دیدار با آقای بشیری در دفتر انجمن نجات خوزستان

امید و تلاش دوعنصری است که آقای علیرضا بشیری(ازاسیران سابق فرقه رجوی که در حال حاضر در نروژ زندگی می کند) همواره بکارگرفته تا بتواند همسرش راضیه خبازان را که در اسارت ذهنی و عینی فرقه رجوی است نجات دهد. وی که برای یک دیدار چند روزه ازخانواده اش به ایران و شهر اهواز آمده بود سری هم به دفتر انجمن نجات شاخه خوزستان زد تا دیداری را با اعضای انجمن داشته باشند. بنابراین فرصتی دست داد تا با ایشان گفتگویی داشته باشیم.

مجری: آقای بشیری با تشکر از شما برای شرکت دراین برنامه، قطعا تلاش سالیان شما برای نجات همسرتان ازجهنم کمپ بدنام اشرف قابل تقدیر است حتما خبردارید که بالاخره اعضای اسیرمنجمله همسر شما به این امید که درآینده نزدیک به اروپا فرستاده شوند به کمپ موقت ترانزیت منتقل شدند ؛آیا فکرمی کنید همه چیز تمام شده ودیگر صبر می کنید تا بزودی همسرتان را در اروپا ببینید؟
علیرضا بشیری: با سلام به شما و همه خانواده های اسیران در بند فرقه رجوی، درمورد سئوال شما باید بگویم که اگر همسرم از لحاظ فیزیکی و موقعیت مکانی اسیربود شاید، اما وی وبقیه اعضای اسیر قبل ازاینکه بطور فیزیکی اسیر باشند ذهن و روح و روان آنهاست که دراسارت فرقه رجوی است. بعنوان مثال بعد از سقوط صدام با پیگیری زیاد از نهاد های بین المللی من و دخترم موفق شدیم که همسرم را ملاقات کنیم حتی نیروهای آمریکایی موقعیتی بوجود آوردند که من بتوانم دست همسرم را بگیرم وبا خود از اشرف خارج کنم ؛ اما چون وی بلحاظ ذهنی و روحی اسیرفرقه بود نتوانست با ما از اشرف خارج شود ؛چون درحالی که اشک می ریخت به ما گفت مسئولین او را تهدید کردند که نخواهند گذاشت زندگی راحتی داشته باشد و معلوم بود که ذهن او را قبضه کرده اند.الان هم به قول نفراتی که از لیبرتی فرارکرده اند مسئولین قبل از رفتن افراد برای مصاحبه با کمیساریا آنها را توجیه می کنند که پاسخ به سئوالات آنها را منوط به این کنید که آنها برای تبدیل کمپ موقت به یک کمپ پناهندگی زیر نظر سازمان ملل تلاش کنند و از طرف دیگر در کشورهای اروپایی و آمریکا با پرداخت رشوه به حامیان پولکی آنها برای تحقق این مسئله تلاش می کند. با این اوصاف ما حتی به رهایی فیزیکی اسیران هم مطمئن نیستیم بنابراین من نباید به این مسئله تنها دل خوش کنم که چون اسیران به لیبرتی منتقل شدند همه چیز تمام شده،یادمان باشد که همه اسیران فرقه قبل از بودن درحصار فیزیکی گرفتارحصارهای ذهنی و روحی فرقه منفور رجوی هستند و بایستی آنها را ازاین وضعیت نجات دهیم و فکر می کنم همه خانواده ها باید برای تحقق این امر تلاش کنند.
