عراق

درخواست مقامات محلی استان دیاله از دولت و مجلس عراق

صوت العراق در انعکاسی از خبر گردهمائی خانواده ها و مقامات محلی در مقابل دروازه پادگان فرقه ای اشرف عنوان نمود که: شیوخ عشایر و مجلس استان دیاله از دولت عراق و سازمان های بین المللی خواستند تا اجازه داده شود خانواده های ایرانی با بستگان خود در قرارگاه اشرف دیدار داشته باشند. شیوخ عشایر و مجلس استان دیاله از دولت و مجلس عراق درخواست نمودند تا بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین مطرحه در عراق مداخله نموده و برای خانواده های ایرانی که هزاران کیلومتر راه را طی کرده و هم اکنون در زیر خورشید سوزان در مقابل اردوگاه عراق نوین (اردوگاه اشرف سابق) مستقر گردیده اند شرایط دیدار با فرزندانشان فراهم گردد. در این انعکاس به تفصیل شرایط افراد مستقر در داخل پادگان اشرف و همچنین خانواده هائی که ماه هاست در بیرون آن به انتظار دیدار با عزیزانشان متحصن شده اند بیان گردیده است.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا