سیمای آزادی مجاهدین؛ سیمای مدعیان دروغین!

سالهاست که مسئولین سازمان مجاهدین خلق در تبلیغات رسانه ای خود در " سیمای آزادی" .صحنه هایی از رژه ها و حرکات جمعی و موزون را به تصویر می کشند و اعضای ارتش؟؟ خود را ، افرادی زبده ، جوان و منظم نشان میدهند . یکی از باصطلاح فرازهای این رژه ها ، رژه سال 71 "ارتش آزادی بخش" دراردوگاه اشرف (خیابان 100) در عراق بود . تمامی کسانی که در آن سال در آن رژه بودند بخوبی بخاطر دارند که چندین هزار کیلو رنگ ، صرف رنگ زدن به بدنه زرهی های درب و داغون "مسعود رجوی" شد .
برای بزرگ نمایی ارتش و غلو، نفرات راننده و سایرین ، بسرعت در پشت صحنه سوار زرهی های دیگر شده و مجدداً و برای چندمین بار از جلوی مسعود و مریم رژه می رفتند ! و مسعود رجوی رهبر این فرقه که خود میدانست چه تقلب گسترده ای را رقم می زند، با ژستی احمقانه و رهبر گونه ، سان میدید و بخود می بالید ! البته آقای مسعود رجوی در طول پروسه باصطلاح مبارزاتی خود از این دست تقلبات فراوان مرتکب شده است . مثلاً حضور چندصد نفره اهالی روستاهای عراق را برای خوردن مرغ ! در قرارگاه اشرف در سیمای خود حضور فعال چندصد هزار نفر مردم عراق برای حمایت از مجاهدین در اشرف عنوان می کرد!
واقعاً آقای مسعود رجوی فرض کن ما ناظرین و شنوندگان حرفها و ژست های شما را باور کردیم ! ولی در درون خودت و در حضور وجدانت باین دروغ ها و نیرنگ ها چه اسمی می گذاری؟
بزبان خودتان باین تناقض چه می گویی؟
آقای رجوی ، شعبده باز مقیم عراق و کلاه بردار حرفه ای ، آیا عقل ناقص و زن باز تو در طول عمر ننگین ات به چیز دیگری جز رنج و شکنجه اعضای داخلی ات و تشویش اذهان عمومی آزادیخواهان بیرون و زن بازی اندیشیده است؟ امروز دیگر کشتی شکسته تو به گل نشسته است و دوران حسابرسی و پرده برداشتن از تشکیلات متعفن و کثیف تو فرا رسیده است ، اما اگر یک جو و فقط یک جو شرف داری ، بچه های اسیر در اشرف ، آن گرفتاران و بی گناهان و فرزندان راستین مردم ایران را با خودت غرق نکن و آزادشان کن !
محمدرضا مبین

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.