مرور برچسب

نفی حقوق فردی در فرقه رجوی

مجاهدین خلق؛ گروهی که اعضایش نباید به سکس فکر کنند

شش سال از زمانی که آلبانی میزبان مجاهدین خلق، یکی از گروه‌های اصلی مخالف حکومت ایران شده، گذشته است. صدها نفر از اعضای گروه آن را ترک کرده‌اند و تعدادی از آنها گفته‌اند که این کار به دلیل قوانین سفت و سخت سازمان در مورد تجرد و همین طور…

یعنی این فرقه میخواهد در ایران دمکراسی و آزادی به ارمغان بیاورد ؟!

خدمت خوانندگان عزیز سلام عرض میکنم . هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد ! حکایت این روزهای فرقه رجوی است که تلاش دارد هر چه می تواند اعضای جدا شده از فرقه رو به انحطاط را به لجن بکشد و از آنها ندامت نامه های اجباری…

خانم رجوی از حقوق بشر و آزادی زنان در سازمان مجاهدین چه خبر؟!

درب دیزی باز است ، حیای گربه کجاست؟! مریم رجوی اول آبان 1398 در پارلمان اروپا سخنرانی داشته و به گفته خودش به دعوت از نمایندگان پارلمان اروپا در جلسه ای در استراسبورگ مقر پارلمان اروپا شرکت کرد . مریم رجوی نمی گوید با هزینه هنگفت! دادن…

قاتل در بین قربانیان ، قدم می زند

طنز روزگار را می بینید؟ مریم رجوی عجوزه ی پیر هزار رنگ ، هزار انگ است ! این زن یک رهبر فرقه ای است که از سال 1364 در کنار مسعود رجوی جنایتکار مقیم زیر پرچم صدام حسین ، شروع به جنایت کرد. مگر ما جداشدگان از این فرقه لعنتی ، فراموش می کنیم…

روزی که حسین ابریشم چی سوژه نشست طعمه شد

بهار سال 80 نشست های موسوم به طعمه در قرارگاه علوی از سرگرفته شد. بدلیل اینکه نشست های دیگ و عملیات جاری تاثیرات خود را از دست داده بودند وموج نارضایتی و مسئله داری نیروها بخصوص بعد از نتایج فاجعه آمیز عملیات های راهگشایی و داخله به میزان…

سازمان مجاهدین خلق ؛ طرز فکری آغشته به خون وخشونت

تجربه چهل ساله از عملکرد سازمان مجاهدین خلق در ایران وخارج از ایران بهترین گواه وشاهد برای ارزیابی این سازمان مخوف است. سازمانی که بند نافش از روز نخست با خون و خونریزی گره خورده وتا به همین امروز نیز ادامه دارد. در حقیقت سازمان…

وقتی نامه را بدستم دادند مشاهده کردم درب نامه باز است

سانسور و استراق سمع شیوه نهادینه شده در فرقه مجاهدین سانسور واستراق سمع مکالمات و حتی صحبت های عادی اعضا در محل های عمومی و مکان های ورزشی امری بدیهی و شیوه جاری در مناسبات فرقه مجاهدین بشمار می آمد. سال 66 یکی از دوستانم را صدا زدند و…

برفرض هم دروغ گفته باشد شما باید اثبات کنید درست می گوید!

ترویج فرهنگ دروغ گویی در مناسبات سازمان به دستور مریم رجوی نشست های عملیات جاری و غسل هفتگی در راستای تخلیه ذهن اعضا از ابهامات سیاسی نسبت به استراتژی فرقه و تمایلات و کشش جنسی نسبت به جنس مخالف درتشکیلات فرقه و باشیادی مسعود ومریم به…

شلیک موشک به قلب بورژوازی یا خزیدن در آغوشش

بعد از انتخاب مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور مادام العمر، شوهر دومش به این فکر افتاد که برای مهم جلوه دادن انتخاب وی یک هفته جشن در نظر بگیرد چون برای این مسئله اراجیف زیادی ردیف کرده بود مبنی بر اینکه این کار ما را به سرنگونی رژیم نزدیک می…

مانزنشینان ، در مسیر انحلال یا ترقی؟

با حمایت علنی و آشکار آمریکا مجاهدین اجازه یافتند تا در کشور آلبانی وابسته به ناتو ، پذیرفته شوند، به شرط آنکه با کمک 10 میلیون دلاری آمریکا و ایجاد یک موسسه ی بازپروری ( تربیت اعضاء و هواداران مجاهدین برای زندگی خارج از کمپ )، در جامعه ی…