اعضاء جداشده از فرقه رجوی

مسعود خدابنده، حملهی موشکی و سپاه قدس

مسعود خدابندهبهرسد که رهبر عقبی مجاهدین و گشتاپوی اشرف، در اثر افشای روشی تبلیغاتیاند که از عوارض آن، هذیانهایی است که از عمق بهای که در آستانههیچالاسلام" از عوامل اصلی گشتاپوی اشرف به نمایندگی از رهبر مخفی شدهمنظور سرپوش گذاشتن بر افشای روشی الوطن مدعی شد که ایران قصد حملهگوید:

« رژیم ایران اخیراً سیاست خود را تغییر داده و قصد دارد روی عناصر ناشناخته یی که از کانادا و اروپا به عراق آمده اند متمرکز شود. آنچه قابل تأمل است ارتباط این عناصر با موسسات دولتی عراق می باشد بعنوان مثال رژیم ایران فردی را تحت عنوان کارشناس فرانسوی در زمینه تروریسم وارد محافل عراق کرده است ولی در واقع یکی ازعناصر نیروی قدس به اسم مسعود خدابنده میباشد. »

اتهامهای ابلهانهبست عراق بهی فرصتی نظامی به ایران از طریق القای دخالت سپاه پاسداران در عراق باعث شده است تا مسعود خدابنده را یککار گرفتن روشی 20 سال ِ گذشتهباشد و زندگی و فعالیتکند و از دیگر سو برای پروندهکند.

این اتهامسازی ناشیانه یادآور توطئهای است که سال گذشته باند رجوی علیه مسؤولین عراقی و اعضای پارلمان این کشور تحت عنوان اعضای سپاه قدس اجرا کردند که از فرط رسوایی در نطفه شکست خورد و هیچسازی علیه آقای خدابنده با کابوس حملهچنانهای اعضای مجاهدین با فرزنداندیدبان، بیستم فوریه 2008

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا