اسیران اشرف

پیام تبریک به دوستان اشرفی

سال نو بر همه دوستان اشرفی مبارک!
دوستانی که چندین سال است در حصار بسته پادگان اشرف، وعده های دروغین رهبری فرقه بر آنها تحمیل می شود و عمر خودشان را برای یک شیاد به تباهی می کشند. سال 90 هم آمد و رهبری فرقه مثل همیشه وعده های دروغین را بشارت داد. نزدیک به 30 سال است این روش را طی می کند و از این شاخ به آن شاخ می پرد شعارهای من در آوردی و فریبکارانه، جنگ صد برابر عزم حداکثر، با یک تاکتیک دجال گری شعار تبدیل می شود به جنگ صد برابر تا سرنگونی، ما و شما خوب می دانیم که زیر پوش شعار سرنگونی چه خانواده هایی که نابود نشدند، چه بچه های که به بلوغ نرسیده و بچه های شیر خوار یتیم نشدند و…، بدترین سوء استفاده از ما و در حال حاضر در آن حصار بسته از شما می شود. رهبری که در هر بحرانی از ترس جان خودش دست مریم قجر را می گرفت و پا به فرار می گذاشت و لب گُود می نشست و می گفت لنگش کن. و وعده چشم اندازی روشن در رابطه با سرنگونی می داد.!! می گویند پُرو و دریده کسی است که از در بیرونش کنی، از پنجره می آید. و از طرفی سر لوحه آن سازمان خراب شده اش را گذاشته فدا و صداقت، یک سر سوزن فدا و صداقت در آن ندیدیم و کسی در آن نخواهد دید. فدا و صداقت آن فقط در مریم قجر خلاصه می شود. در سال 89 خانواده ها با کلی مشکلات جانی و مالی خودشان را به درب پادگان اشرف می رساندند که با شما عزیزیان ملاقاتی داشته باشند فقط ملاقات. کاری با شما نداشتند که چه تصمیمی در رابطه با آینده خودتان دارید بعد از چندین سال می خواستند جگر گوشه هایشان را ملاقات کنند. رهبری فرقه با شارلاتان بازی چنان فضا را بر علیه خانواده ها چرخاند که گویی خانواده ها دشمنان شما هستند. چه در گذشته و چه در حال حاضر بارها و بارها در نشست های مغز شویی تاکید می کردند که حاضریم چند موشک در اشرف اثابت کند و چندین کشته بدهیم ولی خانواده وارد اشرف نشود خانواده یعنی متلاشی کردن تشکیلات. همین خانواده ها باعث شدند که طی یکی دو ماه چندین نفر حصار بسته را بشکافند و به خانواده ها پناهنده شوند و خودشان را از اسارت نجات بدهند تازه برای آنها جا افتاده است که طی چندین سال در آن حصار بسته عمر خودشان را به تباهی کشانده اند و زندگی جدید و آزاد را به عینه می بینند زندگی آزاد معنی و مفهوم خاص خودش را دارد. امید وارم در سال جدید آن حصار را بر سر سران فرقه خراب کنید و تصمیم زندگی آزاد بدون شستشوی مغزی و بدون اسارت را بگیرید.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا