وارونه نمایی

رجوی و سوء استفاده از خون قربانیان

اخیرا سیمای دروغ پرداز و ضد آزادی فرقه رجوی بخشی از پیام مسعود رجوی به اعضای نگون بخت را پخش کرد که در آن مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور اشرف را مورد خطاب قرار میداد که چرا امثال علی احمدی که کارت پناهندگی کشور آلمان را داشت به خارج ازعراق نفرستاده است. جل الخالق آنچه نکرد ز بیگانه تقلا میکرد. از آنجاییکه مشخص نیست این رهبر پاکباز در چه نقطه ای و به کدام سوراخ موش خزیده از اینجا او را مورد خطاب قرار میدهیم که آقای رجوی: خودت چرا علی احمدی رابه خارج نفرستادی؟ مگرخودت قریب به 25 سال از حضور علی احمدی در تشکیلات خبر نداشتی که او دارای پناهندگی وحق اقامت درآلمان است؟ مگرخودت در نشست های موسوم به طعمه که یک شبه فهمیدی تمامی اعضای سازمانت طعمه و پاسدار و مامور وزارت اطلاعات از کار در آمده اند!! و به همه و از جمله به همین علی احمدی که سوژه یکی از نشستهای تو بود، نگفتی که دیگر درب خارجه را گل گرفته ای و نفر به خارج اعزام نمیکنی؟ مگر به همین علی احمدی نگفتی که اگر قصد جداشدن از سازمان را داری ابتدا باید در مقابل دوربین تلویزیون حاضر شوی و اظهار ندامت کنی و اعتراف کنی که مامور وزارت اطلاعات ایران هستی؟ مگربه وی نگفتی بعد از 5 سال زندانی شدن در سازمان تو را تحویل مقامات قضایی دولت عراق میدهم تا آنها با تو بعنوان فردی که بطورغیرقانونی وآنهم درزمان جنگ وارد خاک عراق شده ای برخورد کنند؟ مگرعلی ا حمدی را تلویحا از شکنجه گران اطلاعات دولت عراق و شرایط وحشتناک زندان ابوغریب نمی ترساندی تا او و امثال ما بترسیم و جا بزنیم و مجددا چند صباح دیگر زیرسلطه ننگین تو بمانیم.آقای رجوی فراموش کردی که درهمان نشستهای طعمه درحالیکه کلت اهدایی سید الرئیس تان را به کمرزده و با آن روی سن سالن اجتماعات باقرزاده قدرت نمایی میکردی که سیاست ما دراین سرفصل سیاست مشت آهنین است؟ مگر نعره نمیزدی که فکرمی کنید میگذارم که به خارجه بروید و برای من چگوارا بشوید. مگر نمی گفتید فقط درب ایران و مرز ایران به روی شما بازاست؟ مگر صدها عضو بخت برگشته که تحمل فضای مناسبات تو را دیگر نداشتند و به دنبال بازگشت به زندگی معمول خود بودند را تهدید نمیکردی که شما را آنطرف با قاچاقچیان به ایران میفرستی؟ مگر نعره نمیزدی که با فرستادن شما افراد ناراضی من درهرحال سود میبرم چون اگررژیم ایران شما را اعدام کند بعنوان شهید سودش توجیب من میرود و بخش زیادی از فامیل و وابستگان شما از رژیم ایران کنده میشوند و به من می پیوندند. و اگر رژیم ایران اعدامتان نکرد بعنوان خائن معرفیتان خواهم کرد؟
آقای رجوی الان فهمیدید که علی احمدی در زندان رژیم شاه ضربه مغزی خورده؟ چندسال از این حادثه میگذرد پس چرا وقتی علی احمدی درحدود 2هفته زیرشدیدترین فشارهای روحی و جسمی مزدوران تو در جریان نشستهای طعمه بود دلت برای فشارهای ناشی و تاثیرات منفی آن به علی احمدی نسوخت؟ آنچه خود نکردی را از آقای کوبلر تمنا میکنی؟
مگر یادت رفت همین علی احمدی را که اکنون اینگونه سنگش را به سینه میزنی وحق و حقوق او را از آقای کوبلر میخواهی را بدلیل اینکه خواهان بازگشت به آلمان و زندگی درآنجا بود را تحت برخورد قرار دادی و او را علیرغم تمامی سوابق تشکیلاتی درآشپزخانه قرارگاه 7 بکار گرفتی تا به قول توعلیرغم ضربه مغزی ناشی از زندان شاه بیش از14سال بی وقفه درمقابل حرارت اجاقها ایستاد وبه بیگاری گرفته شود؟بدلیل همین بیگاری ازناحیه دیسک کمروهردوپا بشدت احساس ناراحتی میکرد.آقای رجوی اگرخانم کوبلر بدلیل همکاری آقای مارتین کوبلر با رژیم ایران و دولت آقای مالکی به منصب سفیرآلمان درعراق منصوب شده شما بابت زجر و شکنجه علی احمدی ها چه بدست آورده اید؟ حتما میگویید امنیت جانی و خزیدن زیر قبای امپریالیزم سابق و صاحب خانه لایق؟ُ آقای رجوی حرف زیاد است ولی زمان اندک ولی بگذار یک چیز را برای همیشه به تو بگویم و بگذرم. با خون افراد بخصوص انسانهایی که سالیان لحظه لحظه زندگیشان درمناسبات نکبتی تو، توأم با زجر و شکنجه بوده  هرگز نمیتوان بازی کرد آقای رجوی صدام مرد. او و حاکمیت ضدبشری اش دیگر برنمیگردد.لطفا دیگر لغز نخوان. بعنوان یک زجرکشیده، بعنوان شخصی که زندگیش همانند صدها نفر دیگر توسط تو تباه شده یادآور میشوم دوران عوامفریبی و دجالیت تمام شده تا به ابد نمیتوان نسل و مردمی را در ناآگاهی نگاه داشت. آه و ناله و نفرین هزاران خانواده، زجر و شکنجه سالیان طولانی تک تک اعضا و خون انبوه قربانیان و بالاخره اراده و مشیت خدا راه گریزی برای تو باقی نخواهد گذاشت. باورنداری؟ به سرنوشت صدام و قذافی بنگر؟
علی اکرامی

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا