مرور

مسعود بنی صدر

پاسخ آقای مسعود بنی صدر به نامه آقای علیرضا میرعسگری (مسئولیت پذیری انسان)

برای نمونه من کسانی را در فرقه رجوی دیدم که مفتخرانه خود را فالانژ مجاهدین معرفی میکردند و با سربلندی مدعی بودند که طرفداران حکومت را شکنجه داده اند. در نقطه مقابل یادم است در یکی از نشستهای انقلاب وقتی بحث اعدام جداشدگان مطرح شد خواهری…

پاسخ به نامه شماره 6 ابراهیم خدابنده

دوست عزیز، فرقه و فرقه گرفتگی هم عجب درد بی درمانی است؟ چندی قبل مجلات ارسالی تو از ایران برایم رسید. از تو چه پنهان پس از دریافت، آنها را بگوشه ای گذاشته و با تشکر از تو برای زحمتی که کشیده و آنها را فرستاده بودی و معذرت بخاطر بی توجهی به…

پاسخ مسعود بنی صدر به نامه سپتامبر ابراهیم خدابنده

گاه همراه با اشتباه های فاحش سیاسی، به هر صورت، پرچم دار استقلال در دنیای فردا در میان ملتها و کشورهای جهان سوم گشته و به همین علت سرکوب و شکست آن هدف نخستین راست ترین جناحهای حاکم در غرب شده است. البته نا گفته نماند که در این میان بین…

پاسخ مسعود بنی صدر به نامه پنجم اوت ابراهیم خدابنده

همچنین تفاوتی بین ایدئولوژی و دین قائل نبود و در نتیجه مدعی وجود حفره هائی در تعریف من از فرقه بود. باری بحث ما به درازا کشید و چندین ساعت ادامه یافت و در نهایت هر دو به این نتیجه رسیدیم که این بحث محتاج یک تحقیق علمی و یک رساله دکترا است.…

پاسخ مسعود بنی صدر به ابراهیم خدابنده

نامه تو به یک هوادار را هم خواندم، من هم نامه های بسیاری از هواداران دریافت میکنم که یا خطی هستند و یا به ذوق و علاقه خود نوشته اند، البته اکثرا" با اسم مستعار و حتی بی اسم هستند و در نتیجه نمیتوان گفت که توسط چه کسانی نوشته شده اند و شاید…

پاسخ مسعود بنی صدر به ابراهیم خدابنده

سلام، امیدوارم که خوب و سلامت باشی و هر مانعی که باعث تاخیر در نامه نگاریت بود، خیر بوده باشد. همچنین امیدوارم که نتیجه دادگاه تو و جمیل معلوم شده و حداقل به نوعی تعادل و قطعیت قضائی و آزادی عمل رسیده باشید. چند روز قبل دو بسته نسبتا" بزرگ…

پاسخ مسعود بنی صدر به بهار ایرانی در باره انقلاب ایدئولوژیک

اولا" که با کمال تشکر و با اجازه شما کمی رنجش باید بگویم؛ بلی مطلب ارسالی شما تحت عنوان نوشتار آقای نیابتی را دریافت کردم. تشکر بخاطر دریافت آن و زحمت شما در ارسالش. و اما رنجش! دوست عزیز اگر من سعادت دیدن شما از نزدیک را نداشته و بقولی…

پاسخ مسعود بنی صدر به نامه بهار ایرانی

قبل از هر چیز باید بگویم که بالاخره بنا به تجویز شما توانستم مطالعه کتاب خداوند الموت را به انتها رسانده و شاید همچون شما مدتی در تحیر نزدیکیها و شباهتهای این دو فرقه، یعنی مجاهدین و باطنیون باقی ماندم. همانطور که شما هم بارها چه در نامه…

پاسخ مسعود بنی صدر به نامه علی قشقاوی

واقعیت اینستکه من هر لحظه ای را که به مجاهدین و فکر به آنها و گذشته، اختصاص میدهم، بعد شدیدا" احساس ابطال وقت کرده و اینکه بخش دیگری از عمر خود را حرام آنان کردم. در واقع به نظر من امروزه تنها یک بحث جدی و واقعی درباره مجاهدین وجود دارد و…

گزارشی از سخنرانی دکتر مسعود بنی صدر در دانشگاه لندن

روز شنبه 5 ماه مه 2007، دکتر مسعود بنی صدر نویسنده و عضو سابق سازمان مجاهدین خلق، در یک سمینار یکروزه در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه لندن شرکت نمود و حول موضوع استفاده از فلسفه شهادت در فرقه های مذهبی به منظور انجام اعمال تروریستی…