پيام تبريک دفتر انجمن نجات استان مرکزی به آقای جليل عبدی

با خبر شديم که آقای جليل عبدی يکی از اسيران در بند اردوگاه اشرف توانسته خودش را از فرقه رجوی نجات و به خانواده ها پناهنده شود بايستی به آقای جليل عبدی تبريک گفت که با همه ی بگير و ببند سران فرقه در اردوگاه تصميم قاطعانه گرفته و به رهبری فرقه و سرانش !! نه گفته !! فرقه ای که فقط به نابودی انسانها فکر می کند تا خودش را حفظ کند. فرقه ای که کمترين قانون های دنيا در آن معنی و مفهوم ندارد. برای آقای جليل عبدی آرزوی موفقيت را داريم و اميدواريم که هر چه زود تر ما بقی اسيران در بند از زير سلطه فرقه رجوی آزاد گردند و در کانون گرم خانواده يک زندگی آزاد و موفق داشته باشند .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.