سو ءظن ایرانیان تبعیدی علیه جنگجویان سابق

گزارش اشپیگل آن لاین آلمان ـ خلاصه ترجمه از سایت خبرگاه

با این وجود به مقاومت جنگجویان سابق همچنین در نزد ایرانیانی که درخارج زندگی میکنند با بدبینی برخوردمیشود: سازمان که جنگجویان آن تحت حفاظت نیروهای نظامی آمریکا در جنوب عراق قرار دارند به شدت به عنوان یک گروه ایزوله محسوب میشود. بعضی از ایرانیهای تبعیدی نسبت به شخصیت پرستی مذهبی این گروه که تاکنون در مقابل رهبر خود مریم رجوی دارند بدگمان میباشند در سال هزار ونهصد ونودوهشت زمانی که به محل قرارگاه شورای ملی مقاومت در سووارز حمله شد دونفر از هواداران آنها علیه این دستگیری خود را با ریختن بنزین برروی خود به آتش کشیدند
در ابتدا گزارشی کوتاه از مراسم مجاهدین میدهد که طی آن پرجم های ملی ایران با شیر وخورشید که صدها از آنها دیوار را پوشانه است وهمچنین دی وی دی برای تبلیغات وبرنامه ای همانند یک «برنامه حزبی آمریکایی» میباشد: ومریم رجوی بعنوان «مادونا مقاومت» در نمایش ویلپینت میاید. در ادامه توضیح میدهدکه دراین باصطلاح جشن ملی از دیدگاه مجاهدین خروج نام مجاهدین از لیست سازمانهای تروریستی جشن گرفته میشود. مریم رجوی با درود به همسر خود که به عنوان رهبر واقعی مقاومت میباشد –امادر واقع پس از اشغا ل عراق بطور علنی دیگر ظاهر نشده است. واز مریم رجوی نقل قول میکند که در این مراسم گفته است که خروج مجاهدین از لیست ترور برای رژیم مانند «زلزله ای » بوده است.

سو ء ظن علیه جنگجویان سابق
با این وجود به مقاومت جنگجویان سابق همچنین در نزد ایرانیانی که درخارج زندگی میکنند با بدبینی برخوردمیشود: سازمان که جنگجویان آن تحت حفاظت نیروهای نظامی آمریکا در جنوب عراق قرار دارند به شدت به عنوان یک گروه ایزوله محسوب میشود. بعضی از ایرانیهای تبعیدی نسبت به شخصیت پرستی مذهبی این گروه که تاکنون در مقابل رهبر خود مریم رجوی دارند بدگمان میباشند در سال هزار ونهصد ونودوهشت زمانی که به محل قرارگاه شورای ملی مقاومت در سووارز حمله شد دونفر از هواداران آنها علیه این دستگیری خود را با ریختن بنزین برروی خود به آتش کشیدند.«ماسکت نیستم » مریم رجوی این را میگوید وعلیه این فناتیسم سخن میگوید زمانی که این را در زندان مطلع میشود.
از این زمان شورای ملی مقاومت کوشش میکند که بوی سکت و مخفی بودن را از دست بدهد. شورای مقاومت خود را به عنوان یک گروه عقل گرا، دمکرات وآلترناتیوی برای دیکتاتوری ملاها ونوک پیکان بر علیه مسلح شدن اتمی رژیم تهران معرفی میکند. در این بین این سازمان از یک سری از سیاستمداران معروف حمایت میشود. برای شرکت در ویلیپتن یک سری از نمایندگان فرانسوی ، بریتانیایی و لردها ووبویژیه هیئئتهایی از اردن ، لبنان و کشورهای خلیج فارس سفر کردند

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا