خروج مجاهدین از لیست تروریستی و چشم انداز

اعضاء و نمایندگان انجمن هایی از کشورهای مختلف اروپایی در یک جلسه که در پاریس برگزار شد موضوع خارج شدن سازمان مجاهدین از لیست ترویستی کشورهای اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار داده و آثار و عواقب ناشی از این عمل و فضای جدید را بویژه بهره برداری مثبت از این فضای جدید در جهت نجات قربانیان و افراد در بند این فرقه را مورد بحث و بررسی قرار دادندبه دعوت انجمن "ایران باستان، آینده درخشان" در روز پنج شنبه مورخ 29 ژانویه 2009 برابر با 8 بهمن 1387 و با حضور اعضاء و نمایندگان انجمنهایی از کشورهای مختلف اروپایی در یک جلسه که در پاریس برگزار شد موضوع خارج شدن سازمان مجاهدین از لیست ترویستی کشورهای اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی حضار قرار گرفت و سخنرانان آثار و عواقب ناشی از این عمل و فضای جدید را بویژه بهره برداری مثبت از این فضای جدید در جهت نجات قربانیان و افراد در بند این فرقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند و نظرات خود را در جهت اتخاذ اقدامات عملی وعاجل بشر دوستانه در زمینه های مختلف بویژه رهائی فوری زندانیان پادگان اشرف به کمیته های پی گیری کننده بشر دوستانه ارائه نمودند که ذیلا نکات و تصمیمات اتخاذ شده و جمع بندی و ماحصل کلی بحثها اعلان میشود:

1- اگر خارج شدن سازمان مجاهدین از لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا منجر به باز شدن درب اشرف به روی سازمانها و مجامع بین المللی حقوق بشری در جهت تماس و بررسی وضع قربانیان پادگان اشرف شود و نیز خانواده های قربانیان در بند بتوانند آزادانه با عزیزان خود دیدار و گفتگو نمایند، ما اعضاء و مسئولین سابق جدا شده این سازمان از این عمل اتحادیه اروپا نهایت استقبال را مینمائیم و ان را گامی مثبت و بشردوستانه در جهت ازادی قربانیان این فرقه و دوستان سابق خود تلقی نموده و حمایت قاطع مینماییم.

2- چنانچه فرقه مجاهدین در صدد سوء استفاده از شرایط جدید در جهت پیشبرد اهداف فرقه گرایانه خود باشد بطوریکه دربهای پادگان اشرف را هر چه بیشتر درزبندی نموده و اعمال سرکوبگرانه را هر چه بیشتر گسترش دهد و قربانیان را با برگزاری نشستهای تفتیش عقاید موسوم به "عملیات جاری" و "غسل هفتگی" شستشوی مغز داده و در حصارهای فکری بیشتری قراردهد و نیز ارتکاب اعمال غیر قانونی و ضد بشری دیگر مانند گسست عواطف و پیوندهای خانوادگی را ادامه دهد، در این صورت این اقدام نوع دوستانه اتحادیه اروپا به ابعاد فاجعه دیرینه پادگان اشرف هر چه بیشتر دامن میزند که در این صورت ما وظیفه نوع دوستانه خود میدانیم که مقامات عالیرتبه و مسئول کشورهای اتحادیه اروپا را در جریان امر و فاجعه در ابعاد وسیعتر را که در نتیجه اقدام اخیر اتحادیه اروپا حاصل شده است قرار دهیم تا اینکه اقدامات مقتضی و مناسب از طریق کشورهای اتحادیه اروپا در جهت منع گسترش فاجعه در پادگان اشرف اتخاذ شود.

3- واقعیت تلخ، اینکه خارج شدن فرقه مجاهدین از لیست تروریستی تأثیری بر مواضع و کارکردهای سیاسی و فرقه گرایانه این سکت نمیگذارد زیرا زمانیکه این فرقه در لیست تروریستی نیز بود دستش در انجام هر عمل غیر قانونی باز بود و بدلیل حمایت محافل خارجی و از ما بهتران از این سازمان به عنوان یک ابزار سیاسی، به اسانی میتوانست در پارلمان کشورهای متعدد تردد نماید و نیز با حمایت منابع خارجی و صدامی به جنگ قبیله ای در عراق دامن بزند و اعمال سرکوبگرانه را در داخل پادگان اشرف گسترش دهد. بنا بر این از نظر عملی تغییر عمده و ماهوی در کارکردهای سازمان ایجاد نشده و چه بسا به ابعاد فاجعه فرقه گرایانه و روشهای افراط گرایانه نیز در زمینه های متعدد افزوده شود.

4- واقعیت امر اینکه، آنچه که حائز اهمیت است برای یک سازمان از جمله سازمان مجاهدین، داشتن حمایت و ریشه مردمی و مشروعیت ملی در داخل کشور و نیز اعتقاد راسخ به پایه ها و اصول اساسی "استقلال سازمانی و ملی" برای هر سازمان که متأسفانه سازمان مجاهدین فاقد هر یک از این دو امر حیاتی فوق برای بقاء و ادامه حیات سیاسی خود میباشد بنا بر این در لیست تروریستی قرار داشتن و یا نداشتن سازمان مجاهدین، تاثیری در کارکردهای فرقه مجاهدین نمیگذارد و تأثیری در تعادل قوای سیاسی منطقه نیز ندارد زیرا که حامیان خارجی سازمان بر اساس منافع ملی خودشان تصمیم گیری مینمایند و از سازمان مجاهدین به مثابه یک ابزار سیاسی استفاده مینمایند و هر زمان چشم انداز قربانی شدن مجدد این سازمان در یک معامله سیاسی در تقدیر این سازمان حک شده است بنا بر این نباید در ماههای اینده به تغییرات هر چند جزئی در درون و کارکردهای سیاسی سازمان امیدوار بود و باید در جستجوی راه حلهای عملی انسان دوستانه برای نجات قربانیان فرقه مجاهدین از مهلکه کنونی، بود.

5- در جلسه مزبور ترفندها و تشبثات عوامفریبانه و باصطلاح آزادیخواهانه و دمکراتیک رهبری سازمان مجاهدین برای فریب افکار عمومی غرب در جهت خروج از لیست تروریستی اتحادیه اروپا مورد تجزیه و تحلیل اعضاء قدیمی سازمان مجاهدین که از نزدیک اشنایی کامل با این نوع ترفندهای رهبری سازمان دارند، قرار گرفت و از جمله اطلاعیه تبلیغاتی خانم مریم رجوی به تاریخ 14 ژانویه در روزنامه واشینگتن تایمز مورد توجه حضار قرارگرفت که اکثر اعضاء حاضر در جلسه متفق القول بودند که با عملی شدن فقط یکی از مواد مندرج در اطلاعیه تبلیغاتی خانم مریم رجوی در پادگان اشرف زمینه وپایه آزادی و نجات قربانیان پادگان اشرف فراهم خواهد شد و اکثر اعضاء با سابقه سازمان آرزو نمودند که خانم مریم رجوی با اعتقاد حقیقی به یکی از این مواد اطلاعیه اش، خود نیز که قربانی حصارها و موانع ذهنی تشکیلاتی و ایدئولوژیکی فرقه گرایانه همسر و رهبرش آقای مسعود رجوی میباشد، از شرایط در بند و اسارت حصارهای ذهنی فرقه گرایانه نجات یابد و گام در دنیای ازاد بگذارد.

به دعوت انجمن "ایران باستان، آینده درخشان" در روز پنج شنبه مورخ 29 ژانویه 2009 برابر با 8 بهمن 1387 و با حضور اعضاء و نمایندگان انجمن هایی از کشورهای مختلف اروپایی در یک جلسه که در پاریس برگزار شد موضوع خارج شدن سازمان مجاهدین از لیست ترویستی کشورهای اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار داده

به دعوت انجمن "ایران باستان، آینده درخشان" در روز پنج شنبه مورخ 29 ژانویه 2009 برابر با 8 بهمن 1387 و با حضور اعضاء و نمایندگان انجمن هایی از کشورهای مختلف اروپایی در یک جلسه که در پاریس برگزار شد موضوع خارج شدن سازمان مجاهدین از لیست ترویستی کشورهای اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار داده

به دعوت انجمن "ایران باستان، آینده درخشان" در روز پنج شنبه مورخ 29 ژانویه 2009 برابر با 8 بهمن 1387 و با حضور اعضاء و نمایندگان انجمن هایی از کشورهای مختلف اروپایی در یک جلسه که در پاریس برگزار شد موضوع خارج شدن سازمان مجاهدین از لیست ترویستی کشورهای اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار داده

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا