مرور رده

وارونه نمایی

اعتراف ناخواسته ی سرپل فرقه رجوی

حکایت طنز گونه این روزهای فرقه رجوی چنین است. فراخوان های ملتمسانه، خواهش و تمنا از کاربران شبکه های مجازی، هزینه های هنگفت و هزاران ترفند برای به اغتشاش کشاندن اعتراضات به حق مردمی اما در نهایت دست های خالی و یا نهایتاً تبعیت تعدادی ساده…

در نقد کوتاه یک ” مریم نامه “

چه بلایی برسرمجاهدین خلق آمده که اینهمه برای مریم مدیحه سرایی میکنند؟ چرا دراین مدیحه سرایی نام مسعود رجوی کم رنگ وکم رنگ تر شده واندک اندک محو میشود؟ بدتر اینکه ، چرا باوجود ترویج وتبلیغ کیش شخصیت، آنرا بصورت وقیحانه ای بحساب " رهائی…

اعتصابها و تجمعات ساختگی سران سازمان مجاهدین خلق

اعتصاب کامیونداران ، اعتصاب بازاریان ، تجمع دانشجویان ، تجمع فرهنگیان و اکنون بازنشستگان در جلوی مجلس کشورمان از راههای مرسوم سران فرقه رجوی میباشد که در این یک الی دو ماهی که گذشت بر روی اخبار آنها بعنوان تیتر درشت فوکوس کرده. سرکرده خائن…

رجوی دروغ تحویل مردم می دهد، حق با کدامست؟

دریادداشت تحت عنوان «دشمن بیخ گوش ماست!» که ازطرف باند رجوی منتشر شده ، چنین میخوانیم : " جهانگیری گفت: در این جنگ اقتصادی می‌خواهند علاوه بر کاهش منابع درآمدی ایران، امکان واردات محصولات مورد نیاز را از بین ببرند و در نهایت با فشارها،…

مقام سومی ایران در بازیهای پارا آسیایی و سکوت رجوی ها

ورزشکاران معلول ایران در بازیهای پارا آسیایی توانستند با همت خود و اعتماد ملت به آنان کار بزرگی انجام دهند . ما می دانیم که موفقیت در این رشته بسیار سخت است و از قدرت و توان و غیرت یک ایرانی این کار سخت امکان پذیر می شود . ورزشکاران ایران…

سوزش مریم و مسعود رجوی از ساز و کار جدید اتحادیه اروپا

این روزها در بحث تحریمها و موعد شروع دورِ جدید تحریمهای ترامپ هستیم. سایتهای ضد امپریالیستهای قدیمی! که نان به نرخِ روز خواران و جیره خواران تبلیغاتی آنها هستند، سالهاست متحد خود را بنا بر شواهد انسانی و اسناد متقن، از جیره خوار امپریالیسم…

مریم رجوی بهتر بود در مورد وضعیت زندانیان اشرف حرف می زد

دستگاه دیپلماسی فرقه تروریستی رجوی به نام شورای بیکاران و بی عاران در خارجه نشسته و هر روز که هیچ اطلاعی از وضعیت داخل ایران نداشته سعی می کنند با نوشتن چند خط دروغ این گونه وانمود نمایند که انگار در داخل کشور چه اتفاقی در حال انجام است…

توطئه‌ گروه مجاهدین و فضاسازی ضد ایران

بازداشت دیپلمات ایرانی در بلژیک به‌اتهام ساختگی نقش داشتن در طرح حمله به گردهمایی گروه تروریستی مجاهدین در حومه پاریس، فضاسازی جدید ضد ایران است. پس از اینکه حدود سه ماه پیش گردهمایی سالانه گروه تروریستی مجاهدین در حومه پاریس، دستاوردی…

درک نادرست باند رجوی از FATF

پیش بینی مجاهدین رجوی این بود که محال است ایران لایحه ی FATF را بپذیرد و دراین خصوص حرف های زیادی زد! حالا که قضیه برخلاف نظر وتحلیل آنها چهره نشان داده ، بجای اینکه نشسته و ازخود انتقاد نموده و نشان دهند که ارزشی برای نظریات خود قائلند،…

قیاس مع الفارق این بچه مرشد رجوی

جواد نامدار نامی از عوامل رجوی ، در انتقاد از عرض اندام اروپا دربرابر آمریکا و اتخاذ سیاست های مناسب بنفع برجام ، چنین ناله سر داده است : " اینگونه حمایت بی پرده از جنایتکارترین و فاسد ترین رژیمی که ...در صدور تروریسم رتبه اول را در جهان…