مریم رجوی

باز هم اطلاعیه فاز پایانی مریم

اکنون نزدیک به سه دهه می باشد که رهبران فرقه هر سال از سرنگو نی جمهوری اسلامی برای نیروهای وارفته خود سخن به میان میآورند ولی واقعیتی که تا به حال خودش را نشان داده است، این رجوی بود که روز به روز با در پیش گرفتن استراتژی گوناگون و خائنانه اش سازمان را تا حد یک فرقه به پایین کشیده و آنرا به گرداب فرو پاشی و اضمحلا ل پیش برده است.

 

رهبران فرقه برای نگهداشتن نیروهای وارفته خودشان آماری کاذب از تظاهرات و اعتصاب در داخل ایران ارائه می کنند که اگر آمار اعتصابها و یا شعار نویسی در پارکها و نصب پلاکارد را در اطلاعیه ها و پیامها ی دبیرخانه شورا و یا رهبری فرقه را دنبال کنید در می یا بید که آمارها سیر نجومی را طی می کند وچنانچه گوشه هایی از اخبار منتشره سازمان صحت داشت تاکنون نظام جمهوری اسلامی هفت کفن پوساند ه بود.

 

هیاهو و اخبار و اطلاعیه دروغین مریم اولا، برای فریفتن و دست به سر کردن نیروهای مسئله دار و زندانی خود در اشرف می باشد. ثانیا، در خارج کشور در مقابل نیروهای خود چنین وانمود کند که کماکان در نقش تنها آلترناتیو نظام حاکم بر ایران فعال است و ثالثا به رهبران غرب بفهماند که این فرقه می تواند منافع آنها را درآینده در ایران حفظ کند.

 

به عنوان عضو جدا شده ای که سالها در دنیای بی خبری اشرف با شنیدن این اطلاعیه ها و اخبار گوبلزی رهبر، منتظر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بوده ام باید به اطلاع افکار عمومی برسانم وقتی که امروزواقعیات اجتماعی ایران را مشاهده می کنم به عمق دجالیت و دروغ این پیامها و اطلاعیه ها را بیشتر پی میبرم و باید به خانم رجوی گفت اگر در کشور 70 میلیونی چون ایران اعتصاب فلان کارگاه و یا درگیری کوچکی در یکی از شهرها بین پلیس و معترضین را نشانه اضمحلال و با صدور اطلاعیه آنچنانی آنرا فاز پایانی رژیم می دانید آیا بهتر نیست سر از پنجره اور بیرون آورده و به اعتصابات و در گیریهای شهر پاریس توجه کنید و آنوقت حتما اطلاعیه سرنگونی دولت سارکوزی را صادر می کنید.

 

باید به رهبران فرقه گفت که اگر کسی در ایران عطسه،… می کند نشانه اضمحلال وفاز پایانی نیست بهتر است به جای دادن پیامهای رنگارنگ گذری به پیامهای گذشته خود کنید تا متوجه شوید که این سازمان است که فاز پایانی را طی می کند چون با افشاگری جدا شدگان دیگر راهی جز اضمحلال برای شما متصور نیست.

 

پیشنهاد می کنم به جای شعاردادن و صدور اطلاعیه پوچ و تکراری به دنبال سوراخ جدیدی برای فرار خود همانند شوهرانقلابیت!! باشید.

   

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا