مسعود رجوی

رجوی و دروغی دیگر

اخیرا بعد از اعلام بهره برداری از چند ماهواره در ایران که توسط نیروهای بومی ساخته شده، شورای حلقه به گوش و خارجه دوست رجوی اطلاعیه ای داده و سردر گمی خود را از این موضوع بیان کردند. آنها از طرفی برای خوش آمد و همچنین کمک به جناح های جنگ طلب غرب عنوان اطلاعیه خود را چنین انتخاب کرده اند:
«پرتاب ماهواره برای موشکهای با توان حمل کلاهک اتمی»
با اینکار آنها می خواهند دیگران را از پیشرفت اتمی ایران بترسانند و همسو با آمریکا با جنگی خواندن تمامی فعالیت های هسته ای ایران قصد دارند تا مانع از پیشرفت بیشتر در این زمینه بشوند.
در ادامه آنها نام چند ارگان، خیابان و مکان را که یا از سوی ایران اعلام شده و یا صحت و سقم آنها قابل اثبات نیست را اعلام نموده و با این کار می خواهند فرقه خود را بزرگ جلوه داده و بگویند در ایران هنوز نیرو دارند.
اما در نهایت رجوی و شورای خارجه دوستش به خوبی می دانند آنچه که گفته اند با واقعیت انطباق ندارد بنابراین برای جمع کردن قضیه نکاتی را در انتهای این اطلاعیه آورده اند که دست آنها را بهتر و بیشتر رو می کند. در قسمت آخر این اطلاعیه چنین آمده است:
«به رغم تبلیغات، رژیم در تولید و پرتاب ماهواره با مشکلات جدی مواجه است……… مهمترین مشکل این است که موشکهای نظامی رژیم قادر به پرتاب به ارتفاع بیش از 300 کیلومتر نیستند. لذا ماهواره های پرتاب شده بعد از مدت کوتاهی از بین میروند……. دست اندکاران پروژه ماهواره ها بر ناکارآمد بودن قطعات تاکید می کنند»
کدام را باید باور کرد، عنوان این اطلاعیه که مدعی بالاتر رفتن توان ایران است یا این قسمت که می گوید این پروژه نا کارآمد است؟
اگر ایران تا این حد با مشکل مواجه است پس آن مصاحبه های وطن فروشانه ابریشمچی (ملیجک دربار رجوی) و دیگر جیره خواران رجوی برای خطرناک جلوه دادن فعالیت های ایران و درخواست مکرر تحریم ایران چه معنایی غیر از خوش خدمتی برای آمریکا و جناح های جنگ طلب آن دارد؟
اگر رجوی در ایران این قدر نیرو دارد که جزئیات سری ترین کارهای دولت ایران را می‌داند پس چرا نمی تواند فکری به حال خودش کرده و از سوراخ موش بیرون بیاید؟
آیا دادن اعداد و ارقام و اسامی مکان ها و ارگان ها غیر از این است که او می خواهد دروغ هایش را پذیرفتنی تر نشان بدهد؟
کافی است به این نکته توجه کنیم که رجوی بیش از 8 سال است ادعا می کند ایران به مرحله ساخت بمب اتمی نزدیک شده!!! و به زودی آنرا تولید خواهد کرد. اگر چند سال دیگر هم به اطلاعیه های او و فرقه اش نگاه کنید همین عبارت را خواهید دید، همانطور که از سال 60 او گفت که حکومت ایران در حال سرنگون شدن است و وارد مرحله سرنگونی شده و… و هنوز هم با گذشت نزدیک به سه دهه باز همان حرف را با رنگ دیگری به خورد افرادش داده و هیچگاه هم پاسخگوی هیچ یک از حرف هایش نبوده و نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا