مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی

دیدار با رئیس کمیته جستجوی صلیب سرخ در ایران

ظهر روز جمعه 27/11/85 در گردهمایی که از سوی انجمن نجات ترتیب داده شده بود اعضای خانواده‌هایی که عزیزانشان در بند فرقه رجوی اسیر هستند در یک فضای صمیمی با آقای "آندریاس شوایتزر"،رئیس کمیته جستجوی صلیب سرخ در ایران دیدار کردند. این مراسم ساعت…

دیدار با نماینده صلیب سرخ جهانی در ایران

جمعی از اعضای خانواده اعضای مجاهدین‌ ظهر روز جمعه در تبریز با نماینده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران دیدار و در مورد راه‌های رهایی عزیزان خود از چنگال این گروه و نیز امکان دیدار با آنان در فضایی آزاد به گفت و گو نشستند. در این گردهمایی…

نشست انجمن نجات تبریز با نماینده صلیب سرخ در تبریز

ظهر روز جمعه 27/11/85 در گردهمایی که از سوی انجمن نجات ترتیب داده شده بود اعضای خانواده‌هایی که عزیزانشان در بند فرقه رجوی اسیر هستند در یک فضای صمیمی با آقای "آندریاس شوایتزر"،رئیس کمیته جستجوی صلیب سرخ در ایران دیدار کردند. این مراسم…

مراسم یادبودی برای یاسر اکبری نسب در تبریز

در تاریخ 6/8/85 مراسمی از طرف دفتر انجمن نجات آذربایجان شرقی و خانواده اکبری نسب در تبریز برگزار گردید، این مراسم به عنوان یادبودی برای قتل فرزند این خانواده، مرحوم یاسر اکبری نسب که در تابستان سال 1385 اقدام به خودسوزی نموده بود برگزار شد…

مراسم یادبود برای مقتول، یاسر اکبری نسب

روز گذشته مراسمی از طرف دفتر انجمن نجات آذربایجان شرقی و خانواده اکبری نسب در تبریز برگزار گردید، این مراسم به عنوان یادبودی برای قتل فرزند این خانواده، مرحوم یاسر اکبری نسب که در تابستان سال 1385 اقدام به خودسوزی نموده بود برگزار شد تا ضمن…

مراسم یادبودی برای یاسر اکبری نسب در تبریز

در تاریخ 6/8/85 مراسمی از طرف دفتر انجمن نجات آذربایجان شرقی و خانواده اکبری نسب در تبریز برگزار گردید، این مراسم به عنوان یادبودی برای قتل فرزند این خانواده، مرحوم یاسر اکبری نسب که در تابستان سال 1385 اقدام به خودسوزی نموده بود برگزار شد…

تأکید خانواده های عضو انجمن نجات برای ملاقات فرزندانشان

در سال 84 انجمن نجات استان آذربایجان شرقی اقدام به تهیه ی طوماری نمود که خانواده های اسیران دربند فرقه ی رجوی خواستار ملاقات بدون واسطه و زیر نظر مجامع بین المللی با عزیزان در بندشان شده بودند که فرقه ی منحوس و پلید رجوی این اقدام خانواده…

گردهمایی بزرگ خانواده های اعضای در بند مجاهدین در شهر تبریز

عصر روز پنجشنبه سیزدهم بهمن، گردهمایی بزرگی با شرکت عده ی کثیری از خانواده های اعضائ مجاهدین در شهر تبریز برگزار گردید. در این گردهمایی که به همت انجمن نجات شاخه ی آذربایجان شرقی برگزار شده بود علاوه بر تعدادی از اعضائ سابق این سازمان(عضو…

همایش انجمن نجات در تبریز

در تاریخ 13/11/84 مراسمی از طرف دفتر انجمن نجات آذربایجان شرقی با همراهی خانواده های عضو انجمن نجات و افراد بازگشتی در تبریز برگزار گردید.

نامه تعدادی از خانواده های عضو انجمن نجات به مجامع بین المللی

بر اساس اقدامات انجام شده توسط این انجمن تعدادی از خانواده های دربند مجاهدین خلق در عراق درحاشیه گردهمایی انجمن نجات استان آذربایجان شرقی که در تاریخ 6/7/84 به مناسبت بازگشت دو تن از جدا شدگان از گروه تروریستی فرقه رجوی در سالن اجتماعات…