شیفته اش لذت برده و ارضا می شود…اینک در دادگاه هامبورگ فرماندهی کل در سنین  ۷۴ سالگی  که به مدت ۱۹ سال است که پنهان گشته و خود به خوبی واقف است که چه جنایت و فساد و تبهکاری در عراق صورت داده است. و به رغم اینکه کودکان سرباز تعدادشان اندک است اما در این شاخ به شاخ شدن سیاسی، حقوقی و… ، این حقانیت، مشروعيت و اصالت کودکان سرباز است که گوزن پیر و فرتوت شاخ شکسته را به صورت مستمر به پس می رانند. مسعود رجوی که زمانی در عراق و لیبرتی و…با جان و روح و روان و حیثیت این کودکان سرباز و سایر اعضا بازی می کرد، اینک توسط کودکانی به محاکمه کشیده می شود که از موضع خدایی و کانال وصل به خدا با آنها حکم صادر می کرد. امیر الهی یکی از جوانان عاشق مبارزه با پدری آویخته به دار و…یکی از دوستان امین گل مریمی بود و از وی به نیکی یاد می کرد و یک ماه پیش طی مصاحبه از حقایق هولناکی و تبهکارانه فرقه رجوی سخن گفت:

مسعود و مریم رجوی که همواره در طی این چهار دهه اعضا و مردان فرقه مجاهدین و از جمله همین کودکان سرباز را «نرینه های وحشی و متجاوز» و زنان را «مفعول و مادینه های مهر طلب» می نامید، اینک در دادگاه هامبورگ و یک مقاله دیسایت و زندگی یک تن از کودکان سرباز بنام امین گل مریمی دست و پاهای گوزن فرتوت «نرینه وحشی متجاوز به حقوق کودکان» به لرزه افتاده است.

اگر چه رجوی همیشه مدعی بود « در هر دادگاهی در اروپا یا هر نقطه ای از جهان که ذره ای عدالت در آن باشد ما پیروز میشویم» اما چرخ زمانه در اروپا و … مشابه عراق و قرارگاه اشرف و با اتکا به صدام حسین و چهار دیواری اختیاری توتالیتاریسم هولناک ایدئولوژیک نمی چرخد…، رجوی سال گذشته در دادگاه نروژ در مقابل فرزندش محمد رجوی شکست سنگینی خورد و اینک در دادگاه هامبورگ شکستی دیگر و قوزی بر قوزی دیگر… آیا دو دهه پنهان شدن مسعود رجوی معطوف به همین حقایق است…؟

در تحلیل نهایی و در یک کلام و در یک طنز تنها می توان اینطور نوشت: ترقی های مردم و «کودکان سرباز» و امین گل مریمی و امیر یغمایی و دوستانشان…رو به «بالا»ست، مسعود رجوی از بالا به پایین می ترقد!

سیامک نادری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا