مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی

پیام تسلیت به خانواده محترم عباس ظهیری

مطلع شدیم آقای سیروس عباس ظهیری پدرمحترم خانم ثریا عباس ظهیری از اسرای در بند اردوگاه جدید عراق (کمپ اشرف) به رحمت ایزدی پیوسته است ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان که از اعضای فعال دفتر انجمن نجات استان آذربایجان شرقی بودند. برای آن مرحوم…

صحنه جدید از مغز شوئی فرقه رجوی

. آیا این گناه است که به خاطر عزیزان خود به هر دری می زنند و آن رهبر منفور فرقه نام اجیر شدگان به آنها گذاشته است و یا در جلو درب اشرف هنگامی که با صدای بلند نام عزیزان خود را صدا می زنند به آن خانواده مظلوم نام زوزه کش می گذارد و بالا…

افول تبلیغات گشتاپوی مجاهدین و تلاش برای حفظ اشرف

اعتراضات ابلهانه فرقه به وجود 140 بلند گو و آویزان شدن و لیسیدن چندین نماینده مجلس انگلیس و ایالات متحده امریکا برای بقای خود در اشرف اثری نخواهد داشت. و به نظر می رسد با توجه به امنیتی کردن بیشتر قرارگاه برای حفظ نفرات تشکیلات و افزایش…

خط جدید فرقه رجوی برای جدا شده ها

رهبران فرقه در خارجه که نمی توانند دست به سلاح ببرند از سیاست معاویه استفاده می کنند تا جداشده ها را در آنجا با پول بخرند و مجدداً کنار خود نگه دارند و این خط بعد از شکست در عراق که امسال پیش آمد و جداشده ها با افشاگری درمیان ملت بیدار دنیا…

فرار جسورانه جلیل عبدی بارنجی از حصارهای فرقه رجوی

با خبر شدیم که آقای جلیل عبدی که بیش از این تاب و تحمل مناسبات فرقه رجوی را نداشته به خواسته های رجوی نه گفته و خودش را به خانواده های جلو درب اشرف رسانده و تبلیغات دورغین رجوی را که می گفت تمام نفرات خودشان می خواهند در قرارگاه اقامت کنند…

وقتی که خط مشی مجاهدین به فرقه گری ختم می شود به بازیچه تبدیل می شوند

واقعیت این است که غربیها شما را به نمایش گذاشتند و این از نبودن یک هدف و اصول پیش می آید، باید گفت پرده ها کنار رفته و برای فرقه ها در دنیا میدانی وجود ندارد. ممکن بود بعضی از حوادث برای فرقه هایی مثل شما میدانی ایجاد کند اما اینها لحظه ای…

خاطرات حضور در درب اشرف به همراه خانواده ها – قسمت اول

چندین خانم بسیار مسن زحمت آشپزی را متقبل شده بودند در مراودات بعدی از خود آنها شنیدم که قسم یاد می کردند تا به آغوش کشیدن عزیزانشان در جلوی درب اصلی اشرف خواهند ماند و ترفندهای مسخره سازمان از جمله به جلوی دوربین بردن بچه هایشان برای مصاحبه…

چرا از مرگ احمد رازانی در سایت های فرقه رجوی چیزی نوشته نشده؟

رهبران ناصادق، احمدها نمی خواستند در مناسبات شما بمانند ولی شما به جای اینکه ایشان را مثل جداشده های گروههای دیگر با تشکر از ایشان به کشور خواسته او بفرستید برای ایشان حکم اعدام صادر کرده و همان دم حکم را اجرا می کنید و نام آن را خودکشی می…

وای بر این حقوق بشر که شکنجه گران فرقه رجوی از آن دفاع می کنند

در سیمای آزادی خانم رئیس جمهور فرقه زالو صفت رجوی با افتخار درباره حقوق بشر صحبت می کرد آن هم زمانی که هنوز خون احمد رازانی خشک نشده و بهتر است بگویم خونهای امثال احمد رازانی، که خانم مریم رجوی رهبر فرقه مجاهدین خلق درباره نقض حقوق بشردر…

ادعای جدید رهبری فرقه مجاهدین در مرتجع خواندن خانواده ها

این خانواده های محترم از پیر و جوان به واقع تنها خواسته شان ملاقات با عزیزان خود میباشد. وشرایط سخت و دشواری به سبب دستاوردهای مبارزات خانواده ها در پایداری آنان در انجام خواسته های قانونی شان از هر زاویه بابت تصمیمات موسسان سوم سازمان…