عناصر شورایی مجاهدین

 • وضعیت فرقه مجاهدینبیست و ششمین سا لگرد شورای جهل و جهالت مبارک باد

  بیست و ششمین سا لگرد شورای جهل و جهالت مبارک باد

  حال امروزسال گرد تاسیس شورایی را جشن میگیرند که بی سرو بی دنباله شده مسئول شورا مفقود شده وریئس جمهور آن خانه نشین شده و در گوشه ای از پاریس در غم از دست دادن یار به سوک نشسته است. و هواره به دنبال تحقق…

 • اضمحلال فرقه رجویاحوالاتی از دورن شورای مقاومت

  احوالاتی از دورن شورای مقاومت

  گفته دیگراز نزدیکان شورا این میباشد که اوضاع مجاهدین در عراق به شدت مشدد است وتعدادی از افراد بالای سازمان که امکان دستگیریشان بدلیل شرکت در سرکوب مردم عراق از طرف دولت میرود به اردن رفته ودرکنار مسعود رجوی پنهان شده اند.

 • ساختار فرقه ای و انقلاب ایدئولوژیکبیماری های تشکیلاتی، فرقه ای

  بیماری های تشکیلاتی، فرقه ای

  در پروسه اخیر مشاهده می شود و شنیده می شود که تعدادی از اعضای شورای وابسته به مجاهدین و اعضای انقلاب کرده و عنصرمجاهد خلق مرید رهبری و هم جنس شدگان مریم و گوهران بی بدیل بدلایل نامعلومی می میرند و مرگ همه آنها را…

 • فریبمیزان حل شدگی آقای منوچهر هزارخوانی در روابط فرقه ای

  میزان حل شدگی آقای منوچهر هزارخوانی در روابط فرقه ای

  مقاله آقای منوچهر هزارخوانی با عنوان" مشارکت در سکت بازی" که در رابطه با سکت مطالبی مرقوم فرموده اند توجه مرا به این نکته جلب نمود که میزان حل شدگی ایشان در مناسبات فرقه ای مجاهدین بسیار بالاتر از آن است که جائی برای تحقیق…

 • وارونه نماییخرمرد رندی هزارخانی

  خرمرد رندی هزارخانی

  سالها ست که هر گونه تفکر ی و شک کردن و طر ح سوال در سازمان ممنوع است. اینکه هزار خانی خود را به خریت می زند شکی نیست که اصلا معتقد به چرندیات رجوی نیست و لی پولهای سازمان که پول خون مردم عراق…

 • وضعیت فرقه مجاهدینخاطره ای از دکتر کریم قصیم

  خاطره ای از دکتر کریم قصیم

  صبح جمعه9.2.07 با تعدادی از دوستانم از شهر کلن آلمان به قصد پاریس برای شرکت در کنفرانس مطبوعاتی که در رابطه با فرقه گرایی و ترویسم و خطر آن برای جوامع اروپایی بود، در حال سفر بودیم. ما برای شرکت در این کنفرانس از طرف…

 • تلاشهای ضد جداشده هانامه ابراهيم خدابنده به منوچهر هزارخاني

  نامه ابراهیم خدابنده به منوچهر هزارخانی

  مطلبی مندرج در سایت همبستگی ملی به نقل از نشریه مجاهد تولید شده به تاریخ دوشنبه 2 بهمن 1385 خواندم که با تیتر"گزارش نتیجه عملیات" در خصوص سفر خانم فریبا هشترودی به تهران و دیدارشان با سازمان غیر دولتی"کانون هابیلیان" نوشته بودید. برخی موضوعات در…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویجوابی سهل و ممتنع به چرایی خروج از شورای ملی مقاومت

  جوابی سهل و ممتنع به چرایی خروج از شورای ملی مقاومت

  در مطلبی به قلم آقای ابراهیم خدابنده آمده بود، خانم فریبا هشترودی در پاسخ به چرایی خروج شان از شورای موسوم به ملی مقاومت گفته اند"در شورا وقتم تلف می شد." در نگاه اول شاید این پاسخ سبکسرانه و رفع تکلیفانه تعبیر و تلقی شود.…

 • فریبشورای ملي مقاومت

  شورای ملی مقاومت

  NULL

 • تلاشهای ضد جداشده هاضربه کاری بود و دردناک

  ضربه کاری بود و دردناک

  ضربه آنچنان کاری بود و دردناک که به محمدرضا روحانی هم که چیزی جز مجیزگویی بلد نیست، جرأت داد تا از مجاهدین به‎دلیل آنچه او"مماشات با هشترودی" خوانده انتقاد کند! شاید برخی"جنگ روانی" روز اول خزایی را باور کرده بودند:"کسی نبود و به اعتبار مجاهدین…

 • اضمحلال فرقه رجویآخرين ريزش نيرودر شورای ملی مقاومت

  آخرین ریزش نیرودر شورای ملی مقاومت

  آرزوها و امیدهای همه این بود که شورای ملی مقاومت جوهر کلامی است که برای برون رفت از هر تضادی باید به آن متوسل شد. در بین ما ایرانیان مشکلاتی که وجود دارد، این است که چرا شوراها، تشکل ها و احزاب ما هر کدام…

 • تلاشهای ضد جداشده هاپهلوان زنده را عشق است

  پهلوان زنده را عشق است

  آقای دکتر منوچهر هزار خانی در مطلبی تحت عنوان"گزارش نتیجه عملیات" به موضوع سفر خانم فریبا هشترودی به ایران پرداخته و ضمن تقبیح این عمل به این نکته اشاره کرده است که دیگر عمو وجود ندارد و عمو مرده است.(خانم هشترودی ایشان را در شواری…

دکمه بازگشت به بالا