فرقه گرایی مجاهدین

مسعود و مریم رجوی دشمنان تاریخی نفرات اسیر در اسارتگاه اشرف

فرقه ها همه دارای ویژگیها و خصیصه های مشترک هستند. در میان همه فرقه ها میبایست برای فرقه رجوی حساب ویژه ای باز کرد و با همه تمایز دارد و یک فرقه عجیب و نادر در طول تاریخ بشری است و بلاخص تروریسم خشن و کور از جریان فرقه رجوی یک تصویر وحشیگری از این جریان در اذهان عمومی جامعه نقش بسته است مسعود و مریم رجوی پیام آور مرگ و نیستی هستند و تقدس خود را از همین ایدئولوژی کاسبکارانه شان بدست آورده اند هر چه نفرات اسیر در اسارتگاه اشرف بیشتر بمیرند سایه سیاهشان بیشتر و خون در رگهای تبلیغاتی شان بیشتر جاری میشود. مسعود و مریم رجوی برای هیچکس ارزش انسانی قائل نیستند و در مرام و ایدئولوژیشان جایگاهی برای انسان وجود ندارد چه برسد به حقوق انسان! در یک کلام می گوییم که مسعود و مریم رجوی دروغگو هستند، بی جرأت هستند، عوامفریبی و فریبکاری، خیانت و جنایت و وطن فروشی و خود فروشی ذات و ماهیت و هویت مسعود و مریم رجوی همین ها هستن.شیطانهای مجسم، هزارچهره های مکار، روباه های حیله گری هستند. مسعود و مریم رجوی کلیله و دمنه یا روباه و شغالهای قرن معاصرند. مسعود و مریم رجوی مکار این بار قرآن را بر سر نیزه کرده اند تا به فریبکاری شان ادامه دهند، خودشان از مهلکه گریخته اند و نفرات اسیر در اسارتگاه اشرف را هیزم معرکه اشرف کرده اند. راستی اینهمه کینه توزی را در قاموس کدام انسان می توانید پیدا کنید؟ مسعود و مریم رجوی هستند دشمن تاریخی اسیران اسارتگاه اشرف و مردم خلق قهرمان ایران. مسعود و مریم رجوی مرتجعان پست و خونخوار انقلابی؟! ایران هستند. مسعود و مریم رجوی دجالان و خونریزان و خون آشامان و فرزند نا خلف صدام هستند. مسعود و مریم رجوی صد و پنجاه رحم خارج کردند از جسم زنان بی گناه اسیر اسارتگاه اشرف را. مسعود و مریم رجوی دیدید انقلاب ایدئولوژیک تان بود تجاوز جنسی و شکنجه و کشتار اسیر اسارتگاه اشرف را. آخرش مسعود رجوی تجاوز جنسی کردی به زن موحد مجاهد خلق شورای رهبری مریم نشانت. مسعود و مریم رجوی اگر جرات دارید بیاید به میدان ای ضد انسانها. مسعود رجوی اگر مردی نامرد خودت را بکن هر چه زودتر عیان مسعود رجوی تو همان صدام هستی که رفت به لانه حیوان مسعود رجوی تو همان رذلی که کشتی هزاران تو روانه کردی جوانان بی گناه بر جوخه اعدام. آخرش دیدی که تو و مریم محکوم گشتی در دادگاه وجدان خلق قهرمان. ایران مسعود و مریم رجوی شما هستید مایه ننگ ایران و خائنان نزد ملت ایران. همه آنهایی که با دیدن تصاویر دلخراش درگیری فرقه رجوی با نیروهای ارتش عراق به ضجه افتاده اید،انگشت اتهام را بسوی مسعود و مریم رجوی نشانه روید.اظهارات افراد نجات یافته از فرقه رجوی گواه این مسئله است.هیچ کس در پادگان اشرف خود رای و خودسر نیست.همه آنهایی که با گروه های سیاسی سروکارداشته و با مکانیزم های تشکیلاتی آشنا هستند،بخوبی می دانند که هیچ یک از اعضای فرقه رجوی در داخل اسارتگاه اشرف امکان انتخاب و اختیار آزادانه ندارند.تحرکات آنان را تشکیلات فرقه رجوی فرماندهی میکند.همان تشکیلاتی که ژوئن 2003 انسان ها را در اروپا به آتش می کشید، در اسارتگاه اشرف جلو گلوله و بولدوزور می انداخت. موضوع اسارتگاه اشرف قبل از همه به فرقه رجوی و دولت عراق مربوط است.ماندگاری موقت فرقه رجوی نیز مشروط به قربانی کردن بیشتر و به هلاکت کشیدن اعضای دربنداسارتگاه اشرف است..بیایید نگذاریم افراد بیشتری به قربانگاه مسعود و مریم رجوی بروند. آری این بار مسعود و مریم رجوی هدف نهایی خود را نه در سو استفاده از عواطف و احساسات اسیران خود که به جد در اهتمام به قربانی کردن تمامی آنها متمرکز کرده اند. من به عنوان کسی که سالیان سال در این فرقه بوده ام و با گوشت و پوست و استخوان خود انحراف،سرکوب و نجاست مسعود و مریم رجوی رهبران این فرقه را از نزدیک مشاهده و لمس و تجربه کرده ام می توانم به صراحت و به یقین بگویم که مسعود و مریم رجوی رهبران این فرقه مافیایی فقط و فقط از این می ترسند که دکان فرقه گرایی انها تخته شود. انها هیچ ارزشی برای نیروهای در بند خود قائل نیستند و دست به هر اقدام خشونت امیز و تروریستی برای حفظ فرقه خود خواهند زد. البته بهای ان را طبق معمول نیروها ی مستقر در اسارتگاه اشرف خواهند پرداخت. اگر وضع فعلی تداوم پیدا کند می تواند به فاجعه انسانی بیشتری بیانجامد. برای مسعود و مریم رجوی چندان تفاوتی نمی کند که هزینه این فرافکنی ها را از جیب چه کسانی بپردازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا