لیست جدید؛ تبلور بیاعتباری سیاسی باند رجوی

:

.

.

:

.

.

.

.

.

:

1- سازمان مورد نظر باید خارجی باشد.

2- سازمان مزبور باید درگیر فعالیت.

3- فعالیت تروریستی سازمان مورد نظر باید امنیت امریکایی.

:

1- برای یک امریکایی یا کسی که در حوزه.

2- اگر نمایندگان و اعضای یک سازمان معرفی شده به.

3- هر موسسه.

:

1- حمایت از جلو گیری از سرمایه.

2- رسواسازی و منزوی کردن سازمان.

3- دست کشیدن از کمک.

4-  

. »

:

"سازمان. "Print Friendly, PDF & Email نسخه چاپی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.