مجری: بنظر شما چرا فرقه رجوی تلاش می کند تا کمپ موقت را به یک کمپ پناهندگی تبدیل کند؟
علیرضا: ببیند آنقدر رویا و شهوت قدرت طلبی چشم وگوش رجوی را کور و کر کرده که هیچوقت حاضرنشده که واقعیت ها را ببیند. او سالها افرادی را با فریب و نیرنگ درکمپ اشرف جمع کرد وابتدا آنها را از دنیای بیرون ازهر لحاظ قطع و بعد افکار فرقه ای خود را روی آنها پیاده کرد همه اینها به این دلیل بود که بتواند همانند حسن صباح مقاصد پلید خود را پیش ببرد.حالا اورا مجبوربه انتقال ازاشرف به کمپ موقت کردند وآن ظرفی که برای ادامه پیاده کردن افکارفرقه ای خود را داشت ازدست داده، شما فرض کنید همه این افرادی که سالیان زیادی از دنیای بیرون قطع بودند و رجوی چیزی جز دروغ به خورد آنها نداده، وقتی به دنیای آزاد با تمامی امکانات آن قدم بگذارند و در کشورهای اروپایی پراکنده شوند و واقعیت ها را بینند متوجه می شوند که دراین سالیان چه چیزهایی را از دست دادند وچگونه توسط رجوی زندگی شان به بازی گرفته شده، چه می شود؟ این مسئله ایست که رجوی ازآن وحشت دارد. بنابراین دروهله اول با هر خیانت و رذالتی سعی می کند درکمپ موقت ماندگارشود،درمرحله بعد اگر این صورت نگرفت با باج خواهی، حداقل فرماندهان رده بالا را ازعراق خارج کند وبقیه را به حال خود رها کند چون این فرماندهان هستند که ازخیانت های رجوی وهمدستی او با ارتش آمریکا درانجام کثیف ترین کارها به بخصوص بعد ازسقوط صدام اطلاع و شرکت داشتند. بااین حال می دانند که علیه این فرماندهان بخاطر دست داشتن درخیلی ازجنایتهایی که درعراق انجام دادند شکایاتی درسیستم قضایی عراق ثبت و تنظیم شده که اگر دستگیرشوند تمام جنایات رجوی رو خواهد شد واین خوشایند رجوی نیست پس تمام تلاش خود را می کند که کمپ لیبرتی را به کمپ پناهندگی تبدیل کند تا هم کماکان روی نیروها کنترل داشته باشد وهم مسئله دستگیری فرماندهان منتفی شود.
مجری: با توجه به اینکه شما دراروپا اقامت دارید خروج فرقه رجوی ازلیست چه تاثیری برای آنها از لحاظ سیاسی و افکار عمومی ایرانیان خارج ازکشور داشته است؟
علیرضا: بنظر من آنقدر رجوی و فرقه اش درترس و وحشت و بحران اخراج ازعراق وفضاحتی که می تواند ازاین بابت برای آنها داشته باشد گرفتارند که خروج ازلیست نتوانسته مرهمی برای درد بی درمان فروپاشی فرقه باشد.اما ازلحاظ سیاسی اولین بار دولت انگلیس آنها را ازلیست خودش خارج کرد و بعد اتحادیه اروپا پس این چیز تازه ای نیست. اگر تا حالا اقدام آنها تاثیری روی پیشرفت سیاسی واستراتژیک این فرقه داشته خروج ازلیست آمریکا هم خواهد داشت. جز اینکه پول های بلوکه شده آنها آزاد شده وآزادی رفت وآمد پیدا کردند ثمره سیاسی دیگری برای فرقه نداشته است.هرچند خروج از لیست آمریکا محصول پرداخت رشوه های کلان فرقه به برخی مقامات آمریکایی وهمکاری جاسوسی سران فرقه با سازمان اطلاعات آمریکا وموساد بخصوص درمسئله هسته ای ایران بوده که وقتی این خیانت رجوی بوسیله اعضاء رهایافته ازجهنم رجوی افشاء شد برخی از مقامات اطلاعات آمریکایی مجبورشدند بند را آب دهند وبه همکاری سران فرقه با سیا وموساد درزمینه های مختلف اذعان کنند.اما علیرغم تبلیغات فرقه ازنظر ایرانیان عقاید وافکار رجوی منسوخ شده است وهیچ جذابیت ومحبوبیتی برای آنها ندارد ودربین ایرانیان خارج از کشور سران مجاهدین به گروه خائنین به کشور معروف هستند چون از زمانی که رجوی درخیانت به وطن در کنارصدام قرار گرفت ماهیتش روشن شد و این لکه ننگ به راحتی از پیشانی رجوی پاک نمی شود. بنابراین برای آنها خروج فرقه از لیست هیچ تاثیری نداشته و بوی گند همکاری سران فرقه رجوی با امریکا و اسرائیل در خیانت به وطن باعث شد که شیرینی این خروج برای فرقه از نظر سیاسی به مزه ای تلخ تبدیل شود.
مجری: آقای بشیری با تشکر ازحضورتان در دفترانجمن قطعا همانطور که شما بیان کردید اسیران دربند رجوی قبل ازاینکه بطور فیزیکی اسیر باشند ازنظر ذهنی و روحی اسیرند و همه ما باید دست در دست هم برای نجات آنها از این معضل روحی و روانی که فرقه رجوی برای آنها بوجود آوردند همچنان تلاش کنیم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا