بخشعلی علیزاده

از مسئولین انجمن نجات استان آذربایجان شرقی. جداشده از فرقه رجوی در آلبانی. بازگشت به میهن پس از کسب اقامت در کشور آلمان. ازدواج در ایران و دارای یک فرزند دختر. فعال در عرصه افشای ماهیت فرقه تروریستی رجوی

دکمه بازگشت به بالا