ملاقات با مسئولین سازمان صلیب سرخ جهانی در ژنو

و

ارائه کرد.

ضمن تشکر و اظهار همدردی با اعضای هیئت توضیحاتی در مورد فعالیتهای سازمان صلیب سرخ در کمپ اشرف ارائه کرد و سپس از آقای نیز مراحل مختلف کمک های انسان دوستانه سازمان صلیب سرخ را نسبت به اعضای ناراضی سازمان مجاهدین در عراق را ارائه کرد و تاکید کرد که سازمان صلیب سرخ تاکنون توانسته است شرایط رهایی تعداد زیادی از آنها را فراهم بکند.

و و دیگر مسئولین سازمان صلیب سرخ از آنها سؤال نمود که پس چرا روند رهایی اعضای منتقد و ناراضی سازمان مجاهدین در کمش تیپف دچار رکود شده است؟ چرا خانواده های افراد مستقر در تیپف و همچنین اعضای کنونی مجاهدین شرایط و اجازه دیدار با فرزندانشان را پیدا نمی کنند؟

Print Friendly, PDF & Email نسخه چاپی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.