تروریسم فرقه مجاهدین

رجوی هیچگاه از افکار تروریستی دست نخواهد کشید

رجوی های پلید که ماهیتی تروریستی دارند، در این سال ها علیرغم اینکه سعی می کنند این ویژگی خود را بپوشانند و چنین وانمود کنند که فرقه شان دیگر بدنبال کار تروریستی نیست، اما چون وجود آنها از تروریسم و مزدوری برای اجانب شکل گرفته، هر از چند گاهی این درون مایه را بیرون می ریزند.
اخیرا سایت فرقه مطلبی را به نقل از وزارت خارجه آمریکا درج کرد که عنوان آن چنین بود «وزارت خارجه آمریکا قانونی بودن تسلیح گروه های شورشی را اعلام کرد».
البته محتوای خبر با تیتری که سایت دروغ پرداز فرقه برای آن درج نمود متفاوت بود و نه تنها مربوط به مسلح کردن گروه های شورشی نبود بلکه موضوع مربوط به لیبی و قطعنامه 1973 سازمان ملل بوده است، اما نحوه درج عنوان بخوبی گواه از آروزهای تروریستی قلبی رجوی های پلید دارد.
این موضوع به خوبی ماهیت تروریست رجوی ها را بار دیگر عیان ساخته و نشان می دهد که این فرقه و رهبران آن چقدر درمانده هستند که حتی با جعل عنوان خبر می خواهند برای چند روزی هم که شده به افراد از دنیا بی خبر و وارفته و پیر و فرتوت خود در اسارتگاه اشرف روحیه بدهند. اما باید به رهبران جنایتکار و دیکتاتور این فرقه گفت بویی که به مشامتان رسیده بوی داغ کردن خرهای تروریست و دیکتاتور است و بزودی دامان خودتان را هم خواهد گرفت.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا