انجمن نجات مرکز بوشهر

 • مطالبای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد...

  ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد…

  ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد اصغر فرزیناگر بخواهم شرح حال این شعر را با شرایط افراد روی کره زمین تطبیق دهم هیچ کسی جز اشرف نشینان را نخواهم یافت. کسانی که روزی با هر انگیزه…

 • نقض حقوق بشرای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

  ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

  اگر بخواهم شرح حال این شعر را با شرایط افراد روی کره زمین تطبیق دهم هیچ کسی جز اشرف نشینان را نخواهم یافت. کسانی که روزی با هر انگیزه ای به آنجا کشیده شدند و در دام صیاد انسانها، رهبری فاسد و خائنی همچون رجوی…

 • تلاشهای ضد جداشده هاوقت است که بیدار شوی تا همره ما یار شوی

  وقت است که بیدار شوی تا همره ما یار شوی

  در ایران اصلاً کسی سازمان را نمیشناسد انها هم که میشناسند از آن به بدی و خیانتکاری و ستون پنجم دشمن یاد میکنند بله زمانی که ما در آنجا بودیم فکر میکردیم ما رزمندگانی مقدس هستیم که چشم امید مردم به ماست و منتظر ما…

 • مطالببارد چه؟ دیده چسان؟ روز و شب چرا؟

  بارد چه؟ دیده چسان؟ روز و شب چرا؟

  بارد چه؟ دیده چسان؟ روز و شب چرا؟   از: اصغر فرزین به: مرتضی صدیق   از اینکه دیدم افشا واقعیت ها دارد به جایی میرسد و پاسخ دو نفر از دوستانم را دیدم بسیار خوشحال شدم البته دیری نگذشت که سوالاتی، ذهنم را به…

 • موضع گیری های فرقهبارد چه؟ دیده چسان؟ روز و شب چرا

  بارد چه؟ دیده چسان؟ روز و شب چرا

  از اینکه دیدم افشا واقعیت ها دارد به جایی میرسد و پاسخ دو نفر از دوستانم را دیدم بسیار خوشحال شدم البته دیری نگذشت که سوالاتی، ذهنم را به خود مشغول ساخت. در نامه اول که دوست و برادر عزیزم مرتضی صدیق نوشته است برایم…

 • نقض حقوق بشرچه تفاوتی میان سازمان، موسسه، اداره، حزب و فرقه وجود دارد

  چه تفاوتی میان سازمان، موسسه، اداره، حزب و فرقه وجود دارد

  شاید تعجب کنید که این چه سوالی است که میکنم. اما بهتر است بدانیم که هرچیزی تعریفی دارد. امروز بیایید تعاریف را با یکدیگر مچ کنیم و روی سخنم با شماست که در اشرف نشسته اید. کاغذی بردارید و برآورد خود را بنویسید (چون میدانم…

 • استراتژی خشونت طلبانهچه کسی می تواند قضاوت کند

  چه کسی می تواند قضاوت کند

  وقتی که تاریخچه عملیات را مرور می کردم به یک نکته مهم برخوردم. و اینکه در عملیات تروریستی سازمان، چه کسی مشخص میکند که آن فرد را بایستی ترور کرد؟ و با توجه به اینکه این حکم بدون حضور متهم و وکیل مدافع مشخص می…

 • فرقه گرایی مجاهدینحکومت یعنی چه

  حکومت یعنی چه

  اگر از سازمان و مسئولین آن بپرسید که گتره ای یعنی چه میگویند نمی دانیم و می گویند ما مبارزه علمی را پیش می بریم و تمامی کار ما براساس اصول دیالکتیک است! در واقع تضاد مبنای حرکت تمامی موجودات و مواد روی زمین است.…

 • تلاشهای ضد جداشده هاجوابیه اصغر فرزین به گزارش درج شده در یکی از سایتهای فرقه

  جوابیه اصغر فرزین به گزارش درج شده در یکی از سایتهای فرقه

  با توجه به گزارش یاد شده در سایت ایران افشاگر لازم دیدم جوابیه ئی را تنظیم کرده و برای درج در سایت بفرستم گزارش ذکر شده را که خواندم بسیار خوشحال شدم از اینکه پس از مدتها بالاخره سازمان از خود واکنشی نشان داد و…

دکمه بازگشت به بالا