مرور

انجمن نجات مرکز سیستان و بلوچستان

مستند سازی سفارشی ویژن پلاس آلبانی از اشرف سه

شبکه تلویزیونی ویژن پلاس در قبال دریافت هزینه بیشتر از عرف قراردادهای مستندسازی از فرقه رجوی، یک مستند از درون اشرف 3 ساخته که براحتی می توان فهمید سوژه ها و حتی متن گزارشگر آن، توسط اتاق فکر مریم طراحی شده و نه تحقیقات گزارشگر. گزارشگر…

باید به مسعود بگوییم، مسعود رجزی

طی زمان بیش از 25 سال که در فرقه رجوی بودم بیش از 25 بار وعده های سرنگونی را از زبان مسعود شنیدم. هر بار زمانی را مشخص می کرد و موعدش که می رسید، مثل بچه ای که نتوانسته نمره قبولی بگیرد دست و پا میزد تا بتواند یک فرصت دوباره بدست بیاورد.…

صدای ما را به گوش مجامع بین المللی برسانید

در پی مرگ های ناگهانی اعضاء فرقه رجوی در زندان موسوم به اشرف 3 در آلبانی، خانواده های سیستانی و بلوچستانی که عزیزانشان در این زندان و در اسارت مریم رجوی بسر می برند، ضمن تاکید و یقین بر عمدی بودن مرگ های پی در پی اعضاء فرقه رجوی در آلبانی،…

کسی که غیرت ندارد، خیری در او نیست

خوشحالی وصف ناپذیر فرقه رجوی و بمب رسانه ای شدن آنان در انتشار گسترده اظهارات ضد ایرانی و وقیحانه ی اخیر مشاور امنیت سبیل کلفت ایالات متحده، من را یاد این جمله از امام علی (ع) انداخت که فرمودند: کسی که غیرت ندارد، خیری در او نیست. و واقعاً…

مرگ های مشکوک یا تسویه های درون سازمانی

ساختار انتقاد ناپذیر فرقه اعضاء منتقد و مسئله دار را در خود ذوب می کند. حالا چه در خواب چه در آب. از زمان استقرار کامل فرقه تروریستی رجوی در کشور آلبانی مرگ های عجیبی درون این فرقه رخ داده است. مرگ هایی که بیشتر به تسویه های درون سازمانی…

عملیات روانی تنها ابزار فرقه رجویست

فرقه رجوی بیش از 40 سال است ادعای تسخیر و تصاحب قدرت در کشور را دارد. زمانی که تمام پایگاه و نیرویشان داخل کشور بود، به قول خودشان هرچه توانستند سرانگشتان نظام را ترور کردند اما نتیجه آنچه رهبر متوهمشان تحلیل می کرد نشد. بعد از فرارشان به…

ملت ایران خیانت هایتان را فراموش نخواهد کرد

فرقه منفور و خائن رجوی همواره حامی و حتی پیشنهاد دهنده راهکار تشدید تحریم ها علیه ملت ایران بوده است. نه آنکه حمایتشان تاثیری بر اعمال تحریم ها داشته باشد. اما همین که بعنوان ایرانی، حامی ایجاد شرایط سخت بر جامعه هستند خود خیانتی نابخشودنی…

اعتراف ناخواسته ی سرپل فرقه رجوی

حکایت طنز گونه این روزهای فرقه رجوی چنین است. فراخوان های ملتمسانه، خواهش و تمنا از کاربران شبکه های مجازی، هزینه های هنگفت و هزاران ترفند برای به اغتشاش کشاندن اعتراضات به حق مردمی اما در نهایت دست های خالی و یا نهایتاً تبعیت تعدادی ساده…

انتخابات مستبدانه

مسعود رجوی برای بزرگ جلوه دادن فرقه منفورش در اذهان خارجی، در انتخابی مستبدانه و مضحک مریم رجوی را بعنوان رئیس جمهور و دیگر نفرات نزدیکش را برای سرگرم نگه داشتن به بعنوان کابینه ی این رئیس جمهور خیالی تا زمان انتقال حاکمیتی که هیچ وقت…

خروج از لیست تروریستی به بهای چه بود

فرقه رجوی که ترور مستشار آمریکایی در سالهای پیش از انقلاب سال1357 را در کارنامه اش داشت و با دلایل مستند و محکمه پسند در لیست تروریستی آمریکا قرار گرفته بود، در 10 مهرماه 1391 از لیست تروریستی این کشور خارج شد. خروج یکباره ی فرقه رجوی از…